Jobbet "Lægesekretær søges til Urologisk sengeafsnit i Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 6, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Urologisk sengeafsnit i Roskilde søger uddannet lægesekretær

 

Vi mangler en administrativ styrmand til vores kommandobro.

 

Mit navn er Margit, og jeg er ledende lægesekretær på Urologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital på Roskilde og Næstved. Jeg pendler mellem de to matrikler. Jeg har en souschef på hver matrikel, som støtter op om den daglige ledelse.

En af mine lægesekretærer har fundet job nær sin bopæl og derfor søger jeg en uddannet lægesekretær til sengeafsnit i Roskilde. Stillingen er på 37 timer og arbejdstiden ligger mellem kl 8-15.30. Evt. dækning af få helligdage på året fra hjemmearbejdsplads kan forekomme.

Jeg ønsker, at sekretariatet i Urologisk Afdeling kendes på, at vi yder en professionel klinisk administration af høj faglig kvalitet i en atmosfære præget af tillid, respekt, samarbejde og arbejdsglæde, hvilket skal afspejles i vores daglige arbejde med patienter, samarbejdspartnere og hinanden.

Jeg har været leder i mange år og prioriterer at være synlig og nærværende i forhold til personalet. Synlighed er ikke nødvendigvis visionært, men også telefonisk og pr. mail. Jeg har meget fokus på kvaliteten i vores opgaveløsning, et fælles læringsmiljø samt et sundt arbejdsmiljø.

 

Hvem er du?

Du skal være uddannet lægesekretær og gerne erfaring med Sundhedsplatformen. Du kan lide at have medindflydelse og arbejde med kvalitet i det daglige arbejde, fordi det gør vi rigtig meget. Du arbejder selvstændigt og kan prioritere dine arbejdsopgaver ud fra givne rammer.

Du værner om det gode arbejdsmiljø, og deler gerne ud af dine erfaringer – ligesom du gerne lytter, når andre deler deres. Det, mener vi nemlig, skaber den respekt og tryghed, vi har på vores afdeling. Du skal kunne passe ind i en uformel ramme, hvor det gode humør og tværfaglige samarbejde er omdrejningspunktet. Her værner vi om vores fællesskab. Mødestabilitet er en forudsætning.

 

Om os

Vi er 31 lægesekretærer, som dækker alle klinisk administrative opgaver i urologisk afdeling. Vi arbejder sammen som et team, men sidder fysisk i mange grupper på 2 matrikler. Vi har både udredning af benigne og maligne patientforløb, hvilket gør, at vi er rigtig gode til registrering af kræftpakker, maksimale ventetider, udredningsret og behandlingsgaranti.

Du kan se frem til kolleger med forskellig alder og baggrund. Vi drager omsorg for alle, både patienter, pårørende og for hinanden både mono- og tværfagligt. Vi har et super samarbejde med læger og sygeplejersker i afdelingen, og vi har en Afdelingsledelse, som vægter alle fire faggrupper i afdelingen. Vi er gode til at hjælpe hinanden og prioriterer bl.a. at spise frokost sammen.

Vores 2 sengeafsnit med hver 19 fulddøgnssenge dækkes af i alt 3 lægesekretærer, hvoraf du bliver den ene. Derudover har vi endnu 1 sekretær, der kan dække ved behov. Du er det administrative bindeled mellem plejepersonale, klinikere og patienten. Du koordinerer akutte undersøgelser og stuegang under indlæggelsen samt ambulant opfølgning inkl. løbende registreringsopgaver.

 

Hvad fortæller kollegerne om vores arbejdsforhold:

Elena, som arbejder som lægesekretær på sengeafsnittene fortæller: Du skal søge job på vores sengeafsnit, hvis du trives med en fri omgangstone og et stærk tværfagligt samarbejde med læger og plejepersonale. Du får mulighed for at tilrettelægge dit eget arbejde i en dynamisk hverdag med højt tempo. Vi er et team på 3 sekretærer, inklusiv dig, som sammen planlægger det daglige arbejde, udvikler nye arbejdsgange og løfter sengeafsnitsopgaver og patienternes forløb i flok. Der er en familiær stemning blandt alle faggrupper på afdelingen og vi vægter humor og kemi meget højt. Hos os vil du få frihed under ansvar og blive en del af et team, der hjælper hinanden fagligt, men også med at skabe balance mellem arbejds- og privatliv.

Karina, som arbejder som forløbskoordinator samt arbejdsmiljørepræsentant fortæller: Vi italesætter arbejdsmiljøet i gruppen i dagligdagen, og vores leder er opmærksom på det. Det er positivt”. ”Vi hjælper og lærer af hinanden, også når der er travlt og det er svært”. ”Vi har rig mulighed for at arbejde selvstændigt og udvide vores kompetencer. I mit arbejde med bl.a. kræftpakker og MDT-konferencer har jeg en spændende og travl hverdag, hvor selvstændighed er en vigtig faktor, og den måde elsker jeg at arbejde på. Det giver en slags ”frihed under ansvar”, og det er der tillid til”.

 

Hvad kan vi tilbyde dig?

Ansættelse pr. 01.01.21

Du vil få et introduktions- og oplæringsprogram med en mentor, som følger din oplæring til du er flyvefærdig.

Deadline for ansøgninger 09.12.20. Samtalerne foregår løbende.  

Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte enten lægesekretær Elena Thirstrup-Schmidt på ethi@regionsjaelland.dk eller ledende lægesekretær Margit Winberg på margw@regionsjaelland.dk eller tlf.nr. 47 32 35 03

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Marie D. Rasmussen, Elena Thirstrup-Schmidt og Margit Winberg

 

Via nedenstående link kan høre om de forskellige opgaver, som lægesekretærerne udfører på Roskilde Universitetshospital

http://regionsjaelland.23video.com/secret/58800708/377b5c881022dfc50a2928c289e8dc8a

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital: