Jobbet "Akutmodtagelsen Aalborg søger sygeplejersker" er udløbet

Region Nordjylland

Akutmodtagelsen

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
 
Akutmodtagelsen udvider
Sygeplejersker til Akutmodtagelsen (Skadestuen) Aalborg Universitetshospital
 
Akutmodtagelsen udvider med 8 stuer, og derfor har vi brug for flere sygeplejersker, der har lyst til arbejde i et spændende afsnit, og være med til at give patienten en god start på sit patientforløb?
Vi søger sygeplejersker til fuldtidsstillinger, der brænder for den akutte patient, og som ønsker en hverdag med temposkift, hvor ingen dage ligner hinanden. Vi søger sygeplejersker, der går positivt til opgaverne – også når der er mange af dem. Vi søger sygeplejersker, der har lyst til at inddrage patienterne og deres pårørende i plejen og omsorgen under deres ophold i Akutmodtagelsen. Er det dig?
Om afsnittet
Akutmodtagelsen er en del af Akut- og traumecentret, og er Regionens største fælles Akutmodtagelse. Vi behandler patienter med akut opståede skader og sygdomme, ca. 35.000 patienter i Skadestuen, 21.000 patienter til indlæggelse og 550 Traumepatienter årligt.

Akutmodtagelsen har en udfordrende og ofte travl arbejdsdag med periodevise spidsbelastninger. Der er gennemsnitligt 250 patientkontakter pr. døgn. Sygeplejeopgaverne er meget varierende, idet Akutmodtagelsen modtager patienter fra alle fagspecialer. Patientkontakten er ofte præget af mange kortvarige forløb, fra de helt enkle til de svært komplekse patientsituationer. Dette stiller store krav til sygeplejerskens evne til at kunne observere, vurdere og træffe hurtige beslutninger om pleje- og behandling.

Akutmodtagelsen er ligeledes en del af Center for voldtægtsofre, som er en satellitfunktion for Retsmedicinsk Institut i Aarhus, hvor volds- og voldtægtsofre kan henvende sig med henblik på den retsmedicinske undersøgelse, samt information om det videre efterforløb.

Afsnittet har en høj uddannelsesaktivitet og rummer både sygepleje-, radiograf- og medicinstuderende, samt elever fra Forsvarets Sanitetstjeneste. Derudover uddanner vi løbende sygeplejersker på Akutuddannelsen, både fra eget og andre afsnit.
I Akutmodtagelsen prioriterer vi et godt og udviklende læringsmiljø, og har derfor ansat to sygeplejersker med særlig klinisk funktion for uddannelse, undervisning og udvikling til at varetage løbende og målrettet undervisning, uddannelse og udvikling af såvel personale som studerende/elever, og vi har et tæt samarbejde med AMA herom.

Nyansatte tilbydes et grundigt introduktions- og oplæringsprogram, og tilknyttes 1-2 mentorer, som følger den nyansattes oplæringsperiode. Introduktionsprogrammet er opdelt i 2 faser, hvor den første del foregår i det, som kaldes Kernen, og de sidste 14 dage af oplæringen foregår lidt senere i ansættelsen, dog indenfor de første 6 mdr.

Arbejdsmiljø
I Akutmodtagelsen vægtes både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø højt. Med en anerkendende kommunikation og en god trivsel, arbejder ledelsen og medarbejdere sammen om at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø.
 
 Forventninger til vores nye kollega:
-Gerne erfaring fra en Akutmodtagelse
-Gerne uddannelse som akutsygeplejerske og/eller behandlersygeplejerske
-Evner både at arbejde selvstændigt og kan indgå i et tværfagligt team
-Kan bevare overblikket over flere samtidige patientforløb
-Har flair for medinddragelse af patienter og pårørende
-Har gode kommunikative og pædagogiske evner
-Er serviceorienteret
-Kan bevare roen i akutte og uforudsigelige situationer
-Deltager aktivt og positivt i forandringsprocesser
-Har et højt fagligt engagement og er udviklingsorienteret
-Er fleksibel
 
 Vi kan tilbyde:
-Et dynamisk afsnit i rivende udvikling
-Et afsnit med stort patientflow, og meget varierende patient forløb
-Et miljø med høj grad af tværfagligt samarbejde og sparring
-Et afsnit med stor fokus på trivsel og et godt arbejdsmiljø
-Et meget engageret personale, der er motiveret for faglig og personlig udvikling
-Et afsnit hvor forskning, udvikling, kvalitetsarbejde har høj prioritet
 
Arbejdstilrettelæggelse:
Som behandlersygeplejerske og sygeplejerske i Akutmodtagelsen deltager man som udgangspunkt i alle vagttyper, og har cirka 13 aften-/nattevagter over seks uger. Alle arbejder i 8 timer og/eller 12 timer hver 3. weekend.

Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst og aftaler med Dansk Sygeplejeråd. Der indhentes børneattester og referencer ved ansættelsen.
Yderligere oplysninger vedrørende stillingen gives ved henvendelse til afsnitsledende sygeplejerske Rikke Skuldbøl Nielsen på tlf. 97664356 eller afsnitsledende sygeplejerske Charlotte Hassing Christensen på tlf. 97664355.
På Aalborg Universitetshospital har vi besluttet, at vores sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter fremadrettet ansættes på afdelingsniveau frem for afsnitsniveau. Formålet med denne ændring handler om: 
 
At skabe en attraktiv og fremtidssikret arbejdsplads, hvor du kan udvikle dig fagligt både i dybden og i bredden.
At skabe sammenhæng i patientforløbene inden for specialerne.
At styrke din faglighed og dine sygeplejefaglige kompetencer inden for det samlede speciale.
•                          At give dig mulighed for fleksibilitet i arbejdsforholdene.
 
Dit primære ansættelsessted er Akutmodtagelsen, men du kan forvente ud fra en faglig begrundelse, eventuelt, også at skulle gøre tjeneste ved andre afsnit under ATC. Det drejer sig for nuværende om følgende afsnit: AMA.
 
Indtil videre vil du være ansat i skiftende tjenester. Arbejdstidens placering kan ændres med 4 ugers varsel, jævnfør det overenskomstmæssige varsel for ændring af vagtplaner. Nærmere information følger til ansættelsessamtalen.
 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til 580.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.