Jobbet "Overlæge til Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Hjertesygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
En stilling som overlæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse pr 1. januar 2020.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kardiologi.

Overlægen skal, i samarbejde med afdelingens øvrige speciallæger, deltage i afdelingens kliniske funktion, forskning, udvikling og uddannelse. Overlægen indgår i Iskæmi-sektionen som i bred forstand varetager non-invasiv og invasiv udredning og behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom. Overlægen skal primært varetage specialistfunktion i Tromboseklinikken med udredning og behandling af patienter med arteriel og venøs trombose. Overlægen skal endvidere have ansvar for udførelse og fortolkning af CT undersøgelser af hjertet.

Overlægen skal have betydelig erfaring med varetagelse af patienter med trombokardiologiske problemstillinger, inkluderende koronararteriesygdom, arteriel og venøs trombose, trombofili, cancer samt patienter med supplerende udfordringer med baggrund i bl.a. komorbiditet, farmakologiske interaktioner eller komplikationer (blødning, trombose) under pågående antitrombotisk behandling.

Overlægen skal have bred erfaring med Hjerte CT og skal i samarbejde med de øvrige læger i Hjertemedicinsk Billedcenter deltage i det kliniske arbejde samt forskning og udvikling af den højt specialiserede Hjerte CT funktion.

Overlægen skal, sammen med andre speciallæger i afdelingen, efter aftale dække et begrænset antal vagter i speciallægevagtlaget. Det drejer som tilstedeværelsesvagter til kl. 20.00 på hverdage samt enkelte weekendvagter i dagtiden.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her

Er du interesseret, hører vi gerne fra dig. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ph.d., Rasmus Borgquist på rasmus.borgquist@rm.dk.

Ansøgningsfrist er den 15. november 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.