Jobbet "Sekretær til Donorsekretariatet i Blodbanken, Odense Universitetshospital" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, 1. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH Odense søger en sekretær til en fast stilling på fuld tid fra d. 1. januar 2020, eller efter aftale.

Blodbanken er en del af Produktionslinjen, hvor der arbejdes med:

 • Donorindkaldelse
 • Donormodtagelse
 • Donortapning, der foregår på OUH Odense, OUH Svendborg og i Blodbussen på Fyn. Donortapning omfatter dels fuldblodstapning og dels donorplasmaferese.
 • Ved donorplasmaferese er donor tilkoblet et posesæt via enkeltnålsadgang. Vha. apparatur separeres fuldblod til plasma og koncentrerede cellulære komponenter. Plasma opsamles og de koncentrerede cellulære komponenter reinfunderes til donor.
 • Terapeutisk plasmaferese og stamcellehøst, der udføres på patienter på deres stamafdeling.
 • Fraktionering og fremstilling af blodkomponenter, der udføres på OUH Odense for hele Region Syddanmark.

I Donorsekretariatet, som er en del af Blodbanken arbejdes der med:

 • booking af bloddonorer
 • modtagelse af bloddonorer
 • donoradministration
 • uddelegerede ansvarsområder i relation til daglig drift
 • oplæring af nyt personale og studerende under uddannelse i afsnittet

Donortapning og donorsekretariatet er aktuelt beliggende på OUH, Odense Universitetshospital, men flyttes medio 2020 til Stærmosegårdsvej 6, 5230 Odense M. Der kan forekomme arbejdsdage i Blodbussen og OUH Svendborg.

Arbejdstider:

Ovenstående arbejde udføres i tidsrummet 7.00-20.00 alle ugens 7 dage med arbejdsdage på 8 eller 9 timer.

Du vil indgå i et team, hvor kvalitet, ansvarlighed, overblik, fleksibilitet, samarbejde, kommunikation og godt humør er nøgleord, og hvor fokus i forbindelse med donortapning er rettet mod at give donor en oplevelse af at være velkommen og værdifuld.

Vi ser gerne at du

 • har kendskab til de beskrevne arbejdsopgaver til donorsekretariatet
 • er serviceorienteret således, at de frivillige og ubetalte bloddonorer altid oplever en venlig imødekommenhed fra blodbanken
 • har et godt humør
 • er fleksibel i forhold til arbejdstider og opgaver

Vi tilbyder

 • en attraktiv arbejdsplads med mulighed for faglig og personlig udvikling
 • et højt fagligt niveau
 • gode kollegaer

Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA), består af blodbanken, vævscenteret samt en række specialiserede laboratorier inden for blodtypeserologi, autoimmune sygdomme, molekylærbiologi, HIV og hepatitis, samt leukocytrelaterede sygdomme. Vi er en arbejdsplads med et aktivt uddannelses-, forsknings- og udviklingsmiljø. Afdelingen beskæftiger mange forskellige faggrupper, bl.a. læger, sygeplejersker, bioanalytikere, laboranter, sekretærer, cand.scient’er, samt ph.d.-studerende.

Klinisk Immunologisk Afdeling er normeret med godt 105 fuldtidsstillinger, heraf ca. 36 i Produktionslinjen, der er ansvarlig for indkaldelse og modtagelse af bloddonorer samt fremstilling af blodkomponenter. I blodbussen, Odense og Svendborg tappes knap 35.000 donorer årligt. I Fraktioneringen behandles ca. 40.000 fuldblodsportioner, 8.000 trombocytkoncentrater og knap 20.000 plasmafereseportioner årligt.

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsbioanalytiker Lene Dybendal Hald Andersen (6541 4738).

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og HK.

OUH er en røgfri arbejdsplads. Det er ikke tilladt for ansatte på OUH at ryge i arbejdstiden og på OUH's matrikler. Røgfriheden er gældende for alle med en ansættelsestilknytning til OUH.

Vi holder ansættelsessamtaler d. 26. november 2019.