Jobbet "Psykiatrisk ambulatorium Ballerup søger pr. 1. december 2019 tre psykologer til F-ACT-team" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Dit næste skridt

Vi søger tre psykologer 37 timer ugentligt, gerne med autorisation og terapeutisk erfaring.

Stillingen indeholder i væsentlig grad en arbejdsform, der indeholder udekørende besøg, idet vores arbejde fortrinsvist foregår i patientens eget hjem. Herudover kræver stillingen desuden, at du er interesseret i at lære og måske allerede kan udføre psykologiske undersøgelser/tests.

F-ACT (Fleksible Assertiv Community Treatment) tilbyder behandling af høj og lav intensitet alt efter patientens behov. Behandlingen sker i tæt samarbejde med pårørende, sagsbehandlere, jobcentre mm.

Alle i teamet arbejder individuelt som primærbehandler med et ønsket caseload på ca. 30-35 patienter, for psykologens vedkommende tages der højde for pågående udredninger /psykologiske undersøgelser.

Dine nærmeste kolleger vil være ambulatoriets ledelse, læger, sygeplejersker, socialrådgivere, recovery-mentorer samt sekretærer.

Ambulatoriet er en del af Psykiatrisk Center Ballerup, som er et center med ca. 650 ansatte.

Vi har:

  • Akutmodtagelse, døgn- og ambulant behandling
  • En række psykiatriske ambulatorier, OP- og OPUS-teams
  • Specialfunktioner indenfor spiseforstyrrelser, traumatiserede flygtninge, rehabilitering og døvepsykiatri
  • Forskning og undervisning, bl.a. er vi et aktivt universitetshospital

Psykiatrisk Ambulatoriet er organiseret i tre teams – og fra årsskiftet etableres et team med specialfunktion vedrørende patienter med bipolar lidelse.

Vores optageområder er følgende:

  • Team 1: (alment team) Ballerup og Herlev
  • Team 2: (alment team) Ballerup og Egedal kommune
  • Team 3: (retsligt team) Ballerup, Egedal, Herlev, Gentofte, Gladsaxe, Furesø og Lyngby-Taarbæk kommune
  • Vores nye Team 4 (bipolart team) vil dække samme kommuner som Team 3

Målgruppen i de almene teams er patienter med diagnoser indenfor psykosespektret og patienter med ikke-psykotiske tilstande og lavt funktionsniveau.

Du vil indgå i et tværfagligt team, der består af læge, sygeplejersker, socialrådgivere og recovery-mentor.

Det er et afvekslende job med mange komplekse opgaver, og hvor du har stor indflydelse på tilrettelæggelse af din arbejdsdag.

Der arbejdes tværfagligt og recovery-orienteret. Centerets referenceramme er kognitiv, og din rolle som psykolog vil være at arbejde med støttende psykoterapi, og vælge den interventionsform, som giver bedst effekt, ud fra et assesment.

Du bliver en del af en forbedringskultur, hvor vi styrer efter at skabe mere værdi for patienterne. Det betyder i hverdagen, at du i samarbejde med dine kolleger har fokus på systematisk at forbedre kvaliteten i arbejdet og den nødvendige kompetenceudvikling og effektiviteten af vores arbejdsgange ud fra patienternes behov og ønsker.

Skulle du have et særligt ønske i forhold til et arbejde i et alment team, eller et specialiseret team (Retspsykiatrisk eller bipolart team), må du meget gerne angive dette i din ansøgning.

Ledelsesmæssigt refererer psykologerne i det daglige arbejde til afsnitsledelsen. I faglige anliggender og overordnet funktion referer psykologen til chefpsykolog og klinikchef.

Stillingen kræver kørekort og gerne egen bil.

Forud for ansættelse vil der blive indhentet referencer fra 1-2 personer efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.

Er du interesseret og ønsker at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

Ansøgningsfrist er den 22/10-19 Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24/10-19.