Jobbet "Autoriseret psykolog/specialpsykolog søges til Psykoterapeutisk Ambulatorium for Spiseforstyrrelser, Psykiatrisk Center Ballerup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Dit næste skridt

Psykiatrisk Center Ballerup søger en autoriseret psykolog/specialpsykolog med interesse for flersporet, psykoterapeutisk behandling af spiseforstyrrelser.

Stillingen er en fast stilling på 32t/uge pr. 1. december 2020 (eller gerne 1. november om muligt).

Stillingen giver mulighed for oplæring i behandling af spiseforstyrrelser med svær kompleksitet i specialiseret behandlerteam.    

Dine opgaver vil bl.a. blive: 

  • Psykoterapi, primært individuelle forløb
  • Netværkssamarbejde (par, familie, børn, sagsbehandlere, bostedet mv.) 
  • Undervisning af samarbejdspartnere og udviklingsopgaver
  • Udredende samtaler inklusiv diagnostisk udredning og behandlingsplaner
  • Deltagelse i teamkonferencer og evt. i koordinationsmøder og visitationskonferencer efter behov.
  • Supervision mv.

 

Landets største center for spiseforstyrrelser 

Behandlingen af personer over 18 år med spiseforstyrrelser i Region Hovedstadens Psykiatri er fusioneret i 2017, og rammerne er nybyggede, moderniserede lokaler på Psykiatrisk Center Ballerup. Det nye center samler ca. 120 erfarne fagprofessionelle, der arbejder med fælles visitation, udredning og behandling samt kliniknær forskning. Behandlingen varetages i et fusioneret ambulatorium, et dagafsnit og to sengeafsnit med i alt 27 sengepladser. Ambulatoriet er opdelt i 3 behandlerteams, hvoraf det ene, Team 3, har højt specialiseret funktion.    

Spiseforstyrrelsesområdet er et strategisk prioriteret område i Region Hovedstadens Psykiatris forskningsstrategi. I de kommende år vil forskning i spiseforstyrrelser blive prioriteret højt på Psykiatrisk Center Ballerup.  

 

 

Om Team 3 

Stillingen er på 32 timer ugentligt og ledig i team 3 med højt specialiseret funktion. Team 3 varetager behandling af patienter fra Region Hovedstaden, men også Region Sjælland og resten af landet. Patienterne har overvejende svær anoreksi, ofte langvarig og med høj grad af kompleksitet og komorbiditet.  

Team 3 varetager langvarige psykoterapeutiske forløb i flersporet behandling af såvel psykologiske som somatiske og sociale problemstillinger indenfor spiseforstyrrelser.  

I øvrigt har teamet et særligt mor-barn tilbud og et tilbud ved langvarig anoreksi. Teamet har et tæt samarbejde om den rehabiliterende indsats med specialiserede bosteder. Behandlingen foregår i et tværfagligt samarbejde mellem læger, psykologer, diætister, socialrådgiver og sygeplejersker.  

I det psykoterapeutiske arbejde inddrages elementer fra forskellige psykologiske tilgange, herunder psykodynamisk, kognitiv, dialektisk adfærdsterapi og mentaliseringsbaseret terapi.  

Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og tværfagligt samarbejde højt med direkte kommunikation og respekt for hinandens faglighed. 
Udover det klinisk arbejde vil du indgå i teamfunktioner som behandlingskonferencer, supervisionsgrupper, teammøder og fællesmøder og undervisning i den samlede ambulatorium.  

 

Om Psykiatrisk Center Ballerup

PC Ballerup er et moderne hospital med ca. 700 ansatte og hovedfunktioner inden for akut modtagelse, døgn-, dag- og ambulant behandling. PCB har specialfunktioner inden for behandling af spiseforstyrrelser, traumatiserede flygtninge, rehabilitering og døvepsykiatri. Vi arbejder tæt sammen med Herlev Hospital omkring somatisk komplikation og komorbiditet bl.a. via udbygget tilsynsfunktion og undervisning . Vi har præ- og postgraduat uddannelse på alle niveauer.  
PC Ballerup har en stor psykologgruppe på ca. 80 personer på tværs af afsnittene.  

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

Afsnitsledelsen v/ Lene Kiib Hecht, telefon 5140 9556, mail: lene.kiib.hecht@regioh.dk og
Else Marie Olsen, telefon 38 64 53 68, mail: else.marie.olsen@regionh.dk eller ved

Chefpsykolog Juno Calmer, telefon 3864 6070, mail: juno.calmer.01@regionh.dk

Ansøgningsfrist den 23. oktober 2020 kl. 8.00

Ansættelsessamtaler den 27.oktober 2020 kl. 10-12.30

 

Ansøgning, CV og relevante eksamensdokumenter bedes sendt online via link.