Jobbet "Psykolog søges til Ambulatoriet for småbørn B192, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 30, 2400 Kbh NV

Dit næste skridt

Ambulatorium for småbørn B 192
Ambulatoriet varetager udredning og behandling af børn i alderen 3-7 år, hvor der er mistanke om forskellige børnepsykiatriske forstyrrelser eller udviklingsproblemer, fx forstyrrelser i socialt samspil og kontakt eller vanskeligheder i regulering af opmærksomhed, adfærd og søvn. Desuden varetages behandlingsopgaver i form af psykoedukation, psykoterapi og medicinsk behandling.

Ambulatoriet har både almene og specialiserede funktioner, og der arbejdes tværfagligt. I afsnittet arbejder psykologer, læger, sygeplejersker, socialrådgiver og sekretærer. Derudover er der tilknyttet en fysioterapeut.

Arbejdsopgaverne
Psykologer i ambulatorierne har opgaver indenfor:

 • Psykopatologisk udredning af børn (herunder psykologisk testning) i tæt samarbejde med forældrene
 • Behandling ift. børn og forældre, herunder psykoedukation
 • Supervision og undervisning

Du vil indgå med reference til afsnitsledelsen som sagsansvarlig i et tværfagligt samarbejde.

Vi tilbyder

 • En dynamisk og udviklende arbejdsplads
 • Tværfagligt samarbejde med varierede arbejdsopgaver
 • Engagerede kollegaer i et godt kollegialt arbejdsmiljø
 • Deltagelse i et stort, rigt fagligt miljø
 • Supervision

Centrets medarbejdere og ledere arbejder på at udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier.

Vi forventer, at du har

 • Autorisation
 • Erfaring med udredning og behandling af børn, gerne fra børne- og ungdomspsykiatri
 • Fagligt engagement og gode samarbejdsevner

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer og til besættelse snarest muligt.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.

Ansøgningsprocedure
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte overlæge Merete Weischer (merete.weischer@regionh.dk) eller chefpsykolog Marianne Skydsbjerg (marianne.skydsbjerg@regionh.dk).

Ansøgningsfristen er torsdag den 5. februar 2021, kl. 12.00.
Ansøgning med CV, uddannelsesbevis samt eventuelle bilag sendes via linket.

Samtaler forventes afholdt tirsdag den 9. februar 2021 eller fredag den 12. februar 2021.

Indkaldelse sker elektronisk.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser.

Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen. Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien".