Jobbet "Lægesekretær til Demensklinik Fyn, Neurologisk Afdeling N, OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Baagøes Allé 15, 5700 Svendborg

Dit næste skridt

Vi søger en lægesekretær, der har lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde i Demensklinik Fyn på Svendborg Sygehus.

Stillingen er på 37 timer ugentlig med daglig mødetid kl. 7.30 eller 8.00 efter aftale. Herudover er der senvagter fra kl. 9.00 – 16.30 ca. en gang hver 4. uge. I disse vagter har du mulighed for at arbejde hjemmefra.

Tiltrædelse 1. august 2020 eller efter aftale.

 

Du vil komme til at varetage alle opgaver i patientens ambulante forløb; visitation, booking, indkaldelse til forundersøgelse og kontroller, opfølgning på prøvesvar, opfølgning på tværfaglig konference, skrivning og forløbsregistrering, kommunikation til kommuner, telefonbetjening, patientmodtagelse og andre administrative opgaver.
 

Demensklinik Fyn er i 2019 blevet en integreret del af Neurologisk Afdeling, OUH, og i april 2020 flyttede klinikken til Svendborg Sygehus.

Demensklinik Fyn varetager udredning og behandling af patienter henvist på mistanke om demens. Udredningen og behandlingen varetages tværfagligt af læger fra Neurologisk Afdeling, læger fra Geriatrisk samt Psykiatrisk Afdeling, sygeplejersker og neuropsykologer.

Du får således et tæt samarbejde med alle klinikkens faggrupper.

 

Neurologisk Afdeling varetager udredning, diagnostik, behandling og rehabilitering på hoved- og regionsfunktionsniveau samt på højt specialiseret niveau på en lang række områder.
Afdelingens subspecialer er organiseret i velfungerende teams, som ledes af den specialeansvarlige overlæge, afdelingssygeplejerske og ledende sekretær.

Neurologisk Afdeling har ca. 340 medarbejdere og er beliggende på to matrikler; Odense og Svendborg. Heraf i alt 28 sekretærer, der arbejder i afdelingens ambulatorier, sengeafsnit, Klinisk Neurofysiologisk afsnit samt Neurorehabiliteringsafsnit i Svendborg.

 

Vi lægger stor vægt på fleksibilitet og samarbejde om løsning af opgaverne, og i perioder kan der være behov for, at du er fleksibel i forhold til at løse opgaver på tværs af afdelingens øvrige teams og afsnit.

Har du særlige kompetencer, som vi kan have glæde af i afdelingen, forsøger vi gerne at tilpasse opgaverne, så de matcher dine kompetencer.

 

 Kvalifikationer og kompetencer:

Vi forventer, at du

 • Er uddannet lægesekretær (ufravigeligt krav)
 • Kan lide kontakten med patienter og pårørende, både telefonisk og i patientmodtagelsen
 • Ved at sekretærens indsats har betydning for patientens forløb i afdelingen
 • Har forståelse for registreringer i CPAS og interesse i at sikre høj kvalitet i registreringerne
 • Kan bevare overblikket i et ambulatorium, hvor opgaverne ikke altid er forudsigelige
 • Er engageret, målrettet og ansvarlig i opgaveløsningen
 • Tager medansvar for udvikling af opgaverne i teamet og bidrager til det tværfaglige samarbejde
 • Er fleksibel og parat til at hjælpe kollegaer på tværs af teams, når det kræves

 

 Vi kan tilbyde dig

 • En dynamisk afdeling, hvor lægesekretæren er en aktiv medspiller i afdelingens tværfaglige teams
 • Et godt og åbent arbejdsmiljø, hvor tværfagligt samarbejde er på dagsordenen
 • En humoristisk og omsorgsfuld omgangstone
 • En afdeling, hvor vi lægger vægt på, at patienten møder engagerede og professionelle medarbejdere, der stræber efter at leve op til hospitalets kvalitetsmål
 • Flexordning

 

 Løn- og ansættelsesforhold:

Efter gældende overenskomst.

 

Yderligere oplysninger:

Har du lyst til at høre mere om stillingen, kan du kontakte ledende sekretær Helle Jørgensen på tlf. 6541 2341 eller på mail helle.jorgensen@rsyd.dk

 

Ansøgningsfrist torsdag 18. juni 2020

 

Ansættelsessamtaler afholdes den tirsdag den 23. juni