Jobbet "Jordemoder gennem hele livet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Er du vores nye kollga?

En fødeafdeling med høj faglighed, et stærkt fællesskab og med fokus på kontinuitet.

Vi søger:
Jordemødre til et antal faste stillinger og enkelte vikariater pr. 1. februar 2021 eller hurtigst muligt derefter.
Fødeafdelingen på Nordsjællands Hospital – Hillerød varetager ca. 4100 fødsler årligt.
Vores størrelse giver gode muligheder for kontinuitet og nærvær i arbejdet med vores gravide, fødende og barslende.

Vi søger jordemødre til fødegangen og til vores svangre-afsnit for akutte og indlagte gravide.

Hos os vil du blive en del af:

 • En afdeling med dygtige, engagerede medarbejdere og høj faglig standard
 • En arbejdsplads med godt mono- og tværfagligt samarbejde gennem faglig dialog og åbenhed
 • En arbejdsplads med afdelingsjordemødre i alle vagtlag - alle ugens syv dage
 • En arbejdsplads med fokus på at skabe et godt uddannelsesmiljø, og med de uddannelsesansvarlige jordemødre tæt på klinikken

Vi kan tilbyde arbejde indenfor følgende områder:

 • Akut Modtagelse for Gravide, der drager omsorg for både de akutte og indlagte gravide
 • Særlig funktion på Akut Modtagelse for Gravide, som varetager forløbet for de gravide hvis fødsel skal igangsættes
 • En fødeafdeling som modtager de fødende direkte, så vurdering og plan fra start lægges af jordemødre på fødegangen
 • Udekørende funktion som varetager hjemmebesøg hos alle kvinder, der har født ambulant
 • En barselsjordemoderfunktion, hvor et team af jordemødre varetager efterfødselskonsultation med de nybagte forældre, samt efterfødselssamtaler
 • Den regionale hjemmefødselsordning
 • Sectioteam - et fast team
 • af jordemødre, der i samarbejde med læger og sygeplejersker varetager de elektive sectioer
 • Jordemoderkonsultationer fordelt fire forskellige steder i vores optagerområde

Det gode arbejdsmiljø på NOH handler om:

 • At vi har fokus på at få arbejdsliv og privatliv til at gå op i en højere enhed med fokus på fleksible løsninger, som tilpasses den enkeltes behov
 • At der er plads til individualitet
 • At vi prioriterer faglig udvikling og vedligeholde af kompetencer
  Derfor tilbyder vi bl.a.
 • Supervision til nyuddannede og andre grupper som løfter særlige funktioner
 • Mentorordning til nyuddannede jordemødre
 • Fuldtidsansættelse med mulighed for afspadsering af tillæg
 • Mulighed for at arbejde hver 3. weekend – 8/12 timers team hvor man selv tilrettelægger sine arbejdsweekender
 • Et vagtteam som sikrer dækning af vagtberedskabet 24-7, som er behjælpelig med medarbejderens skemamæssige ønsker mv.
 • Tværfaglig Journal Club med fokus på nyeste faglige vidensdeling

Vi har fokus på faglighed og nytænkning i patientforløb:

 • Hjemmebarsel – Ambulant tilbud til alle barslende
 • Opstart af telemonitorering for svangre-patienter
 • Faglige forskningsprojekter: ”Tryg igangsættelse”, Condisox (S-drop anvendelse under fødsel), Fitmum , SugarMum, mm.
 • Regional hjemmefødselsordning
 • In house fødeklinik
 • Fokus på faglig supervision og vidensdeling som et særligt tiltag på fødeafdelingen
 • Bristningsambulatorium
 • Etablering af special-jordemoderkonsultationer

Vi lægger vægt på, at alle jordemødre ansat på Nordsjællands Hospital – Hillerød er indstillet på at varetage flere dele af de jordemoderfaglige opgaver.
Der kan indgå både rådighedsvagter som 1/2 døgnvagter og 12-timers vagter som en del af dit skema.
I hjemmefødselsordningen vil der indgå døgnvagter.
 

Kvalifikationer:
Nordisk autorisation som jordemoder.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 26. oktober 2020 kl. 12.00.
Samtaler forventes afholdt torsdag d. 29. oktober 2020.

 

Yderligere oplysninger:
Fås ved henvendelse til:
Vicechefjordemoder Susanne Nedergaard Mikkelsen, tlf. 48 29 64 63
Vicechefjordemoder Britt Strøm Johansen, tlf. 48 29 58 59

Ansøgning sendes via nedenstående link.