Jobbet "Er du vores nye ledende overradiograf på Røntgenafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt

Til Røntgenafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital søges pr. 1. marts 2020 en ambitiøs og visionær ledende overradiograf, der sammen med den ledende overlæge kan videreudvikle en afdeling på vej frem.

Stillingen

Du skal sammen med den ledende overlæge medvirke til, at sikre afdelingens placering i det nuværende hospital såvel som dens aktive deltagelse i udviklingen frem mod Nyt Hospital Bispebjerg. Allerede i 2021/2022 forventes Røntgenafdelingen at flytte nogle aktiviteter til første del af det nybyggede hospital. Der vil være særligt fokus på implementering af nye arbejdsgange med sammenhængende patientforløb af høj faglig og patientoplevet kvalitet både internt og tværgående.

Du vil blive en del af den samlede ledelsesgruppe på hospitalet med mulighed for et godt fagligt og ledelsesmæssigt netværk. Udover at varetage opgaven som ledende overradiograf på Røntgenafdelingen forventer vi, at du vil engagere dig i den samlede ledelsesopgave på hospitalet og samarbejde med hospitalets øvrige ledergruppe for at skabe gode og sammenhængende patientforløb.

Om hospitalet og afdelingen

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er et af Region Hovedstadens akuthospitaler og betjener omkring 470.000 borgere. Røntgenafdelingen fungerer indtil videre på begge matrikler og har ca. 150 ansatte. Afdelingens arbejde er præget af en stabil og fagligt kompetent medarbejdergruppe, gensidig tillid, godt samarbejde, tværfaglighed og faglig stolthed.

Afdelingen er aktiv med forskning, udvikling og uddannelse. Røntgenafdelingen indtager, via sine mange tværgående funktioner, en helt central placering på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. En position der kun forventes at blive styrket i takt med bygningen af det nye hospital, som forventes at stå endeligt færdigt på Bispebjerg-matriklen i 2023. 

Undersøgelsesspektret er bredt og udføres på bl.a. syv CT-scannere, seks MR-scannere og nye ultralydsapparater fordelt på de to matrikler. Der udføres årligt ca. 160.000 undersøgelser, heraf ca. 36.000 CT-scanninger, ca. 16.000 MR-scanninger og ca. 11.000 ultralydsscanninger.

Om opgaven

Hovedopgaven er, sammen med den ledende overlæge, at varetage den daglige ledelse af Røntgenafdelingen med overholdelse af budget og mål, sikre afdelingens fortsatte udvikling og derigennem understøtte et sammenhængende og effektivt drevet hospital, herunder: 

  • At sætte visionære og realistiske mål for den faglige udvikling indenfor fagområdet i samarbejde med den ledende overlæge og afsnitsledelserne
  • At udvikle tidssvarende diagnostiske og rådgivende indsatser på det radiologiske område
  • At deltage i udformningen af Røntgenafdelingen i Nyt Hospital Bispebjerg, og sikre de rette rammer for den nye røntgenafdeling
  • At udvikle og fastholde et inspirerende uddannelsesmiljø og derigennem bidrage til rekruttering
  • At fremme et godt, engagerende og samlende arbejdsmiljø i afdelingen
  • At fremme et godt forskningsmiljø sammen med vores professor og de forskningsansvarlige i afdelingen

Kvalifikationer

Vi søger en ledende overradiograf, der med en stærk faglig profil og ledelsesmæssig gennemslagskraft kan gå foran i udviklingen af Røntgenafdelingen. 

Der lægges vægt på at ansøgeren er respekteret for sin faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Du skal være i stand til at inspirere, igangsætte og fastholde strategisk faglig udvikling samt innovation og forskning. Derudover skal du praktisere en anerkendende, åben og udadvendt ledelsesstil, der kan samle og inspirere hele afdelingen samt fastholde og udvikle det gode samarbejde med de kliniske afdelinger. Du skal være synlig og nærværende, lede med tillid og involvere medarbejderne. 

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er et uddannelses- og forskningsaktivt hospital, så dokumenteret forskningserfaring og/eller formel lederuddannelse vil være en fordel, men ikke en betingelse. 

Kontakt

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Charlotte Trampedach, tlf. 2926 9974 eller vicedirektør Kristian Antonsen, tlf. 3863 6071. 

Endvidere kan du en uddybende stillingsbeskrivelse rekvireres ved henvendelse til direktionssekretær Marianne Birkebæk Anderson, tlf. 3863 6060.  

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og efter nærmere aftale med forhandlingsberettigede organisation. 

Ansøgningsfrist er onsdag den 1. januar 2020, kl. 23.59. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 10. januar 2020 og eventuel 2. samtalerunde afholdes fredag den 17. januar 2020. Ansøgere der går videre til anden samtale vil blive interviewet yderligere (dialog samt profilbeskrivelse) og gennemgå test imellem de to samtaler.