Jobbet "Lægesekretær til Kirurgi, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Karkirurgi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
1 stilling som barselsvikar for lægesekretær på kirurgisk afsnit ved Regionshospitalet Viborg er ledigt til besættelse snarest og frem til 30.04.2020.

Om stillingen
Har du lyst til at arbejde i et dynamisk tværfagligt miljø, hvor der er fokus på høj kvalitet og gode patientoplevelser, så er du velkommen her hos os.
Du bliver den ene af de to sekretærer, der i samarbejde med en afsnitssekretæren fra karkirurgi, dagligt skal styre de sekretærmæssige udfordringer på vores sengeafdeling.
Der er for afdelingernes sekretærer udarbejdet et arbejdsrul, hvor man på skift har lukkedage til henholdsvis kl. 15.30 og kl. 16.00 ugentligt.

Vi søger en kollega, som
 • Er uddannet lægesekretær.
 • Er i besiddelse af  imødekommenhed, empati og engagement.
 • Er i besiddelse af gode samarbejdsevner samt har lyst til at arbejde tværfagligt.
 • Kan arbejde selvstændigt, bevare overblikket og prioritere i pressede situationer.
 • Kan modtage og formidle ofte mange beskeder.
 • Mestrer venlig og kompetent kontakt til såvel patienter, pårørende og det tværfaglige personale.
 • Trives med en stor kontaktflade.
 • Ansøgere med kendskab til specialet vil blive foretrukket.
Vi tilbyder
 • Et selvstændigt og spændende job med medansvar og medindflydelse.
 • Kollegialt sammenhold, baseret på tillid, gensidig respekt og en god portion humor.
 • Et arbejdsmiljø, hvor nøgleordene er åbenhed og frihed under ansvar.
 • Arbejde i et dynamisk team, hvor patienten er i centrum.
Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes her.

Om afdelingen
Hvem er vi?
Kirurgisk afdeling består af tre specialer, kirurgi, brystkirurgi og karkirurgi, alle med sengeafdeling, sekretariat og klinikfunktion, og er organisatorisk en del af det kirurgiske fællesskab.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, karkirurgi og Urinvejskirurgi, Regionshospitalet Viborg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende sekretær Mette Olesen, tlf. 7844 5203, mette.olesen@viborg.rm.dk.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger og uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest tirsdag den 22. oktober 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 44.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.