Jobbet "Overlægestilling i avanceret endoskopi" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Ved Endoskopiafsnittet, Gastroenheden, Herlev Hospital, er en overlægestilling ledig per 1. april 2020.  

Dine kvalifikationer

  • Speciallæge i kirurgi/kirurgisk gastroenterologi eller speciallæge i medicinsk gastroenterologi  
  • Bred erfaring med både almindelig og avanceret gastrointestestinal endoskopi, specielt ERCP.   
  • Det forventes at ansøgeren er villig til at deltage i endoskopiafsnittets endoskopiske forskning
  • Ansøger forventes at tage aktiv del i undervisning og oplæring i endoskopi

Om afdelingen

Gastroenheden er en kombineret medicinsk og kirurgisk enhed, der udreder og behandler patienter med kirurgiske og/eller medicinsk gastroenterologiske og hepatologiske lidelser. 
 Gastroenheden er opdelt i en medicinsk og kirurgisk sektion med separate sengeafsnit, men med fælles endoskopi - og ambulatoriefunktion.

Til afdelingen er desuden knyttet et forskningslaboratorium. 
 

Afdelingen er en universitetsafdeling, der deltager i studenterundervisningen på alle niveauer og i speciallægeuddannelsen på 
såvel teoretisk som praktisk plan.  

Endoskopiafsnittet varetager øvre og nedre skopi på patienter med lidelser indenfor kirurgi, medicinsk gastroenterologi og hepatologi. Herunder avanceret diagnostisk og terapeutisk skopi som f.eks. EUS, ERCP, cholangioskopi, dobbelt-ballon enteroskopi, EMR, ESD samt diverse stentanlæggelser. Endvidere et stort antal screeningskoloskopier samt alle typer akutte endoskopier.  

Der er 8 endoskopistuer, heraf 3 stuer med avancerede procedurer (én med anæstesi og to med NAPS). 
 Afsnittet har fast ansat 1 klinisk professor, 7 overlæger og 1 afdelingslæge. Herudover beskæftiger afsnittet koloskoperende sygeplejersker.

Gastroenheden har et optageområde på ca. 425.000, hvilket gør den til en af de største i Danmark. 
 

Arbejds-og ansvarsområde

Overlægen indplaceres i endoskopiafsnittet som overlæge eller afdelingslæge afhængig af kvalifikationer og antal år som speciallæge. I samarbejde med afsnittets øvrige speciallæger skal overlægen varetage endoskopisk diagnostik og behandling af såvel benigne som maligne kirurgiske, medicinsk gastroenterologiske og hepatologiske lidelser.  

Vagtforhold:
Stillingen er vagtfri. 
 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger

Ansøgning stiles til Ledende overlæge Benedicte Wilson, Gastroenheden, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. Ansøgningen ønskes udfærdiget i henhold til de 7 lægelige kompetencer.
 

Har du spørgsmål kan du kontakte afsnitsansvarlig overlæge, Martin Louring-Andersen på tlf. 38 68 6311 eller på e -mail: martin.louring-andersen@regionh.dk
 

Ansøgning og CV skal sendes online via linket her på siden.
 Ansøgningsfristen er fredag den 18. oktober 2019 kl. 12:00.  Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag d. 21. oktober fra kl. 14.00