Jobbet "Overlæge søges ved Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Hjertesygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
En stilling som overlæge ved Hjertesygdomme er ledig til besættelse pr. 1. maj 2020 eller snarest muligt. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kardiologi.

Du skal i samarbejde med afdelingens øvrige speciallæger deltage i hele afdelingens kliniske funktion, forskning, udvikling og uddannelse. Hovedvægten af funktionen relaterer sig til hjerte MR-scanning, og der forudsættes derfor særlig ekspertise og dokumenteret forskningsaktivitet indenfor dette område. Afdelingen foretager aktuelt ca. 600 hjerte MR-scanninger årligt. Dette antal forventes fordoblet. Derudover foretages et stort antal hjerte MR-scanninger i forskningsøjemed. Disse scanninger foretages både som en integreret del af den kliniske funktion, som humane forskningsundersøgelser og som dyreeksperimentelle undersøgelser.

Du vil blive tilknyttet Strukturel sektion. Du skal have bred erfaring med Hjerte MR og skal have ansvar for udførelse og fortolkning af højtspecialiserede MR undersøgelser af hjertet. Du skal i samarbejde med de øvrige læger i MR funktionen deltage i det kliniske arbejde samt forskning og udvikling af den højt specialiserede MR funktion.

Det forventes derfor, at du er aktiv i forbindelse med forsknings-, kvalitetssikrings- og udviklingsprojekter i afdelingen, med særligt fokus på billeddannelse med MR teknik, herunder hyperpolariseret MR og udvikling af denne modalitet.

Du skal påtage dig ledelsesmæssige og administrative opgaver knyttet til Strukturel sektion, og skal på tværs af afdelingen og med eksterne samarbejdspartnere lede det multi-diciplinære samarbejde om udredning af alle typer af patienter, som kræver MR-scanning.

Du skal i samarbejde med afsnittets radiograf varetage den daglige drift på hjerte MR-afsnittet, som indtil videre er etableret på den centrale MR-afdeling under Røntgen og Scanning. Herunder skal du sikre personaledækning og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at tilvejebringe et sikkert patientflow. Det forventes yderligere, at du deltager i uddannelsen af yngre læger og evt. andre faggrupper. Det forventes, at Hjertesygdomme får egen MR-scanner lokaliseret i egen afdeling indenfor det kommende år. Du får i den forbindelse ansvaret for etablering af dette afsnit og efterfølgende hovedansvaret for personaleledelse på dette afsnit.

Stillingen er indtil videre vagtfri.

Ansøgeren bedømmes ud fra følgende kriterier.

Den medicinske ekspert
 • arbejdsområdet dækker hele afdelingen og ansøgeren skal derfor kunne varetage undersøgelse og behandling af såvel indlagte som ambulante hjertemedicinske patienter.

Kommunikator
 • ansøgeren skal have kommunikative kompetencer, som kan sikre en optimal patientbehandling - også af afdelingens patienter med anden etnisk baggrund end dansk
 • ansøgeren skal have evne til at formidle viden til afdelingens personale.

Samarbejder
 • ansøgeren skal kunne samarbejde tværfagligt og tværorganisatorisk - såvel i som uden for organisationen
 • ansøgeren skal medvirke til at skabe en kultur, der stimulerer til samarbejde
 • ansøgeren skal medvirke ved udvikling af samarbejdsrelationer med andre afdelinger i og uden for Region Midtjylland.

Leder/administrator
 • ansøgeren skal have lederevner, som sikrer medarbejdernes engagement og involvering i afdelingens kliniske arbejde, forskning og udvikling
 • ansøgeren skal aktivt deltage i afdelingens målrettede kvalitetsudviklings-/sikrings-processer
 • ansøgeren skal være aktiv i udvikling af afdelingens ledelsesstrategi, som skal sikre en dialog baseret på samarbejde og ledelse.

Sundhedsfremmer
 • ansøgeren skal deltage aktivt i afdelingens tiltag såvel internt som eksternt vedrørende forebyggelse af hjertekarsygdomme.

Akademiker
 • ansøgeren skal selvstændigt initiere forsknings- og udviklingsprojekter inden for afdelingens prioriterede forskningsområder
 • ansøgeren skal kunne varetage vejledning af yngre læger og medicinstuderende i relation til klinisk og eksperimentel forskning
 • ansøgeren skal i det daglige arbejde og på eget initiativ undervise afdelingens yngre læger og studerende i kliniske problemstillinger.

Professionel
 • ansøgeren skal optræde professionelt.


Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Er du interesseret, hører vi gerne fra dig. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor, overlæge, dr. Med., Ph.d., Hans Erik Bøtker på haboet@rm.dk eller oversygeplejerske Rikke Degn på rikped@rm.dk.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.