Jobbet "Overlæge til Hjertesygdomme - på det nye Akuthospital i Gødstrup" er udløbet

Region Midtjylland

Hjertesygdomme, Herning

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt
En stilling som overlæge ved Hjertesygdomme HEV er ledig til besættelse. Hvis der er ansøgninger fra flere særligt kvalificerede kardiologer vil flere kunne ansættes.

Vi søger en kollega for hvem høj faglig standard og fortsat faglig udvikling er vigtigt, hvor teamwork, ansvarlighed, læring og forskning følges ad og giver optimale patientforløb.

Vi efterspørger særligt en speciallæge med specialiserede kompetencer og gerne forskningsinteresse indenfor et eller flere af områderne: implantation af pacemaker, hjertesvigt, HjerteCT, trombokardiologi, dyslipidæmi, arvelige hjertesygdomme eller ekkokardiografi/hjerteklap-sygdom.

Vi skal i september/oktober flytte til det nye Akuthospital i Gødstrup. De nye rammer giver spændende muligheder for faglig udvikling og organisering af afdelingen så den tilgodeser et godt lægeliv og høj faglig standard.

Vi forventer at du kan og vil bidrage til den faglige udvikling af afdelingen i samarbejde med alle de andre personalegrupper, og udvise fleksibilitet i den daglige opgaveløsning. Til gengæld vil afdelingen være fleksibel med at tilrettellægge et arbejdsliv der tilgodeser individuelle ønsker og behov. Hvis ansøgere har været speciallæge i mindre end 5 år må ansættelse som afdelingslæge ind til 5 års anciennitet er opnået forventes.

Om kardiologien
Den kardiologiske funktion i HEV består aktuelt af 7 overlæger og 5 afdelingslæger. Der er 4-5 hoveduddannelsesforløb i kardiologi tilknyttet afdelingen.

I Herning er der sengeafsnit/deldøgnsafsnit med plads til 27+9 patienter, hvor modtagelsen af de visiterede akutte kardiologiske patienter i HEV er samlet. Derudover er der en stor ambulant funktion opdelt i gren-specialer indenfor hjertesvigt, hjerteklapsygdom, iskæmi, trombokardiologi, arrytmi, lipidsygdomme, arvelige hjertesygdomme og hjerterehabilitering.

Afdelingen har også et stort kardiologisk forskningsafsnit.
Der er invasiv kardiologisk funktion i Herning, hvor Hjertelaboratoriet er bestykket med to rum til pacemaker implantation. Desuden er der et billeddiagnostisk center til både Hjerte-CT, nuclearkardiologiske undersøgelser samt  Hjerte-MR, og med tæt samarbejde med radiologisk og nuklearmedicinsk afdeling.

I Holstebro er der en hjerteklinik med aktivitet alle hverdage. Når sygehuset i Gødstrup åbner bliver hjerteklinikken i Holstebro flyttet til Sundhedshuset i Holstebro, med fortsat planlagt aktivitet.

Vagt Indenfor det kardiologiske område er der en døgndækkende for- og bagvagt i tilstedeværelsesvagt i Herning.
Forvagten dækkes af læger i introduktionsstilling samt HU-læger.
Bagvagten dækkes af kardiologer og erfarne læger i HU-kardiologi.

Til stillingen er der som udgangspunkt knyttet deltagelse i bagvagten samt deltagelse i weekend-stuegang.

Lægelige kvalifikationer
Det forventes, at ansøgere har dokumenterede kompetencer indenfor det kardiologiske forsknings- og udviklingsarbejde, indenfor det uddannelsesmæssige område, og kan dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse.

Ansøgere bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst mulig omfang dokumentere kvalifikationer indenfor disse områder. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgeres oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetenceområder.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst indenfor området, indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger/Speciallæger.
Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelse vil være betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Troels Niemann på tlf.nr. 30709012.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Ansøgningsfristen er mandag den 18. april 2021.

Stillings- og funktionsbeskrivelse