Jobbet "Jordemoder med koordinerende funktion, Fødeafsnittet,, Kvinde/barn fællesafdeling, Regionshospitalet Randers" er udløbet

Region Midtjylland

Fødeafsnittet

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt

Jordemoder med koordinerende funktion

På Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, fødeafsnittet, søges jordemoder med koordinerende funktion:
  • En fast stilling på 37 timer fra 1. december 2019
I stillingen arbejdes primært i 12 times vagter i kombination med vagter som basisjordemoder.

Som koordinerende jordemoder er du bevidst om din adfærd som rollemodel.
Med en anerkendende kommunikation og tilgang til opgaver og problematikker, er du derfor med til at skabe kulturen i afdelingen. Vi er i afdelingen ivrige efter løbende at udvikle vores praksis – du får dermed mulighed for at være medarbejder på et fødeafsnit, hvor stemningen er præget af nysgerrighed og dynamik.

Der ønskes en jordemoder med bred klinisk praksiserfaring, som er engageret og tillidsskabende og til stadighed ønsker at udvikle sig. Funktionen fordrer at man har et godt overblik, er løsningsorienteret og handlekraftig samt besidder veludviklede samarbejdsevner.

Fødeafsnittet er en specialafdeling, som betjener ca. 2200 fødende årligt.

Afdelingen for Kvindesygdomme og fødsler udgør sammen med Afdelingen for Børn og unge, "Kvinde-barn fællesafdeling".  I fællesafdelingen har vi tværfagligt fokus på familiernes forløb gennem graviditet, fødsel og barsel. Dette medfører et tæt dagligt samarbejde på tværs af faggrupper mellem fødeafsnit, barselafsnit og neonatalafsnit. 
Som jordemoder med koordinerende funktion har du en særlig rolle som aktiv medspiller i dette tværfaglige samarbejde og udviklingen heraf.

Som koordinerende jordemoder skal du bl.a.:
  • koordinere det elektive og akutte arbejde på fødegangen – herunder også samarbejde med personalet på sengeafdelingen og andre afdelinger
  • indgå i patologiske forløb, hvor der er brug for sparring, supervision eller et ekstra sæt hænder
  • ved behov indgå i beredskabet
  • indgå i introduktionen af alle personalegrupper til afdelingen – samt den løbende kompetenceudvikling af medarbejderne
  • varetage den praktiske del af implementeringen og opfølgningen af nye tiltag i afdelingen
  • være tovholder på obstetrisk morgenkonference, der afholdes 2 gange ugentligt i afsnittet
  • være superbruger for afdelingens tekniske udstyr (CTG, BS-apparat, pH-apparat, akutborde, C-PAP udstyr, kuvøse, IT m.m.)

Ansøgningsfrist onsdag d. 23. oktober 2019.
Ansættelsessamtaler afholdes onsdag d. 30. oktober 2019.

Oplysninger om stillingerne fås ved vicechefjordemoder Louise Thorup på telefon 78 42 10 16 / chefjordemoder Lone Neumann på telefon: 78 42 11 03
                                                                                                                                                                   
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.