Jobbet "Arbejdsmiljøkonsulent til Arbejdsmiljø og Trivsel, Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Arbejdsmiljø og Trivsel

Hobrovej 42A, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Brænder du for at arbejde med ergonomisk arbejdsmiljø og fysisk trivsel? Har du gennemslagskraft og er god til at skabe resultater med målet at gøre en forskel på Aalborg Universitetshospital? Så er du måske den nye kollega, vi søger til en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. januar 2021.
 
Vi søger en arbejdsmiljøkonsulent, der finder motivation i en bred opgaveportefølje, hvor hovedvægten er på fysisk trivsel og ergonomi. Det er afgørende, at du kan se dig selv løse både konkrete driftsopgaver og deltage i større strategiske projekter. Du formår at motivere og understøtte den enkelte ansatte, arbejdsmiljøorganisationen og ledelsessystemet til fortsat læring og udvikling.
 
Arbejdsmiljø og Trivsel er Aalborg Universitetshospitals interne arbejdsmiljøenhed. Vi arbejder på alle hospitalets matrikler.
Vi er organisatorisk en del af hospitalets administration og kontoret Strategi og HR. Strategi og HR er en centralt forankret stab, som arbejder på strategisk niveau med at løse mange strategi-, udviklings- og driftsopgaver. Kontoret består af fem funktionsområder, hvoraf Arbejdsmiljø og Trivsel er et af dem.  
 
Arbejdsmiljø og Trivsel’s mission er at være de ansattes naturlige samarbejdspartner inden for arbejdsmiljø med målet at fremme de ansattes trivsel, så hospitalets kerneydelse styrkes.
Vi samarbejder med Region Nordjyllands fælles HR-afdeling/Mennesker og Organisation og de andre regionale hospitaler for at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø for hospitalets ansatte.  

Dine opgaver er som udgangspunkt at: 
 • rådgive ansatte, arbejdsmiljøgrupper og ledelser om ergonomiske arbejdsmiljøproblemstillinger og foretage undervisning inden for disse områder.
 • være koordinator for hospitalets særlige indsats for arbejdet med patientforflytninger. Din rolle er bl.a. at have det organisatoriske overblik samt arbejdsmiljøfokus på forflytninger.
 • være faglig ressourceperson i arbejdsgrupper med interne og eksterne samarbejdspartner.
 • hjælpe afdelingerne med analyser og forebyggende tiltag i forhold til arbejdsulykker inden for det ergonomiske område.
 • udvikle og gennemføre trivselsfremmende aktiviteter for de ansatte.
 • drive og deltage i udviklingsprojekter samt daglige administrative driftsopgaver inden for arbejdsmiljøområdet.
 • udvikle værktøjer og koncepter, der kan gøre ledere og medarbejdere i organisationen i stand til – også imellem konsulentbistand – at tage vare på deres arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejdet. 
  Hvem er du?
 • Du har en relevant uddannelse og/eller efteruddannelse og gerne flere års erfaring fra en lignende stilling.
 • Du har en bred viden om og interesse for arbejdsmiljøarbejdet, særligt hvad angår arbejdet med ergonomi og fysisk trivsel.
 • Du evner at facilitere processer og projekter - og følge dem til dørs. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med udarbejdelse af projektansøgninger.
 • Du har forståelse for og lyst til at samarbejde med ledelser og arbejdsmiljøorganisationen i en politisk styret organisation.
 • Du er troværdig og er god til at skabe relationer på alle niveauer i organisationen.
 • Du har gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt.
 • Du har evnen til at arbejde selvstændigt og prioritere dine opgaver.
 • Du har lyst til teamwork med kolleger og samarbejdspartnere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde – både i teamet men også med resten af kollegerne i organisationen. 
Til gengæld tilbyder vi:
 • Syv kolleger, der på forskellig vis arbejder med at udvikle det gode arbejdsmiljø for alle ansatte på Aalborg Universitetshospital. Du vil få ledelsesmæssig reference til hospitalets sikkerhedsleder.
 • Gode muligheder for at komme med nye ideer og præge udviklingen af arbejdsmiljøarbejdet på hospitalet.
 • En arbejdsdag præget af tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde med mange forskellige enheder på hospitalet.
 • Gode muligheder for selv at præge opgaverne.
 • Flekstid og stor indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse.
 • Et uhøjtideligt kollegialt miljø, hvor der lægges vægt på, at smil og grin hører med til arbejdsdagen.
Lyder dette som et job for dig, så send en motiveret ansøgning, hvor du fortæller om dig selv, dine kompetencer og din tilgang til arbejdsmiljøarbejdet.

Løn- og ansættelsesvilkår fastlægges efter forhandling med den relevante faglige organisation. 
 
Vil du vide mere
Kontakt sikkerhedsleder Oliver T.K. Harringer eller arbejdsmiljøkonsulent Hans Dahl Gregersen for yderligere information om stillingen. Du er også velkommen til at skrive til os.

Det praktiske
Ansøgning, vedlagt cv og relevant dokumentation sendes via SØG JOB nederst i annoncen.

Vi skal have din ansøgning senest d. 5. november 2020.

Vi forventer at holde samtaler d. 12. november 2020.
Samtalen vil indeholde dine refleksioner over konkrete cases, som du vil få udleveret på dagen. Derudover bedes du medbringe kontaktoplysninger på to referencer.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til 580.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.