Jobbet "Brænder du for at arbejde i psykiatrien? Bliv social- og sundhedsassistent på intensivt sengeafsnit på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Hillerød" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Motiveres du af at gøre en forskel for mennesker, som har det psykisk svært? Og vil du være med til at skabe gode indlæggelsesforløb, med fokus på den enkelte patients behov og ressourcer? Så er vi nysgerrige på at møde dig og høre, hvad der driver netop dig i dit arbejde som social- og sundhedsassistent.

Du får som social- og sundhedsassistent hos os en mulighed for at oparbejde kompetencer indenfor både den akutte og intensive del af sygeplejen. Hvis du, i forvejen har erfaring med specialet er der også rig mulighed for at få sat dine kompetencer i spil i en hverdag med stor afveksling og kompleksitet.

Du bliver en del af afsnit 2422, hvor vi som kollegagruppe er fagligt nysgerrige og har fokus på udviklingen af sygeplejen. Kendetegnende for os er, at vi vægter fællesskabet med hinanden og patienterne meget højt. Dagene på afsnittet er sjældent ens og tempoet i arbejdet varierer.

Dine opgaver som social- og sundhedsassistent på 2422:

Din kerneopgave bliver relations arbejde, behandling og pleje af patienterne på afsnittet med udgangspunkt i deres ønsker og behov. I den forbindelse får du ansvaret for finde en tilgang, der matcher den enkeltes ressourcer og hvor de får den omsorg og tryghed de har brug for.

I tæt samarbejde med dine tværfaglige kollegaer vil du desuden komme til at arbejde med:

 • Beroligende metoder tilpasset den enkeltes arrousal niveau
 • Miljøterapi tilpasset den enkeltes behov for struktur og forudsigelighed i hverdagen
 • Meningsfulde aktiviteter
 • Du vil have fokus på ADL og relevante aktiviteter tilpasset den enkelte patients interesser og ressourcer.

Du bliver en del af den forebyggende indsats, hvor vi ønsker at minimere antallet af konflikter og nedbringe tvang. Du vil derfor få indflydelse på behandlingen og udviklingen i afsnittet. Samtidig forventer vi, at du tager del i at sikre et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til forskelligheder.

Hvem er du?

Vi ser gerne at du har psykiatrisk erfaring og brænder for specialet. Det er en fordel hvis du har erfaring fra en lignende stilling, men dette er ikke et krav. Derudover er det relevant hvis du:

 • Har kendskab til relationsarbejdet, gerne i en psykiatrisk kontekst.
 • Kan bruge miljøet og omgivelserne og de muligheder de tilbyder. Da vi arbejder miljøterapeutisk.
 • Kan bevare overblikket i akutte og/eller opkørte situationer, hvor du er god til at samarbejde med dine kollegaer.
 • Er nysgerrig på arbejdet omkring at forebygge konflikter og tvang.

Hvis du er nyuddannet, men har en særlig interesse for specialet, er dette selvfølgelig ikke en hindring. Vi hører gerne fra dig alligevel, da vi vægter både de personlige og faglige kompetencer højt i forhold til at blive en del af teamet.

Vi forestiller os, at du trives i en alsidig hverdag og vil tage del i en sparringskultur.

Så har du mod på og lyst til at være med til at sætte dit præg på sygeplejen i en akut og intensiv kontekst, så er vi klar til at tage imod dig. Det spørgsmål vi er optagede af, er at lære dig bedre at kende og høre om dine ønsker for stillingen.

Vi sørger for at klæde dig godt på

Vi tilbyder at tilpasse din introduktion i tæt samarbejde med dig, så du får et grundigt indblik i specialet og lærer både afsnittets arbejdsgange og dine nye kollegaer at kende. Fra første arbejdsdag tilknyttes du afsnittets mentorordning, som du løbende kan sparre med om alt fra systemer og arbejdsgange til patient- og behandlingsudfordringer. Derudover tilbyder vi:

 • Introduktion til afsnittets referenceramme, herunder Recovery, Safewards og kognitiv adfærdsterapi
 • Ugentlig kognitiv supervision
 • 2 årlige udviklingsdage for den samlede personalegruppe

Et team med fokus på samarbejde og faglig udvikling

Du bliver en del af et team, der prioriterer samarbejde højt og hjælpes ad om opgaverne – store som små. Vi har fokus på faglighed og kompetenceudvikling og bidrager alle til hinandens udvikling. Vi sørger derfor for, at du bliver godt introduceret til afsnittet og opgaverne, ligesom vi prioriterer tiden til de faglige drøftelser i hverdagen.

Vi arbejder struktureret med en forbedringskultur ud fra Lean-metoden. Denne giver personalet indflydelse på forbedringer af afsnittets arbejdsgange, med fokus på at skabe værdi for patienten.  

Afsnittet består af en stabil personalegruppe, der har opnået særlige kompetencer indenfor områder som forebyggelse og nedbringelse af tvang og håndtering af selvskade.
 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 32-37 timer. Der vil være mulighed for fleksibel vagtplanlægning. Der må forventes weekendarbejde hver 2. weekend. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst

Region Hovedstaden er en røgfri arbejdsplads, da vi gerne vil støtte op om din og dine kollegaers sundhed.
 

Vi glæder os til at høre fra dig

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Sandra M. Jensen på telefon 29 77 94 38. Du er også velkommen til at besøge afsnittet. Vi byder gerne på en kop kaffe og en rundvisning.

Søg via link senest den 8. marts 2020. Du bedes uploade en motiveret ansøgning, CV, uddannelsesbevis og andre relevante dokumenter. Vi indkalder løbende til ansættelsessamtaler.

Du kan høre og læse mere om dine karrieremuligheder og Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien".