Jobbet "Bioanalytiker til Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B Winsløwsvej 4, Indgang 18 Penthouse, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Ønsker du et job på en spændende og travl afdeling har du nu mulighed for at søge en fast stilling eller 5 årsvikariater i biokemi 1 & 2 på Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi.

Stillingerne er til besættelse efter aftale men senest d.1. februar 2020.

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF) er en tværgående klinisk afdeling med specialerne Klinisk Biokemi og Klinisk Farmakologi. Afdelingen er fysisk placeret på Odense Universitetshospital og har omkring 260 medarbejdere.
Organisatorisk er afdelingen opbygget i tre driftsafsnit, der alle ledes af en overlæge og en afdelingsbioanalytiker med ledelsesansvar. Til hvert afsnit er der ud over afsnitsledelsen tilknyttet faglige specialister, biokemikere, læger og mellem 45 og 55 kompetente kollegaer med forskellig faglig baggrund.


Driftsafsnittene er opdelt efter funktioner på følgende måde:

Biokemi 1:     Analysering af blod- og urinprøver inden for almen biokemi, proteiner & hormoner. Blodprøvetagning på børn.

Biokemi 2:     Varetagelse af afdelingens præanalytiske funktioner der i blandt prøvemodtagelsen, POCT & sekretærfunktioner.


Afdeling KBF’ s fællesopgaver :

 • Blodprøvetagning og EKG på voksne på hovedsagelig OUH’s sengeafdelinger, psykiatrisk afdeling, FAM og ambulatorier.
 • Indsamle, forbehandle og præparere humant og biologisk materiale.
 • Betjene, vedligeholde og udbedre fejl ved analyseudstyr.
 • Planlægge og udføre analysearbejde efter gældende instrukser.
 • Planlægge og koordinere arbejdet i og uden for dagarbejdstid.
 • Arbejde selvstændigt, bl.a. i vagtsituationer, træffe beslutninger om analysearbejdet og prioritere rækkefølgen af arbejdsopgaver.
 • Vurdere og afgive svar samt være opmærksom på påfaldende undersøgelsesresultater og tage initiativ til opsporing af eventuelle fejl.
 • Kunne betjene afdelingens LIMS-system.
 • Udvise forståelse for patientens særlige situation og efterleve regler for diskretion og tavshedspligt.
 • Deltage i afsnittes vagtordning.

Der er mulighed for at deltage i afdelingens specialområder som f.eks. farmakologi, sporstof , porfyrianalyser, faderskab, prøvetagning i eget hjem, allergi- & hormonanalyser, m.fl.

Vi ser at du er:

 • Er uddannet bioanalytiker
 • Er kvalitetsbevidst
 • Har evner og lyst til patientkontakt
 • Kan indgå i et arbejdsfællesskab og er indstillet på at varetage alle afsnittets funktioner
 • Er omstillingsparat og fleksibel
 • Bidrager til et godt psykisk og socialt arbejdsmiljø
 • Udviser aktiv deltagelse i personlig og faglig udvikl

Vi tilbyder:

 • Grundig oplæring i afsnittes arbejdsområder
 • Mulighed for deltagelse i relevante kurser
 • Mulighed for at blive ressourceperson på særlige funktioner
 • Tæt samarbejde med øvrige kollegaer på afdelingen
 • En alsidig og udfordrende hverdag


Løn og ansættelsesforhold:
Lønnen forhandles og aftales i henhold til aftale mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og den aktuelle faglige organisation. Ansættelsen er med 3 måneders prøvetid. OUH er et røgfrit område.

Bemærk venligst at vi indhenter børneattester, da en at de faste stillinger omfatter arbejde/ udstationering på OUH’s kliniske børneafdelinger/ ambulatorier.

Nærmere oplysninger om stillingerne kan indhentes hos: Ledende bioanalytiker Helle Weimar-Sørensen, mobilnr. 2496 1594 

Ansøgningsfristen er den 20 november 2019 kl. 24.00.