Jobbet "Lægesekretær til Nyremedicinsk Amb., OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 93, 10. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Til sekretariatet under Nyremedicinsk Ambulatorium Y i Odense søger vi en uddannet lægesekretær pr. 1. oktober 2020 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge (mødetid 7.30/8.00).

Nyremedicinsk Afdeling Y er opdelt i et sengeafsnit (Odense), to hæmodialyseafsnit (hhv. Odense og Svendborg), ambulatorium/daghospital (Odense) samt en forskningsenhed (Odense).
Samlet er der ni lægesekretærer ansat (syv i Odense og to i Dialyse-afsnittet i Svendborg).

Hovedtjenestested vil være i Odense. Vi lægger stor vægt på fleksibilitet og samarbejde, også på tværs af matriklerne. I den forbindelse kan der eksempelvis forekomme afløsning i Svendborg ved behov herfor.

Vi har opmærksomhed på, at skabe de gode relationer i sekretærgruppen, og at alle opgaver løses med udgangspunkt i ”patienten først”, og vi har en kerneopgave, som vi i fællesskab skal løse sammen.

Ud over basis-sekretær-opgaver vil du bl.a. skulle varetage funktionen som web-redaktør med ansvaret for vedligeholdelse af Afdeling Y’s inter- og intranethjemmesider (der er påbegyndt et arbejde med udarbejdelse af nye hjemmesider ift. overgang til nyt IT-web-redigeringsprogram). Funktionen som web-redaktør er i samarbejde med afdelingens kvalitetskoordinator.

Vi søger en kollega, der:

 • Er uddannet lægesekretær (ufravigeligt krav)
 • Har gode IT-kompetencer
 • Har fokus på forbedring af arbejdsgange (inkl. elektroniske) og er motiveret herfor
 • Har fokus på at udnytte de lægesekretærfaglige ressourcer bedst muligt
 • Er med til at sikre korrekt registrering i samarbejde med afdelingens registreringsansvarlige
 • Kan prioritere opgaver og magter at strukturere disse
 • Er undrende og nysgerrig
 • Er imødekommende overfor nye opgaver (opgaveglidning m.m.)
 • Er interesseret i at medvirke til at skabe de gode relationer, både monofagligt, tværfagligt og med nærmeste kollega
 • Er interesseret i at bidrage til vækst og udvikling (der vil være gode muligheder for kompetenceudvikling/uddannelse)

Dine arbejdsopgaver:

 • Visitation (i rul og i samarbejde med to øvrige sekretærer)
 • Web-redaktør (i samarbejde med kvalitetskoordinator)
 • Ambulatoriefunktionen (klargøring af og opfølgning på dagsprogram – bestille blodprøver m.m.)
 • Registreringsopgaver
 • Ad hoc opgaver for sygeplejersker og læger
 • Ca. en vagt hver 14. dag til kl. 16.00 (i rul) med varetagelse af eksterne/interne telefonopkald til Afdeling Y m.m.

Vi har fokus på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, og hvor stor betydning det har for vores trivsel. Her har vi bl.a. vores opmærksomhed på, hvilke kommunikations- og informationsveje, der vælges, den åbne dialog, at vi er holdspillere, at alle føler sig medinddraget samt have følelsen af at blive hørt og lyttet til.

Løn- og ansættelsesforhold
Der er tale om en fast stilling på fuld tid med flex-ordning. Hovedtjenestested i Odense og øvrige tjenestested i Svendborg.

Løn- og ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst.

Din ansøgning
Ansøgningsfrist søndag d. 23. august 2020. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt onsdag d. 26. august 2020.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, cv samt oplysninger om referencer. Der vil endvidere blive indhentet børneattest.

Har du spørgsmål kan du kontakte
Ledende lægesekretær Gitte Møller, tlf. 4026 5647, gitte.moller@rsyd.dk