Jobbet "Psykolog til Psykiatrisk Center København, Kompetencecenter for Affektive Lidelser" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Edel Sauntes Allé 10, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Ved Psykiatrisk Center København, Kompetencecenter for Affektive lidelser er en fuldtidsstilling som klinisk psykolog ledig til besættelse pr. 1. august 2020

Kompetencecenter for Affektive lidelser er en ambulant specialklinik, der varetager behandling, forskning og undervisning i affektive lidelser.

Klinikken har ekspertfunktion i forhold til 

  • tidlig diagnostik og behandling af patienter med bipolar lidelse 
  • patienter med komplicerede eller behandlingsrefraktære affektive lidelser (depression, bipolar lidelse)
  • patienter med affektive lidelser, som er gravide eller ønsker graviditet.

Klinikken arbejder ud fra en integreret medicinsk og psykologisk behandlingsmodel, herunder med psykoedukation i grupper. Klinikkens tværfaglige behandlingsteam omfatter læger, psykologer, sygeplejersker og socialrådgivere, som indgår i et tæt samarbejde med Psykiatrisk Center Københavns øvrige enheder omkring behandling, forskning og undervisning. 

Vi søger en psykolog med følgende kvalifikationer

  • cand.psych. med autorisation og evt. specialistuddannelse
  • psykiatrisk erfaring, samt erfaring med kompetencecenterets målgruppe
  • erfaring med kognitiv adfærdsterapi
  • erfaring med psykoedukation
  • lyst og evne til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med andre faggrupper

Vi tilbyder
En dynamisk, udfordrende arbejdsplads med gode faglige udviklingsmuligheder på et højt kvalificeret niveau. Der vil være gode muligheder for indflydelse på afdelingens udvikling, og der vil være vekslende arbejdsopgaver og et tæt samarbejde med såvel egne fagfæller som det øvrige, tværfaglige personale. Der er ved klinikken og Psykiatrisk Center et levende forskningsmiljø på internationalt niveau. 

Psykologen indgår i psykologgruppen ved Psykiatrisk Center København og deltager i faggruppemøder og andre faglige aktiviteter samt relevante undervisningstilbud. Endvidere tilbydes supervision af eget arbejde.

Psykologen refererer i det daglige til ledelsen ved Kompetencecenter for Affektive Lidelser og psykologfagligt til chefpsykologen ved Psykiatrisk Center København.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge Ellen Margrethe Christensen, tlf. 38 64 70 32.

Forud for ansættelse vil der blive indhentet reference fra 1-2 personer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger. 

Ansøgning 
Ansøgning stiles til chefpsykolog Torben Schjødt og sendes sammen med cv, eksamensbevis, autorisationsbevis.

Søg stillingen via linket på siden senest mandag den 8. juni 2020 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler planlægges afholdt tirsdag den 16. juni 2020.

Find flere informationer om Psykiatrisk Center København på vores hjemmeside www.psykiatri-kobenhavn.dk