Jobbet "Erfaren klinisk psykolog til Psykiatrisk Ambulatorium i Helsingør (FACT)" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Ny og spændende udvikling er i gang i Psykiatrisk ambulatorium, Helsingør

Siden maj 2020 er vores distriktspsykiatriske enhed overgået til en fleksibel, behovstilpasset og opsøgende behandling ud fra F-ACT modellen (Flexible Assertive Community Treatment).

Det tværfaglige behandlingstilbud tilbydes patienter med lavt funktionsniveau. Det drejer sig hovedsageligt om psykosetilstande, affektive lidelser, PTSD samt personlighedsforstyrrelser.

Vi er opdelt i fire teams, hvor aktuelle stilling er knyttet til team Øst, der betjener Helsingør og Snekkersten.    

Vores tilgang bygger på recovery, brugerinddragelse, rehabilitering og tilstræber inklusion i lokalsamfundet. Behandlingen ydes både i nærmiljøet, i den ambulante enhed og i tæt samarbejde med døgnafsnit. Ambulatoriets åbningstider er i dagtimerne, mandag til fredag

Dine arbejdsopgaver
Du vil bidrage til diagnostisk afklaring gennem interviews og/eller psykologiske test samt varetage visiterende samtaler. Der er selvstændigt behandlingsansvar på delegation fra teamets læge i tæt samarbejde med teamet og afsnitsledelsen.

Du varetager psykoedukation og psykoterapeutisk behandling, både individuelt og i gruppe, samt indgår i pårørendesamarbejdet. Derudover kan der være undervisnings-, udviklings- og supervisionsarbejde i varierende omfang på tværs af centret.

Du vil være fagligt tilknyttet en psykologgruppe på 40 psykologer, specialpsykologer, specialpsykologer under uddannelse samt chefpsykolog. Du får mulighed for at deltage i faggruppemøder samt relevante undervisningstilbud.

Vores forventninger til dig
For at lykkes i stillingen er det en forudsætning, at du er engageret og bidrager til behandling på et fagligt højt niveau. Det er vigtigt, at du evner at formidle psykologfaglige holdninger i en tværfaglig sammenhæng. Du har gode samarbejdsevner og overblik til at sikre kontinuitet i behandlingen.

Du er erfaren klinisk psykolog med efteruddannelse og særlig interesse indenfor kognitiv adfærdsterapi og implementering. Der ønskes indgående klinisk erfaring, herunder særligt udrednings- og testerfaring.

Vi tilbyder
I ambulatoriet vil du indgå i et tværfagligt team med speciallæger, uddannelseslæger, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere, recovery-mentorer og sekretærer.

Vi har et godt tværfagligt og psykologfagligt arbejdsmiljø med fast supervision og gode muligheder for kollegial sparring. Vi tilbyder et individuelt veltilrettelagt oplærings- og introduktionsprogram, der sikrer, at du bliver klædt godt på til opgaven. Der er rig mulighed for at sætte dit præg på ambulatoriets arbejdsgange og udvikling, så længe det er med til at sikre merværdi for patienten.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer og med tiltrædelse pr. 1. maj 2021.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsprocedure
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Janny Sørensen, telefon 38 64 34 88, mail: janny.Soerensen@regionh.dk eller chefpsykolog Lene Seeberg Nielsen, telefon  38 64 30 62, mail: lene.seeberg.nielsen@regionh.dk  

Søg via linket på siden senest den 12. marts 2021.

Du bedes uploade CV og andre relevante dokumenter sammen med din ansøgning.

Ansættelsessamtaler afholdes den 18. marts 2021, om formiddagen.

Om centret
Psykiatrisk Center Nordsjælland er beliggende på 3 adresser i henholdsvis Hillerød, Frederikssund og Helsingør med snart 20 afsnit og specialiserede ambulante enheder.

Psykiatrisk ambulatorium i Helsingør er beliggende i et naturskønt område, i et lyst og moderne byggeri sammen med tre åbne afsnit. Det er muligt at cykle fra Helsingør station på ca. 10 minutter.

Yderligere oplysninger om Psykiatrisk Center Nordsjælland findes på www.psykiatri-regionh.dk

Læs og hør mere Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien".