Jobbet "Jordemoder, supervisor" er udløbet

Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler, Fødeafsnittet

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Afdelingen for Kvindesygdomme og fødsler afdelingen på Regionshospitalet i Horsens søger en engageret klinisk jordemodersupervisor.  
 
Fødestedet i Horsens er vokset de sidste par år og vi gik pr. 1/6 2019 i luften med døgndækning af klinisk jordemodersupervisor.
 
En klinisk jordemoder supervisor understøtter hos os følgende elementer:  
 • Er sparringspartner
 • Har overblik uden at overtage
 • Giver mulighed for erfaring på stuen 24/7
 • Signerer CTG
 • Med til patologi? UK og gemelli altid – ellers efter behov
 • Erstatter ikke fødejordemoder og læge kontakt – forløbsbeskyttelse
 • Understøtter/faciliterer teamtalk og feedback
Du kommer til at varetage de koordinerende vagter á 12 timer, men det forventes også, at du naturligt kan indgå i det almindelige beredskab dag/aften/nat vagter eller i vores klinik for gravide efter aftale og behov. Du forventes, at kunne tage 2 N12 i træk og du kan forvente weekend arbejde 3-4 weekender pr. 12 uger.
Hvis du ikke er kendt i afdelingen, vil du i introduktionsperioden indgå i det almindelige beredskab.
 
Opgaverne som koordinerende jordemoder i Horsens indebærer bl.a.:  
 • Du indgår i patologiske forløb, hvor der er brug for en erfaren jordemoder og/eller ekstra hænder
 • Du yder faglig vejledning for alle personalegrupper i afdelingen – her og nu, undervejs eller efterfølgende
 • I spidsbelastninger er du buffer/ekstra hånd
 • Du koordinerer i det akutte forløb, i forhold til samarbejdende afdelinger. (ex. mor/barn afsnit og anæstesi)
 • Indgår i introduktion af alle nyansatte i afdelingen. Har ansvar for introduktion til al apparatur.
 • Du samarbejder med vagthavende obstetriker, prioriterer og planlægger dagens elektive program.
 • Du er aktiv deltager i udvikling, implementering, opfølgning og opbakning af nye tiltag og projekter i afdelingen.
 • Du agerer sparringspartner for personalet i forbindelse med faglige problemstillinger og er med til at styrke din egen, afdelingens og kollegaers udvikling.  
 • Du har medansvaret for at der planlægges debreifing af komplicerede forløb med påvirket barn eller mor.
 • Du har i dine vagter ansvaret for akut vagtdækning og beredskab.
   
  Vi ønsker en kollega med: 
 • Godt humør og gode samarbejdsevner
 • Højt klinisk kompetenceniveau og tydelig faglig profil
 • Stærke kommunikative evner og interesse /erfaring for arbejde med egen udvikling og feedback
 • Målrettet og visionær omkring afdelingens udvikling og kvalitet
 • Organisatorisk sans
 • Evnen til at navigere, bevare ro og overblik i travle situationer og med mange afbrydelser
 
 Afdelingen i fakta:  
 • Vi har 1 SSA, 54 jordemødre, herunder 7 klinisk jordemodersupervisorer og 2 uddannelsesansvarlige jordemødre, 1 kvalitetsjordemoder og et fødegangssekretariat.
 • Obstetrikken er ledet af afsnitsledere for graviditet/fødsel og mor/barn. I vores afdelingsledelse har vi en chefjordemoder, en ledende overlæge og en oversygeplejerske.
 • Vi har 14 speciallæger, heraf 4 obstetriske hvoraf én er funktionsleder på fødegangen sammen med vicechefjordemoderen.
 • Vi havde i 2018 godt 2250 fødsler, her af omkring halvdelen ambulante. Vi forventer en fortsat stigning de næste 5 år. Vi modtager fødsler efter 35+0 og har visitation omkring de patologiske graviditetsforløb mhp. fødested.
 • Vi har ingen fysisk børneafdeling, men et formaliseret samarbejde med Århus Universitetshospital relateret til de gravide og de nyfødte børn.
 • Vi har jordemoderkonsultationer i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder.
 • Vi har 4 Kendte jordemoderordninger som varetager dels vores hjemmefødsler og arbejde sammen med sårbar team af jordemødre og obstetrikere yder omsorgen for vores niveau 3 gravide.  
 
Kvindeafdelingen er i gang med en spændende strategi for vores fremtid, hvor vi arbejder med teams og organisations udvikling, sammen med et stærkt fokus på arbejdsmiljøet og den enkeltes egen udvikling.
 
Ansøgning 
Send din ansøgning samt CV elektronisk senest mandag den 18/11 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 48.  
 
Løn og ansættelse 
Stillingen er omfattet af Ny Løn og aflønning forhandles med Jordemoderforeningen efter gældende overenskomst. Tiltrædelse  1/1 – 2020 eller efter aftale. 
Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest
 
Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefjordemoder Jeanette Ziska 21 59 18 26,
Vi glæder os meget til at høre fra dig!

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.