Jobbet "Lægesekretær søges til attraktiv stilling som koordinator for kræftpakkeforløb ved Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Uddannet lægesekretær som koordinator for kræftpakkeforløb til Kvindesygdomme og Fødsler søges pr. 1. januar 2020 til en stilling på 30-37 timer/uge.

Vi søger to nye kollegaer til vores kræftpakkekoordineringsteam, som er en del af Klinik for Kvindesygdomme. Teamet består i øjeblikket af to lægesekretærer og en teamansvarlig overlæge. Teamet styrkes 1. januar 2020 med en sygeplejerske og en lægesekretær.

Du kommer til at blive en del af sekretærgruppen for Kvindesygdomme, som består af 12 kolleger, som er opdelt i forskellige specialer. Lægesekretærerne indgår i et fast rul, hvor man en hverdag ca. hver tredje uge og en fredag hver 12. uge arbejder til 16.00 med at skrive drift. Din normale daglige mødetid aftaler vi i fællesskab med hensyntagen til arbejdets tilrettelæggelse. Vi er i alt 28 sekretærer i Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler og tre til fire elever.

Ansvarsområde og opgaver
 • koordinatoren er ansvarlig for at koordinere og sikre optimal udnyttelse af programmer ifm. kræftpakkeforløb
 • koordinatoren skal overvåge og dokumentere forløbene og informere ledelsessystemet om eventuelle flaskehalse (servicemål)
 • vurdere henvisninger og telefoniske henvendelser, evt. i samråd med læge
 • koordinere og sikre, at der er sammenhæng og kontinuitet i planlægningen med relevante samarbejdspartnere
 • medvirke ved information, støtte og vejledning til relevante parter i det forløb, der skal iværksættes
 • vejlede tværfaglige samarbejdspartnere, der skal varetage funktioner i udredningen
 • kontaktled til samarbejdende afdelinger mhp. at sikre det gode og hurtige forløb
 • se muligheder for optimering af forløbene, under hensyntagen til den enkelte patient
 • deltage i/være tovholder til tværfaglige konferencer

Vi kan tilbyde dig
 • grundig oplæring i alle relevante opgaver
 • arbejde i en afdeling, hvor vi yder en høj faglig kvalitet
 • et tværfagligt samarbejde, som vi alle prioriterer højt
 • et fast job, hvor du har medindflydelse på planlægning af din hverdag
 • et job, hvor udviklingen ikke står stille

Kompetence- og uddannelseskrav
 • uddannet lægesekretær
 • er på, eller har potentiale til at komme på minimum kompetenceniveau 3
 • har stort kendskab til kræftpakkeforløb
 • organisatorisk indsigt, overblik og forståelse for sammenhænge i et patientforløb
 • evne at skabe god kontakt til patienter og samarbejdspartnere og trives med dette
 • gode samarbejds- og kommunikative evner
 • skal kunne mestre pertentlig og tidstro registrering

Derudover forventer vi, at du
 • tager ansvar for dine arbejdsopgaver
 • trives med en alsidig hverdag, som sjældent forløber, som man forestiller sig
 • kan bevare overblikket, selv i pressede situationer
 • kan arbejde selvstændigt og kan prioritere opgaver
 • er opsøgende i forhold til din egen og lægesekretærfagets udvikling
 • er smilende, udadvendt og har et godt humør
 • er loyal og stabil

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Lyder det som noget, du kunne tænke dig, er du meget velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Pia Maiken Larsen på 7845 3305 for flere oplysninger om stillingen.

Samtaler afholdes 26. og 27. november 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.