Jobbet "Vi udvider fortsat - Hjerte/lunge kirurgisk intensiv søger sygeplejersker til verdens bedste job" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

På stue 5 ligger en nyfødt dreng på 2 uger. Han har en medfødt hjertesygdom, hvilket han er blevet opereret for, hans forældre er medindlagte og deltager i størst mulig omfang i plejen af ham. Planen er, at han i dag skal aftrappes fra respiratorbehandlingen og den medicin, der støtter hans blodtryk. 

På stue 11 ligger en ældre mand, som i mange år har lidt af en lungesygdom, der har medført, at han i nat er blevet lungetransplanteret. Familien er ved hans side og har stort behov for information og omsorg. 

På stue 17 ligger en yngre kvinde, som er blevet opereret for et aortaaneurisme, det er 4. postoperative døgn, og hun er nu så frisk, at hun kan udskrives til kirurgisk sengeafsnit i dag.  

Specialet er spændende, idet jobbet rummer et meget bredt repertoire af intensive behandlingsteknikker, herunder avanceret respiratorterapi, dialyse, kompleks farmakologisk kredsløbsstøtte og mange typer af mekanisk cirkulationsstøtte. Specialet rummer også arbejdet med den grundlæggende sygepleje, herunder varetagelsen af helhedspleje til kritisk syge patienter, hvilket indebærer grundlæggende basal sygepleje såvel som instrumentel højteknologisk pleje. Vi holder os løbende opdateret på udviklingen inden for specialet for at optimere sygepleje og behandling til vores patienter. Endvidere er arbejdet med de pårørende, der naturligt er berørte af patientens svære sygdom, en særlig udfordring, som er fagligt stimulerende, udfordrende og en vigtig del af det daglige arbejde. 

Afdelingens sygeplejersker fortæller, hvorfor de er ansat på 4141: 

” En fordybelse i én til to patientforløb ad gangen giver et unikt kendskab til den enkelte patient, dennes pårørende og patientens samlede forløb. Jeg kan lide, at arbejdet udfolder sig i et tæt tværgående samarbejde mellem de involverede faggrupper” 

- Charlotte 

”Som forholdsvis ny i afdelingen har jeg gennemgået et veltilrettelagt introduktionsprogram – det betyder, at min oplæring har været tryg, og jeg føler fortsat, at jeg har backup. Nu glæder jeg mig til, at det bliver muligt at starte intensiv specialuddannelse” 

- Pernille 

”Der er mange gode faglige udfordringer og altid nyt at lære. Gode kolleger og aldrig to dage der er ens. Der er mulighed for, at man kan fordybe sig i en arbejdsgruppe, gode forslag bliver positivt modtaget og udviklet i afdelingen. Jeg er glad for, at jeg har stor indflydelse på min vagtplan” 

- Tina 

”Efter 3 år er jeg fortsat fagligt udfordret og glædes over den gensidige respekt og tværfaglige sparring” 

- Maria 

Se også videoen om Hjerte/lungekirurgisk intensiv og læs historien om intensiv i Hjertecentret på Rigshospitalets hjemmeside.

Har du lyst til at være med til at pleje vores unikke patienter, så ring eller skriv til os.  

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, eller har du lyst til at besøge afsnittet, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Kim Reynolds 3545  6579. 

Vi forventer, at du har minimum 1 års erfaring som sygeplejerske, da vi ikke har mulighed for flere trainees.

Vi tilbyder følgende:  

  • Et individuelt introduktions- og oplæringsprogram. Forløbet strækker sig over 8-12 uger, hvor du vil have faste kontaktsygeplejersker. 
  • Fokus på løbende kompetenceudvikling 
  • Et afsnit der er på forkant med sit speciale  
  • Et solidt tværfagligt samarbejde  
  • Et godt arbejdsmiljø med fokus på hinandens trivsel  
  • Stor indflydelse på egen vagtplan med mulighed for ønsker og arbejde hver 3. weekend i 8 timers vagter, (der er også mulighed for 12 timers vagter) - med et par ekstra weekender hen over året. Er du til fast aften- eller nattevagt, kan det tilbydes, og ellers er stillingen i blandede vagter.
  • Intensiv specialuddannelse med start inden for de første 2 år.  

Ansættelsesvilkår:  

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsfrist fredag d. 27 december 2019.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende, og ansættelsesdatoen fastlægges derfor i samarbejde med afdelingen og den nye medarbejder.