Jobbet "Operationssygeplejerske til vagtfri stilling på Rigshospitalets Øjenklinik, Glostrup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej, 2600 Glostrup

Dit næste skridt

Vi udvider vores operationsgang med 1 stue, hvorfor vi har brug for flere hænder. Så har du lyst til at indgå i et velfungerende og højtspecialiseret team, så har vi brug for dig. Du får grundig oplæring og bliver en dygtig operationssygeplejerske i en vagtfri stilling. Hvis det siger dig noget, så søger vi 2 operationssygeplejersker på fuld tid på Rigshospitalets Øjenklinik på Glostrup matriklen. Pr.1/3 2020 eller efter aftale.

Lidt om os:

Øjenklinikken på Rigshospitalet består af øjenfunktioner beliggende på Glostrup, Blegdamsvej, samt Nordsjællands Hospital. Vi er ca. 350 ansatte, som har et tæt samarbejde på tværs af faggrupper, afsnit og funktioner. Øjenklinikken på Rigshospitalet, Glostrup har 4 ambulatorier, 1 sengeafsnit, 1 forskningsenhed, 1 dagkirurgisk afsnit og 2 operationsgange. Vi har patienter i alle aldre i elektive og akutte patientforløb.

Hvor skal du indgå?

Du skal indgå på øjenklinikkens operationsgang, der er fordelt på 2 etager med i alt 17 operationsstuer. På vores elektive afsnit (Ø 36/46) opereres ambulante patienter i lokal anæstesi. På vores elektive/akutte afsnit (VB3) opereres patienter både i lokal og universel anæstesi. Din daglige gang skal du primært have på Ø36/46. Der er ingen vagter, men derimod daglig arbejdstid fra kl. 7.45- kl. 15-15, fredag fra kl. 7.45- 14.45. Du vil have ca.2 månedlige senvagter med arbejdstid til kl. 15.45.

 Selvom vi ligger adskilt er vi én operationsgang. I dagtiden hjælper vi hinanden, så du skal også regne med dagvagter på VB3.

Vi tilbyder dig:

 • Et højtspecialiseret speciale med fokus på høj sygeplejefaglig kvalitet.
 • Et spændende speciale i udvikling
 • Individuel grundig introduktion og oplæring som operationssygeplejerske
 • Mulighed for faglig udvikling, i form af tværfaglige temadage, kurser og intern undervisning
 • En harmonisk personalegruppe med et godt sammenhold
 • En engageret og dedikeret personalegruppe

Hvad ønsker vi af dig:

 • Gerne øjenoperationserfaring, dog ikke en betingelse
 • Interesse og flair for teknisk apparatur, IT og instrumentel sygepleje
 • At du kan arbejde selvstændigt, og samtidig have lyst til at være en del af et team.
 • At du har en positiv indstilling og er fleksibel i forhold til en omskiftelig hverdag med akutte patienter
 • At du har samsyn; en betingelse for ansættelse (betingelse for at kunne benytte mikroskop)

Hvis dette har vakt din interesse, kan du kontakte afdelingssygeplejerske Nina Bisgaard Frandsen på tlf. 3863-4716.

Ansøgningsfrist d. 18/12 2020

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 2 2021

Du kan læse mere om Øjenklinikken på vores hjemmeside; www.rigshospitalet.dk/oejen
 

Et af Regionens mål i personalepolitikken er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken

Vi er en røgfri arbejdsplads.

Stillingen er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest.