Jobbet "2 autoriserede psykologer, til spæd- og småbørns psykiatrisk ambulatorium" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt

 

Ambulatorium for spæd- og småbørn varetager undersøgelse og behandling af 0 – 3 årige børn med psykiske helbredsproblemer samt tidlig indsats i forhold til psykisk syge gravide samt 0-2 årige børn med psykisk syge forældre. Til ambulatoriet er knyttet et dagafsnit med seks intensive forældre-barn dagpladser. 

Der arbejdes ambulant på afsnittet, i hjemmet og evt. på institution. 

Jobbet

Psykologerne vil indgå i et tværfagligt team under ledelse af overlægen. Psykologerne forventes at bidrage til løsning af følgende opgaver: 

 • psykologisk undersøgelse og observation af barnet
 • klinisk undersøgelse og observation af forældre-barn relation
 • undervisning, vejledning og rådgivning til forældre
 • behandling af forældre-barn relation
 • netværkssamarbejde
 • kontakt med familier kan foregå i hjemmet
 • Supervision af andre faggrupper

Vi tilbyder

 • velfungerende tværfagligt samarbejde
 • varierede arbejdsopgaver
 • engagerede kolleger og et godt kollegialt arbejdsmiljø
 • Supervision

Vi forventer, at du har

 • autorisation, gerne specialist eller specialpsykolog
 • erfaring med undersøgelse af spæd- og småbørn
 • erfaring med voksenpsykiatri
 • erfaring med psykoterapi. 

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. 

Stillingerne er på 37 timer ugentligt og ønskes besat pr. 1. januar 2020.

I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.  

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse. 

Ansøgningsprocedure

Ansøgning med CV, autorisationsbevis samt eventuelle bilag m.m., sendes elektronisk.. Følg linket i dette opslag.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte overlæge Anne Birgitte Ulbæk (tlf.: 38 64 04 64) eller specialpsykolog Anette Maria Pilegaard anette.maria.pilegaard@regionh.dk 

Ansøgningsfrist mandag den 9. december 2019 kl. 8.00

Ansættelsessamtaler: snarest derefter 

Bemærk: Indkaldelse foregår elektronisk

Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden har 650 ansatte og består af to afdelinger: afdeling ambulant og afdeling døgn. Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Der lægges vægt på forskning og udvikling.  

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center modtager børn og unge i alderen 0-17 år med alvorlige psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser. Personalet er sammensat af læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger, der indgår i tværfagligt samarbejde. 

Nærmere information om Børne- og ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside: www.buc-regionh.dk 

Region Hovedstaden indfører per 1. januar 2020 "røgfrie arbejdspladser". Det vil sige, at det fra årsskiftet ikke længere er tilladt at ryge i arbejdstiden.

Arbejdsgiver:

Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 

Afdeling Glostrup

Nordstjernevej 6

2600 Glostrup