Jobbet "Lægesekretær til Afdeling for Hjertesygdomme, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt

Vi søger en ny lægesekretærkollega til en fast stilling, samt et barselsvikariat - er det dig?

Vi søger en dygtig og engageret lægesekretær, samt en barselsvikar for lægesekretær fra 1. maj 2020. Begge stillinger er på fuld tid, men med mulighed for deltid (min.32 timer). Vi søger lægesekretærer, som vil være med til at skabe rammen om det gode patientforløb og det gode arbejdsmiljø.

Vi har brug for en kollega, der brænder for faglig udvikling og har lyst til at arbejde i teams. Er det lige netop dig og trives du i en travl hverdag – så er du hjertelig velkommen hos os.

Hjertesygdomme består af et hjertemedicinsk sengeafsnit med 20 sengepladser og et stort

hjertemedicinsk ambulatorie med ca 28.000 besøgende/år. Ligeledes har vi ambulatoriumfunktion i Sønderborg og Tønder.
Der er et tæt tværfagligt samarbejde omkring patientforløbene og der er høj faglig koordinering af flow mellem sengeafsnittet og ambulatoriet.

Sengeafsnittet får patienter indlagt via FAM, overflytninger fra OUH Kardiologisk Afdeling og fra vores eget

ambulatorium. Vi varetager udredning, observation og behandling af alle typer hjertemedicinske patienter under indlæggelse og i ambulante forløb, her foretages også pacemakerimplantationer samt KAG-undersøgelser.

Lægesekretærernes arbejdsopgaver

Sekretariatet i Hjertesygdomme Aabenraa er fremover bemandet med 7 sekretærstillinger og har basisfunktioner og teamspecifikke funktioner indenfor hjertemedicin. Derudover har vi 4 lægesekretærer fra Sønderborg tilhørende hjertesekretariatet.
Skrivearbejde i forbindelse med akutte indlæggelser varetages af Akutsekretariatet i Fælles Akut Modtagelsen.

Sekretæropgaverne udføres i et tæt samarbejde med ambulatoriets og sengeafsnittets læger og sygeplejersker.

Arbejdsopgaverne er afvekslende og består af administrative funktioner i forbindelse med

 • visitation
 • booking
 • indkaldelse af patienter
 • journalskrivning
 • registreringsopgaver
 • telefonbetjening
 • vi har elektronisk ankomstregistrering, så der vil være minimalt receptionsarbejde
 • vi forventer indføring af talegenkendelse, samt nyt EPJ i starten af 2021


Arbejdet tilrettelægges efter rulleplan, hvor vi arbejder i teams. Du indgår i en vagtplan, hvor arbejdstiden ligger mellem kl. 07.30 og 15.00, enkelte hverdage med aften ambulatorium til kl 20.00, samt lørdagsvagt hver 10. weekend.

Vi tilbyder:

 • en spændende arbejdsplads, hvor et kollegialt samarbejde vægtes meget højt
 • en uformel omgangstone i et tværfagligt miljø
 • et selvstændigt job med mange afvekslende arbejdsopgaver og udviklingsmuligheder
 • mulighed for fleksaftale for møde/gå tid
 • ergonomiske arbejdsstationer og stille skrivepladser

Vi forventer, at du:

 • er uddannet lægesekretær og lægger en høj faglig standard i dit daglige arbejde
 • har kendskab til og har arbejdet med Cosmic
 • har et godt overblik og kan prioritere dine opgaver
 • er glad for at skrive journalnotater – til tider lange notater
 • har kendskab til kardiologiske fagudtryk
 • tager ansvar og bevarer overblikket i en travl hverdag med afbrydelser og højt arbejdstempo
 • er fleksibel og omstillingsparat med gode samarbejdsevner
 • med menneskelig tilgang sætter patient og pårørende først iht. Sygehusets vision ”Din tilfredshed – Vores stolthed”

Ansøgningsfrist: 15. marts 2020

Ansættelsessamtale: forventes afholdt 27. marts 2020 (mellem 8-12)

Ansættelse: Efter gældende overenskomst

Yderligere oplysninger kan får ved henvendelse til
Afd. Sygeplejerske Lone B Lauritzen, tlf. 7997 2602
Lægesekretær Anja Davidsen, tlf. 7997 2620
Oversygeplejerske Bente Holm Ravn, tlf. 7997 6778