Jobbet "Steno Diabetes Center Odense (SDCO) søger lægesekretær med overblik og solid lægesekretærfaglig stolthed" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Indgang 112, 5. sal, Kløvervænget 6, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Sekretærgruppen i Steno Diabetes Center Odense er i rivende udvikling, hvor vores store fokus er opgaveglidning, tilpasning af lægesekretærrollen til fremtiden og forberedelse til EPJ Syd.

Vi har brug for en lægesekretær med lyst til, at give vores patienter den bedste service både ved personlig henvendelse samt telefonisk kontakt. En lægesekretær, der har overblik og overskud til en travl hverdag, hvor forandringerne er konstante i takt med implementering af nye tiltag.

Du skal være åben for udvikling af din funktion og lægesekretærens rolle, da vi arbejder under stor omskiftelighed og tilegner os ny viden og nye opgaver hele tiden.

 

Dine primære arbejdsopgaver vil være :

 • Telefonpasning og skrankefunktion

 • Ad hoc sekretæropgaver

 • Ressourceperson på implementeringen af EPJ Syd

 • Registreringsopgaver

 • Henvisninger og indkaldelser

 • Skrivning

 • Opfølgning på TGK notater

 

Du vil blive en del af et stærkt team bestående af 5 lægesekretærer, 2 sundhedsservicesekretærer og en social- og sundhedshjælper.

 

Som vores nye kollega skal du:

 • Være uddannet lægesekretær (ufravigeligt krav).

 • Være selvdisciplineret og ansvarsbevidst

 • Bidrage til et godt arbejdsmiljø

 • Have en høj arbejdsmoral, situationsfornemmelse og et godt humør

 • Kunne arbejde selvstændigt

 • Være åben for at indgå i omskiftelighed og forandring

 • Gerne have kendskab til Cosmic og Cosmic PAS

 

Vi tilbyder :

 • Et godt arbejdsmiljø præget af god humor og god omgangstone

 • Godt og stærkt tværfagligt samarbejde samt faglige spændende udfordringer

 • Årlig tværfaglig temadag, videndelingsdage og flere sociale arrangementer

 • Oplæring med mentorordning

 • Styrkelse af faglige kompetencer.

 

Løn- og ansættelsesvilkår :

Stillingen er på 37 timer om ugen i dagtimerne mandag til fredag samt senvagt til kl. 17.00 tirsdag og torsdag ca. hver 6. uge. Til besættelse d. 1. feberuar 2020.

Aflønningen sker efter overenskomst indgået mellem HK og Danske Regioner.

Inden endelig ansættelse indhentes refercer. Du bedes oplyse referencer i din ansøgning eller medtage disse til eventuel samtale.

Kandidater der kommer fra ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark, vil have 3 måneders prøvetid.

 

Ansøgning og yderligere oplysninger :

Du kan høre mere om stillingen eller komme forbi på et uforplugtende og fortroligt besøg ved henvendelse til Ledende lægesekretær Tine Aabo Søbjerg tlf.nr. 2324 1463.

 Samtaler forventes afholdt fredag d. 18. december 2019. Ansøgningsfristen er søndag d. 15. december 2019.Send din ansøgning indeholdende CV via linket nedenfor.

 

 

Om Steno Diabetes Center Odense

SDCO blev oprettet som et specialiseret diabetescenter den 1. januar 2018. SDCO drives og ejes af Region Syddanmark og er støttet af en 10-årig bevilling med mulighed for forlængelse fra Novo Nordisk Fonden.

Centret skal i tæt samarbejde med alle regionens sygehuse, kommuner og praktiserende læger varetage behandlings- og udviklingsopgaver for personer med diabetes fra hele Region Syddanmark.

SDCO har været i en rivende udvikling siden etableringen 1. januar 2018 og tæller nu ca. 100 medarbejdere, hvis daglige opgaver er meget varierede.

SDCO forventes at være fuldt etableret ultimo 2022, hvor centret samtidig flytter ind i nye fysiske rammer, som bygges ved Nyt OUH. Indtil de nye fysiske rammer står klar, drives centeret fra midlertidige rammer på Odense Universitetshospital.

En styrket diabetesindsats i Region Syddanmark – drejebog for etablering af SDCO.Du kan læse mere om Steno Diabetes Center Odense i