Jobbet "Afdeling Lunden, Holmstrupgård, søger medarbejder til 32-timers stilling" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Lunden

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

Dit næste skridt
Er du pædagog, ergoterapeut eller sundhedsfagligt uddannet? Er du interesseret i socialpsykiatri? Holmstrupgård, afd. Lunden i Brabrand, søger medarbejder til 32-timers stilling, – og måske er det lige præcis dig, vi står og mangler!
 
Holmstrupgård er et socialpsykiatrisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Holmstrupgård består af 7 døgnafdelinger samt intern skole, beskæftigelse, dagtilbud og udslusningstilbud. Vi tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling.
 
Afdelingen
Målgruppen er unge med diagnoser indenfor det psykiatriske område. Gruppen er ikke afgrænset til bestemte diagnoser, men sammensættes ud fra en konkret vurdering af den enkelte unge og gruppen på afdelingen.
 
Vi mener, at trivsel for både unge og ansatte er betinget af en høj faglighed, og at det er i sammenspillet mellem disse ting, at en positiv udvikling kan finde sted. Vi baserer vores arbejde på en miljøterapeutisk tænkning, som søger at balancere rammer og relation ligeligt. Du kan læse mere om Holmstrupgård og afdeling Lunden på vores hjemmeside: www.holmstrupgaard.rm.dk. Vi forventer, at du har læst på hjemmesiden og gjort dig overvejelser om den pædagogiske og miljøterapeutiske praksis.
 
Vi tilbyder:
 • arbejde med nogle spændende unge mennesker, der trives med struktur, stabilitet og autenticitet
 • at du bliver en del af en større organisation, hvor der er plads til at afprøve dine dristige pædagogiske tiltag, der tager meningsfyldt afsæt i målgruppen
 • løbende fokus på din faglige udvikling, i form af efteruddannelse, kursus og fokus på at implementere teori og praksis - bl.a. i form af en intern miljøterapi uddannelse
 • ugentlig supervision, behandlingskonference og personalemøde med fokus på at kvalificere praksis
 • en veletableret organisation, hvor robusthed er et fælles anliggende
 • en ledelse, der er tæt på og tilgængelig
 • en aktiv personaleforening 
Vi ansætter dig, som:  
 • har en relevant uddannelse (pædagog, ergoterapeut, SOSU-assistent eller sygeplejerske) og eventuelt erfaring med målgruppen
 • udviser indsigt i målgruppen og enten til samtale eller gennem erfaring kan vise, at du kan omsætte dette til praksis
 • har drivkraften til at være motivator og kan være udholdende, når de unge ikke kan
 • er loyal overfor den aftalte struktur og praksis
 • er empatisk, rummelig og søger at forstå den unges perspektiv
 • arbejder professionelt med personlig autenticitet
 • har erfaring med brugen af IT og har kørekort til personbil
 
Jobbeskrivelse
Hverdagen består i at understøtte de unge i at få en dagsstruktur, samt medvirke til at skabe et positivt miljø. Derudover er det praktiske arbejde i afdelingen ligeledes en del af den miljøterapeutiske indsats. Du vil blive fast kontaktperson for to unge, men være del af et samlet team omkring hele ungegruppen. Særlige ansvarsområder omkring kontaktunge er bl.a. ugesamtaler, forældrekontakt, samt fortløbende arbejde med at evaluere og udvikle mål og delmål i samarbejde med den unge. Arbejdet veksler mellem dag- og aftenvagter, samt vagter hver anden/tredje weekend.
 
 
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse ti:  
ibibsen@ps.rm.dk eller på telefon: 78 47 87 14
 
Ansøgningsfrist 1. december kl 24.00
Samtaler forventes afholdt i uge 51
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.