Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Kliniske psykologer til ambulant F-ACT-team, Psykiatrisk Center Nordsjælland

Vi søger to kliniske psykologer til henholdsvis Hillerød og Helsingør. 

Psykiatrisk Center Nordsjælland har et allerede eksisterende F-ACT team i Frederikssund, og fra maj 2020 overgår vores øvrige distriktspsykiatriske enheder til denne behandlingsmodel. Der vil blive oprettet teams i henholdsvis Hillerød og Helsingør, som knyttes til specifikke kommuner i vores optageområde.

I F-ACT tilbydes ambulant psykiatrisk behandling til patienter med lavt funktionsniveau med behov for specialiseret tværfaglig indsats. Det drejer sig hovedsageligt om psykotiske tilstande, affektive lidelser og ikke-psykotiske tilstande med lavt funktionsniveau.

F-ACT modellen (Flexible Assertive Community Treatment) implementeres, så der skabes en fleksibel og behovstilpasset psykiatrisk behandling og støtte til patienter med alvorlige psykiatriske lidelser. Tilgangen bygger på recovery, brugerinddragelse, rehabilitering og tværfaglighed og tilstræber inklusion i lokalsamfundet. Behandlingen ydes både i nærmiljøet, i den ambulante enhed og evt. med døgnafsnit. Der lægges især vægt på inddragelse af pårørende og andet netværk. Vi arbejder ud fra patientforløbsbeskrivelser, som er strukturerede patientforløb med fokus på effekt og kvalitet i behandlingen.

Som psykolog vil du indgå i et tværfagligt team med speciallæger, uddannelseslæger, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere, recovery-mentorer og sekretærer.

Du kommer til at refere til afsnitsledelsen og vil fagligt blive tilknyttet den øvrige psykologgruppe på Psykiatrisk Center, Nordsjælland bestående nuværende af 40 psykologer og chefpsykolog. Du vil deltage i faggruppemøder og andre faglige aktiviteter samt relevante undervisningstilbud. Der vil i et begrænset omfang være tværgående opgaver på centret i form af f.eks. supervision af tværfagligt personale, debriefing, undervisning.

Blandt psykologernes arbejdsopgaverne kan nævnes:

 • Indledende vurderinger med udarbejdelse af tilhørende behandlingsplaner
 • Diagnostisk afklaring
 • Psykoterapi assessment
 • Samtalebehandling og psykoterapi, såvel individuelt som i gruppe ud fra kognitiv referenceramme
 • Medvirken ved konferencer og behandlingsplanlægning
 • Rådgivende og støttende samtaler til pårørende

Vi tilbyder:

 • Et afvekslende og fagligt udviklende arbejde
 • Makkersamarbejde og teamsparring
 • Fast supervision af eget arbejde
 • Systematisk kompetenceudvikling
 • Dygtige kollegaer i et positivt arbejdsmiljø

Ønskede kvalifikationer:

 • Cand.psych. med autorisation
 • Psykiatrisk erfaring og interesse for arbejdet med alvorlige sindslidelser
 • Psykoterapeutisk erfaring, gerne indenfor kognitiv referenceramme
 • Lyst og evne til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med andre faggrupper
 • Mestrer IT og dokumentation på højt fagligt niveau
 • Åben overfor udvikling og forandring
 • Har kørekort

Ansættelsesvilkår
Der er tale om to fuldtidsstillinger ved Psykiatrisk Center Nordsjælland, i henholdsvis Hillerød og Helsingør. Stillingerne er til besættelse pr. 1. juni 2020.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

Ansøgningsprocedure

Hvis du ønsker flere oplysninger kan du kontakte chefpsykolog Lene Seeberg Nielsen, lene.seeberg.nielsen@regionh.dk,  telefon 38 64 30 62,
Helsingør: Afdelingssygeplejerske Janny Sørensen, Janny.Sørensen@regionh.dk, telefon 20 81 22 27 
Hillerød: Afdelingssygeplejerske Gitte Løwenstein, Birgitte. Løwenstein@regionh.dk, telefon 38 64 31 36.

Yderligere oplysninger om Psykiatrisk Center Nordsjælland findes på www.psykiatri-regionh.dk

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2020 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i Hillerød den 22. april 2020 og i Helsingør den 23. april 2020 om eftermiddagen. Du bedes medbringe to referencer til samtalen.

Ansøgningen med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse samt evt. kopi af eksamensbevis sendes via link andet sted på siden. Husk: Angiv venligst om du søger stillingen i Hillerød og/eller Helsingør.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrisk Center Nordsjælland
 • Kontaktperson
  Lene Seeberg Nielsen
  lene.seeberg.nielsen@regionh.dk
 • Adresse
  Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2020
 • Regionens jobnr.
  223784
 • Quick-nr.
  389987
 • Ansøgningsfrist
  20-04-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrisk Center Nordsjælland
 • Adresse
  Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød
 • Kontaktperson
  Lene Seeberg Nielsen
  lene.seeberg.nielsen@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2020
 • Regionens jobnr.
  223784
 • Quick-nr.
  389987
 • Ansøgningsfrist
  20-04-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Kliniske psykologer til ambulant F-ACT-team, Psykiatrisk Center Nordsjælland"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.