Jobbet "Ergoterapeuter" er udløbet

Region Nordjylland

Bostedet Kærvang: Afdeling FS

Strandparken 82, 7900 Nykøbing M

Dit næste skridt
Ergoterapeuter 2 faste stillinger
 
Vi søger dygtige Ergoterapeuter som brænder for, at arbejde i socialpsykiatrien og med sit eget fag. Vi ønsker ergoterapeuter, som er fagligt velfunderede og som har den helt rigtige personlighed. Derudover forventes det, at du formår, at se mennesket bag sygdommen for, at fremme udvikling. Kærvangs fokus er beboernes trivsel, den fornemste opgave er, at give beboerne mulighed for udvikling og mestre deres hverdag. Socialpsykiatri på Kærvang er: ”At være katalysator i beboernes liv – at styrke deres livskompetence og bidrage til at skabe en hverdag med glæde, mening og liv.

Dine opgaver:
Relations arbejdet er en meget stor del af indsatsen, da den skal bære udviklingen igennem. At bidrage med ergoterapeutisk faglighed, struktur, genkendelighed og overblik i hverdagen, som det bærende element for tryghed, udviklings muligheder og / eller give mulighed for at beboerne kan mestre eget liv.
 
Derudover får du opgaver inden for:
 • At være ansvarlig for at score beboeres funktionsniveau i forbindelse med reduktion i psykofarmaka behandling
 • At finde og iværksætte alternativer til psykofarmakologisk behandling i muligt omfang
 • Du vil i dagligdagen indgå i kontaktpersonsfunktion - være en del af et team og i fagligt netværk, hvor du skal varetage det ergoterapeutiske ansvar for flere beboere. Dette kan bl.a. være anskaffelse og vurdering af hjælpemidler, aktivitetsanalyser og ressourceprofiler.                                                                                      
 • Du deltager i daglige gøremål sammen med beboeren – også den daglige omsorg og pleje, der hvor der er behov.
 • Støtte og hjælpe beboerne i dagligdagens gøremål
 • Dokumentation, arbejde med mål og delmål
 • Dokumentation af indsatsen vægtes højt, og det er derfor vigtigt, du formår, at formulere dig med fagligt, kort og præcist.
 
Det forventer vi af dig:
 • Vi forventer at du har gode relationskompetencer og kan være til stede, når beboeren har det svært og kan finde kreative problemløsninger.
 • Du skal kunne rumme beboernes komplekse problemer, og med udgangspunkt i din faglige viden og erfaring, bidrage med løsningsforslag.
 • Du er fleksibel og loyal overfor beslutninger, kan bidrage med engagement, inspiration og glæde
 • Har gode skriftlige kompetencer, kan lide at arbejde med dokumentation, mål og delmål
Du ønsker at bidrage til et arbejdsmiljø  kendetegnet ved fysisk og psykisk robusthed, og have evner og vilje til åben kollegial refleksion i pressede situationer. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra social psykiatri eller demens, men det er ikke et krav.  Du har bevidsthed om dine egne og andres udviklings potentialer og er god til at se muligheder, og at trække på samme hammel.

Vi tilbyder:
 • Valgfrihed mellem 30 – 37 timer/uge, ligeligt fordelt mellem dag og aften, og weekendarbejde hver anden weekend.
 • Et stort fokus på, at vi er hinandens bedste forudsætninger, og vi sammen skaber et godt, trygt og udviklende arbejdsmiljø.
 • Gode kollegaer, samt en nærværende og opmærksom ledelse
 • Mulighed for faglig vejledning, sparring og supervision
 • Basis uddannelse i kommunikologi til alle fastansatte
Kærvang er et regionalt social psykiatrisk botilbud:
Kærvang er et tilbud til voksne mennesker med svær psykisk sårbarhed, i form af skizofreni, bipolar lidelser, personligheds forstyrrelse og svære demenssygdomme.
Medarbejder gruppen er tværfagligt sammensat af bl.a. sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og ergoterapeuter. Kærvang er uddannelsessted for sygeplejestuderende, Social- og sundheds assistentelever og pædagog studerende.
Kærvangs formål er at skabe de bedste muligheder for, at beboerne kan mestre deres tilværelse og leve et godt liv. Vi er kendetegnet ved at have et godt tværligt samarbejde, at være udviklingsorienteret, med tradition for hurtig at implementere ny viden i praksis – og udvikle ny viden. Vi arbejder rehabiliterende og recovery fremmende, med fokus på samskabelse og inklusion. Kærvang er i en evig forandring og udvikling, der kommer ofte nye og anderledes opgaver. Vi har fokus på at sikre et godt inspirerende, fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Der sker løbende sidemandslæring og undervisning.
Kærvang består af  3 afdelinger. Kærvang Midtbyen med 20 lejligheder og Kærvang Fjorden med  med to afdelinger med 12 lejligheder i hver.Den ene stilling er i Kærvang Midtbyen - den anden på Kærvang Fjorden stuen.
 
 
Du kan se mere om os på www. kaervang.rn.dk , Yderligere oplysninger kan gives.