Region Midtjylland

Center for Planlagt Kirurgi

Falkevej 1, 8600 Silkeborg

Attraktiv lederstilling med spændende udfordringer på Danmarks bedste mindre hospitalAfdelingssygeplejerske til Anæstesiologisk afsnit, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg.

En stilling som afdelingssygeplejerske til Anæstesi samt Opvågning ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. december 2020. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge

Om afdelingen/stillingen
Vi har brug for en visionær og rummelig leder, der vil bruge og udvikle de kompetencer, der er i afsnittet.

Vi ønsker en leder, der arbejder målrettet for udvikling inden for afsnittet samt en afdelingssygeplejerske, som har det overordnede ansvar for kvalitetsarbejdet i afsnittet
og som vil engagere sig i uddannelsesopgaven af kursister og studerende samt af den faste medarbejderstab.

I afsnittet er der specialeansvarlige sygeplejersker, uddannelsesansvarlig klinisk vejleder samt udviklingssygeplejerske.
Der er for nuværende 53 medarbejdere i afsnittet for fordelt på opvågning og anæstesi.

Derudover er der i afsnittet en funktionsledelse bestående af 3 afdelingssygeplejersker (operation, opvågning, anæstesi, sterilcentral, serviceassistenter og dagkirurgi) samt 2 anæstesiologer og 2 ortopædkirurger.

Man er som afdelingssygeplejerske for Anæstesi og Opvågning - en del af denne funktionsledelse. Der er et tæt dagligt samarbejde med de to andre afdelingssygeplejersker både omkring daglig drift, projekter og den strategiske ledelse.

Der pågår aktuelt en byggeproces med etablering af nye operationsstuer, opvågning, blokrum, og modtageområder i forbindelse med den eksisterende operationsgang.
Operationsafsnittet skal fusionere med dagkirurgien, når byggeprocessen er færdig.
Man skal som ny afdelingssygeplejerske deltage aktivt og kan være med til at forme den allerede igangsatte fusionsproces. Afsnittet vil blive en perioperativ enhed.
Funktionsledelsen bliver også fremadrettet afsnitsledelsen af den perioperative enhed.

Vi ønsker en afdelingssygeplejerske med flg. kvalifikationer
 • Specialuddannet i anæstesi.
 • Ledelseserfaring.
 • Rummelighed, gode samarbejds-, kommunikative og pædagogiske evner.
 • Forståelse for, lyst og evne til, at arbejde tværfagligt, som er essentielt for arbejdet i hele centret.
 • Relevant lederuddannelse på diplomniveau eller tilsvarende eller interesse for at tage uddannelsen.
 • Evne til at gennemføre dynamisk, synlig og handlekraftig ledelse.
 • Lyst til at fungere som igangsætter og inspirator med henblik på fortsat udvikling af ydelserne inden for området.
 • Evne til at medinddrage, uddelegere og skabe udvikling.
 • Mod på at indgå i et tæt samarbejde i afsnittets funktionsledelse.
 • Gerne erfaring fra arbejdet med fusion af to afsnit.
 • Kan uddelegere opgaver og ansvar i tillid til relevante nøglepersoner.
Vi tilbyder
 • Et godt arbejdsmiljø, som er præget af et godt og tæt tværfagligt samarbejde og et velfungerende teamsamarbejde om kerneydelserne.
 • Mentorordning.
 • Mulighed for at sætte sit præg på udviklingen af sygeplejen og patientforløbene.
 • En glad, aktiv, engageret og professionel medarbejderstab.
 • Et afsnit med spændende og udviklende ledelsesmæssige udfordringer.
 • Et understøttende ledernetværk blandt afsnitslederne i centret.
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.
De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
Der må forventes en prøvetid på 3 mdr.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi.

Yderligere oplysninger fås hos oversygeplejerske Maria Brinck Krog på e-mail maria.brinck.krog@midt.rm.dk eller på telefon 78 41 64 40.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring, skal sendes skal sendes elektronisk og være os i hænde senest torsdag den 22. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 27. oktober 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Silkeborg
 • Kontaktperson
  Linda Melph Bundgaard
  +4578416440
 • Adresse
  Falkevej 1, 8600 Silkeborg
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2020
 • Regionens jobnr.
  23893
 • Quick-nr.
  396690
 • Ansøgningsfrist
  22-10-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Silkeborg
 • Adresse
  Falkevej 1, 8600 Silkeborg
 • Kontaktperson
  Linda Melph Bundgaard
  +4578416440
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2020
 • Regionens jobnr.
  23893
 • Quick-nr.
  396690
 • Ansøgningsfrist
  22-10-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Attraktiv lederstilling med spændende udfordringer på Danmarks bedste mindre hospital"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.