Jobbet "Anæstesisygeplejersker til Operation og Opvågning, Regionshospitalet Horsens, søges" er udløbet

Region Midtjylland

Bedøvelse, Operation og Intensiv, Operation og Opvågning

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Anæstesisygeplejerske til Operation og Opvågning, Regionshospitalet Horsens, søges.
 
Motiveres du af stor selvstændighed som anæstesisygeplejerske, kombineret med et tæt samarbejde med operationssygeplejersker, speciallæger og ad hoc teams? Er du åben, imødekommende og ser forskellighed som en styrke, så kan vi tilbyde dig en inspirerende hverdag præget af spændende og udfordrende akutte som elektive patienter; ikke 2 dage er ens.
 
Hos os vil du komme til at arbejde i et afsnit med en funktionsledelse, der prioriterer synlighed, information og medinddragelse som vigtige værdier. Dialog i hverdagen er afgørende for vores trivsel; den prioriterer vi som ledelse, men du skal som medarbejder også tillægge den stor værdi. Ligeledes er medansvar, faglighed, humor og engagement kendetegnende for vores afsnit.

Vi har et bredt spektrum af nye og erfarne medarbejdere. Vi prioriterer høj faglig kvalitet, trivsel, og et positivt arbejdsmiljø. Læring og udvikling er en del af hverdagen, og indgår naturligt i tilgangen til de mange komplekse opgaver.
 
Vores hverdag indeholder mange facetter af det anæstesiologiske speciale; lange og korte anæstesier, medicinsk, kirurgisk akutkald samt traumekald, assistance til vores fødegang og kald til hjertestop samt assistance til akut dårlige patienter i hele huset. Desuden fører specialoplærte anæstesisygeplejersker præanæstesiologisk tilsyn i Klinikken for forundersøgelse til bedøvelse.
 
Vi prioriterer kontinuerlig udvikling af teamarbejdet på vores operationsstuer, herunder hvordan vi bruger hinandens ressourcer og dermed løser vores kerneopgave mest hensigtsmæssigt. Afsnittet har en tværfaglig gruppe, som systematisk planlægger og afvikler simulationstræning med henblik på udvikling af det tværfaglige teamsamarbejde.
 
Afsnittet uddanner både læger, anæstesisygeplejersker, sygeplejersker, reddere og paramedicinere. Vores lærings- og udviklingsmiljø ligger os meget på sinde. Det er en del af hverdagen og indgår naturligt i tilgangen til de mange komplekse opgaver, som vores hverdag indeholder. Vi forventer, at du vil være med til at understøtte og tage del i dette. Vi prioriterer derfor også at tilbyde dig et individuelt planlagt introduktionsprogram.
 
I marts flyttede vi vores operationsgang til nye, lyse og flotte lokaler, ligesom vi pr. 1. april 2019 skiftede navn fra ”Operationsgangen” til ”Operation & Opvågning”.
Samtidig med navneskiftet blev afdelingen udvidet til også at omfatte afsnittet for Forberedelse og Opvågning. Dette afsnit yder præ-, per- og postoperative sygepleje indenfor specialerne Organkirurgi, Gynækologi/Obstetrik og Ortopædkirurgi. 
 
Stillingen er på 37 timer pr. uge eller efter aftale. Tiltrædelse aftaler vi nærmere. Vi arbejder med en ønskeplan i programmet ”Min Tid”, hvorved man får indflydelse på tilrettelæggelsen af sin fremmødeplan.
 
Referencer kræves fra en eller flere ansættelser.
Aflønning sker efter overenskomstens regler.
Forhandling af decentral løn sker med den forhandlingsberettigede faglige organisation.
Ansættelse betinges af tilfredsstillende autorisation og børneattest.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske  Anette Rytter, tlf. 78 42 53 21.

Ansøgningsfrist: Løbende.
 
Der afholdes samtaler: Løbende.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.