Jobbet "Psykolog til Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk Klinik, Frederiksberg" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg

Dit næste skridt

Ved Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk Klinik, Frederiksberg er en stilling som psykolog ledig til besættelse pr. 1. oktober 2020.   

Psykoterapeutisk Klinik tilbyder behandling til en bred vifte af patienter med ikke-psykotiske lidelser, primært depression, angst, OCD og personlighedsforstyrrelser. 

Vi anvender evidensbaserede behandlingsmetoder både medikamentelt og psykoterapeutisk og arbejder indenfor rammerne af en kognitiv-adfærdsterapeutisk referenceramme, herunder med metakognitiv og schemafokuseret terapi.

Psykoterapeutisk Klinik er som en del af Psykiatrisk Center København en ambitiøs arbejdsplads med engagerede medarbejdere og et højt fagligt niveau i patientbehandlingen. Vi betragter faglig og personlig udvikling som en naturlig og nødvendig del af arbejdet og tilbyder supervision svarende til behov/fagligt udviklingstrin. Dertil kommer tilegnelse af viden og erfaring gennem samarbejde med co-terapeuter og deltagelse i konferencer og undervisning.

 

Det tværfaglige team på Psykoterapeutisk Klinik omfatter læger, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter og lægesekretærer, i alt 26 medarbejdere. Vi har endvidere psykologistuderende i praktik. Klinikken er beliggende på Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57, Frederiksberg. 

Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte følgende:

  • Gruppeterapi og i mindre omfang individuel behandling
  • Første-samtaler under supervision på visitationskonferencer
  • Behandling, planlægning og konferencer
  • Psykoedukation af patienter og pårørende
  • Familie- og pårørende samtaler 

 

Ønskede kvalifikationer: 

  • Cand.psych. med autorisation (eller tæt på dette) 
  • Erfaring med kognitiv terapi og gruppeterapi 
  • Psykiatrisk erfaring 
  • Gerne psykoterapeutisk efteruddannelse 

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Dansk Psykologforening. 

Vil du vide mere? 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afsnitsledende overlæge Sebastian Swane, tlf. 38 64 38 88, mail Hans.Sebastian.Swane@regionh.dk eller afdelingssygeplejerske Lone Agerskov, tlf. 38 64 38 83 el. 20 45 69 26, mail Lone.Agerskov@regionh.dk

Ansøgning:  

Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt kopi af relevante uddannelsesbeviser stiles til chefpsykolog Torben Schjødt og sendes via link på denne side senest søndag den 30. august 

Ansættelsessamtaler planlægges afholdt den 10. september.   

Forud for ansættelse vil der blive indhentet reference fra 1-2 personer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.  

 

Find flere informationer om Psykiatrisk Center København på vores hjemmeside www.psykiatri-kobenhavn.dk