Jobbet "Fysioterapeut med fast tilknytning til Infektionsmedicinsk sengeafsnit, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital Hillerød" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Vi mangler endnu en fysioterapeut i vores tværfaglige team med fast tilknytning til afsnittet. Sigtet med dette er at øge kvaliteten i mobilisering, lejring og træning til vores patienter under indlæggelse, såvel som at arbejde målbevidst med at øge kvaliteten i afsnittets udskrivelser.

I vores afsnit har vi patienter med akutte infektioner.

Deres patientforløb er af varierende længde, men er som oftest kendetegnet ved at have karakter af et akut forløb de første døgn af indlæggelsen.  

Derfor søger vi en fysioterapeut, som har lyst til at prøve kræfter med at være fast tilknyttet Infektionsmedicinsk afsnit og indgå i et tværfagligt team sammen med læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Dine opgaver i teamet vil være at

 • Forestå vurderinger af patienters funktionsevne og sørge for opstart af træning under indlæggelsen
 • Vurdere patienternes behov for hjælpemidler, både under indlæggelsen og efter udskrivelsen
 • Indledende fysioterapeutiske vurderinger ved de patienter, hvor der hersker tvivl om funktionstab – og/eller der ikke er dokumenteret et funktionstab
 • Visitere til fysioterapi ud fra de indledende vurderinger og opfølgninger på afsnittes patienter i SP
 • Hjælpe til med at koordinere tavlemøder (især ved check ind, men deltager også med relevante oplæg ved driftsmålsmøder)
 • Dagligt at mobilisere og udfordre patienterne, evt. stolegymnastik og sangtræning
 • Være forflytningsvejleder samt udarbejde forflytnings- og lejringsplaner, herunder tryksårsaflastning
 • Være tovholder i kontakten med kommunen i forhold til udskrivelser, herunder udfyldelse af pfp´er, og sikre korrekt varsling mm
 • At spille en rolle for patienten på udskrivelsesdagen, så de følges af den rette ”pakke” i forhold til plan for genoptræning og hjælpemidler.

Rammen om dit arbejde er, at du deltager i sengeafsnittets daglige koordineringsmøder og derudover deltager i relevante personalemøder og faglige gruppemøder samt i den faglige undervisning i det centrale fysioterapiafsnit, som består af en afdelingsterapeut, fysioterapeuter samt administrative medarbejdere.

Du vil have primær reference til vores afdelingssygeplejerske, men der er herudover også indlagt en forankring til hospitalets øvrige fysioterapeutgruppe og afdelingsterapeut i forhold til at sikre en ramme for monofaglig udvikling.

Stillingen er en 32-37 timers stilling og weekendarbejde vil kunne komme forekomme efter aftale, ligesom helligdagsvagter også kan forekomme.

Vi forventer at du

 • Har erfaring med at arbejde med medicinske patienter
 • Kan arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst
 • Kan varetage en koordinerende stilling, hvor man prioriterer de mange opgaver hensigtsmæssigt.
 • Er indstillet på at arbejde i et meget tæt tværfagligt miljø
 • Har lyst til at arbejde innovativt og ikke afstår fra at prøve noget nyt
 • Er rummelig, da afsnittet har en mangfoldighed af forskellige typer patienter både sygdomsmæssigt og socialt
 • Vil dele din viden og faglige overvejelser med sengeafsnittes personale
 • Vil indgå aktivt i det monofaglige
 • Lyst til at arbejde med at forbedre kvaliteten i patienternes forløb

Vi tilbyder

 • Muligheden for at blive en del af et team og et fagligt miljø, hvor vi arbejder med høj kvalitet i ydelserne
 • Et dynamisk og tæt tværfagligt samarbejdsmiljø, hvor aktiv deltagelse er en selvfølgelighed og en forudsætning for at skabe gode patientforløb
 • Mulighed for at gøre en forskel for patienterne 

Du får

 • Sidemandsoplæring af vores nuværende afsnitsfysioterapeut og sparring med denne samt en introduktionsansvarlig sygeplejerske, der hjælper dig ind i teamet.
 • Et tæt samarbejde såvel monofagligt som tværfagligt
 • Et miljø, hvor fagligheden spiller en stor rolle
 • Gode kolleger med et godt humør  

Kort om os

Lunge- og Infektionsmedicinske Afdeling rummer også et lungemedicinsk afsnit i Hillerød og et sengeafsnit i Frederikssund og et fællesambulatorium.

 • Vi er 30 kolleger i plejegruppen i Infektionsmedicinsk Afsnit
 • Afsnittet har plads til 24 indlagte patienter
 • Vi arbejder i teams – og for at sætte patienten i centrum
 • Vi oplever, at vi gør en forskel i patienternes forløb
 • Vi arbejder målrettet med at øge kvaliteten i patientens forløb

Løn- og ansættelsesvilkår

Tiltrædelse sker efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for Danske Fysioterapeuter.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Merethe Ørtoft på tlf. 3155 1622, mail merethe.oertoft.rasmussen.01@regionh.dk eller konstitueret afdelingssygeplejerske Jaqueline Hjertstedt, tlf. 4829 5946, mail jaqueline.hjertstedt@regionh.dk

Du kan læse mere om afdelingen og hospitalet på www.nordsjaellandshospital.dk

Har dette vakt din interesse så send din ansøgning, CV m.m. via Annoncelink senest den 17. december 2019, kl. 12.00. Vi bestræber os på at afholde samtalerne i uge 51, torsdag og fredag.