Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Tuborgvej 235, 2400 København NV

2 psykologer til Psykiatrisk Center Københavns intensive (lukkede) døgnafsnit

Vil du være med til at styrke den psykologfaglige behandlingsindsats på et intensivt døgnafsnit? Vil du være en vigtig ressource for mennesker med svære psykiske lidelser? Og er du interesseret i at arbejde for Danmarks største psykiatri? Så er det lige dig, vi står og mangler.

Vi søger nu yderligere to psykologer med lyst til at påvirke udviklingen og kvalificeringen af den intensive behandling af patienter indlagt på intensivt (lukket) sengeafsnit.

De intensive døgnafsnit
Psykiatrisk intensiv-afsnit varetager den initiale behandlingsindsats for patienter med akutte psykotiske tilstande og/eller alvorlige affektreaktioner, suicidale impulser, selvskade m.v., samt patienter indlagt i henhold til retslig foranstaltning.

De to ledige stillinger er på vores intensive afsnit på hhv. Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. Begge afsnit flytter medio 2022 ind i det nybyggede Ny Psykiatri Bispebjerg, beliggende på Bispebjerg Hospitals matrikel. Det ene afsnit vil, i den forbindelse, blive omdannet til specialiseret intensivafsnit for patienter fra botilbud.

Psykologens opgave
Du skal være en synlig og tilgængelig ressource for patienter og medarbejdere i dagligdagen. Det sker ved at være til stede i afsnittet, og tilbyde samtaler med patienterne og deres pårørende for derigennem at styrke det psykologfaglige aspekt af behandlingen samt reducere angstniveauet og forebygge tvangsanvendelse.

Sammen med de øvrige medarbejdere i afsnittet deltager du i undervisning og supervision samt fastholdelse af fokus på udviklingen af kognitiv miljøterapi, som udgør et højt prioriteret indsatsområde i Region Hovedstadens Psykiatri.

Du skal med andre ord være en del af det tværfaglige behandlingsteam, og indgå i den daglige patientbehandling på afsnittet.

Konkret bliver nogle af dine vigtigste opgaver:

 • Samtalebehandling og recovery-orienteret psykoedukation tilpasset den enkelte patients aktuelle funktionsniveau
 • Facilitering af patientaktivitet på afsnittet - f.eks. samtaler i mindre grupper
 • Støttende og psykoedukative samtaler med pårørende
 • Støtte og sparring til afsnittets øvrige personale i udvikling og konsolidering af kognitiv miljøterapi samt understøttelse af fokus på recovery- og Safewards-tilgangen i afsnittets arbejde

Vores forventninger til dig
Du er cand.psych. og autoriseret psykolog (eller tæt på dette) og du har erfaring fra hospitals- eller socialpsykiatrien eller tilsvarende kendskab til arbejdet med mennesker præget af svær sindslidelse.

Derudover ser vi gerne, at du har:

 • Erfaring med psykoterapi/samtalebehandling
 • Lyst og evne til at indgå i et tværfagligt samarbejde med læger, plejepersonale, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere og lægesekretærer
 • Evt. erfaring med undervisning og supervision

Hvad kan vi tilbyde?

 • Deltagelse i kursus om kognitiv miljøterapi sammen med resten af afsnittets personale, samt introduktion til Safeward-principperne og den recovery-orienterede tilgang til behandlingsarbejdet.
 • Udvikling og faglig sparring. Du får tæt kollegial kontakt med psykologerne på de øvrige intensive afsnit og deltager i monofaglig supervision, faggruppemøder og andre faglige aktiviteter for psykologgruppen på Psykiatrisk Center København. Derudover indgår du i faglig sparring og supervision som en del af den daglige tilrettelæggelse af arbejdet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Følger gældende overenskomst. Stillingerne ønskes besat 1. maj. 

Er du interesseret? 
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om stillingerne kan du kontakte Chefpsykolog Torben Schjødt, mail: Torben.Schjoedt@regionh.dk

Du kan også besøge vores onboardingsite, og blive klogere på Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads: https://www.psykiatri-regionh.dk/onboarding/Sider/default.aspx

Ansøgning
Ansøgning inkl. CV og dokumentation for uddannelse stiles til chefpsykolog Torben Schjødt og sendes online via linket her på siden senest tirsdag den 9. marts kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler planlægges afholdt fredag den 19. marts.

Forud for ansættelse, og efter aftale med den udvalgte ansøger, vil der blive indhentet referencer fra tidligere ansættelser jf. regionens retningslinjer.

Find flere informationer om Psykiatrisk Center København på vores hjemmeside www.psykiatri-kobenhavn.dk

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrisk Center København
 • Kontaktperson
  Torben Schjødt
  torben.schjoedt@regionh.dk
 • Adresse
  Tuborgvej 235, 2400 København NV
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2021
 • Regionens jobnr.
  230033
 • Quick-nr.
  405021
 • Ansøgningsfrist
  09-03-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrisk Center København
 • Adresse
  Tuborgvej 235, 2400 København NV
 • Kontaktperson
  Torben Schjødt
  torben.schjoedt@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2021
 • Regionens jobnr.
  230033
 • Quick-nr.
  405021
 • Ansøgningsfrist
  09-03-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "2 psykologer til Psykiatrisk Center Københavns intensive (lukkede) døgnafsnit"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.