Jobbet "Lægesekretær søges til AUH Psykiatrien, Afdeling for Psykoser, Psykiatrisk Klinik 2 - Team for Skizofreni OPUS, Team for dobbeltdiagnoser, Team for ADHD" er udløbet

Region Midtjylland

AFP Klinik for skizofreni - (OPUS)

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Søger du nye udfordringer?
Vi søger en uddannet lægesekretær, som har lyst til at indgå i et dynamisk samarbejde om den fortløbende udvikling af vores sekretariat. I forbindelse med udflytningen til Skejby november 2018 er der foretaget en sammenlægning af to tidligere sekretariater til det nuværende.
Ansættelse pr. 1. oktober 2019 eller snarest muligt derefter.  
 
Psykiatrisk Klinik 2 yder ambulant behandling til patienter med ADHD  samt nyopdaget skizofreni (OPUS). Endvidere udredes der i forhold til dobbeltdiagnoser i vores DOBS team.
Personalegruppen på ca. 35 medarbejdere består af læger, psykologer, ergoterapeuter, sygeplejersker, lægesekretærer samt en fysioterapeut.
Sekretariatet består af fire lægesekretærer samt en service- og sundhedssekretær.
Arbejdstiderne ligger indenfor tidsrummene: Mandag og torsdag kl. 07.45–16.00, tirsdag og onsdag kl. 07.45-18.00 og fredag kl. 07.45-15.30. Som sekretær vil du indgå i et rul med arbejdstid inden for dette tidsrum.
Psykiatrisk Klinik 2 ledes af overlæge i funktionsledelse samt ledende sygeplejerske.
Ledelsen af den fælles reception i Psykiatrien varetages også af Psykiatrisk Klinik 2. Receptionen er aktuelt under omstrukturering og i skrivende stund er det uvist om en mindre del af arbejdstiden vil skulle placeres i receptionen.
 
Om Afdeling for Psykoser
Afdeling P varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for psykoseområdet, samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.
Afdelingen omfatter tre sengeafsnit samt et afsnit med såkaldte særlige sengepladser. 
Ud over nærværende klinik består den ambulante virksomhed i Afdeling for Psykoser af Psykiatrisk Klinik 1, som behandler  patienter med mere vedvarende psykoselidelser, organiske lidelser samt demens. Klinikken varetager også udredning i forhold til udrednings- og behandlingsretten.
 
Dine primære arbejdsopgaver:
 • Du vil få funktion som EPJ-bookingsuperbruger og lokal registreringsansvarlig i klinikken
 • Du vil ligeledes få en vigtig funktion ift. support og undervisning i EPJ og IT-systemer generelt til den øvrige personalegruppe
 • Varetagelse af basale sekretæropgaver (booking, journalskrivning, registrering, telefonpasning m.v.)
 • Du vil indgå i et tæt samarbejde med de øvrige sekretærkolleger i den daglige drift
   
Vi søger en uddannet lægesekretær som:
 • Har erfaring med opsætning og konfiguration af bookingmodulet i MIDT-EPJ eller har lyst og interesse til at kvalificere sig hertil
 • Har flair for IT og gerne kendskab til Regions systemer som RM-indkøb, Medusa, BSK og Modul Tjenestetid m.v.
 • Arbejder selvstændigt og ansvarsbevidst med et godt overblik
 • Har gode samarbejdsevner og er en teamspiller
 • Er indstillet på at løfte i flok
Vi kan blandt andet tilbyde:
 • Et tæt tværfagligt samarbejde med øvrige faggrupper i huset
 • En stilling med en høj grad af frihed til sammen med de øvrige lægesekretærer at tilrettelægge det daglige arbejde
 • Gode kolleger hvor der er sammenhold og vilje til at løse opgaverne sammen
 • En arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø
 • Relevante undervisnings- og uddannelsestilbud
 
Løn-og ansættelsesvilkår iht. gældende regler.

Ansøgningsfrist er 22. september 2019 og ansættelsessamtaler forventes afholdt 25. september 2019.

Yderligere information om stillingen fås ved henvendelse til ledende sygeplejerske Peder Buck på tlf. 5125 8210.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.