Jobbet "Mediciner søges til feltet mellem somatik og psykiatri – Liaisonsomatik i Vendsyssel" er udløbet

Region Nordjylland

Medicin: Yngre Læger

Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Dit næste skridt
Vil du forbedre det somatiske helbred og trivsel for psykiatriske patienter? Så udbyder vi nu en sjælden stilling til en læge med stor faglig og personlig interesse i Liaisonsomatikken.

Mennesker med alvorlig psykiatrisk sygdom har en forventet kortere levetid på 10-20 år sammenlignet med den øvrige befolkning, og en betydelig del af overdødeligheden tilskrives fysisk sygdom. Patienterne opsøger sjældnere egen læge og oplever generelt dårligere behandlingsforløb end den øvrige befolkning. Sundhedsvæsnet har et særligt ansvar for at samarbejde og udvise fleksibilitet for at kunne tilbyde denne patientgruppe behandling af høj kvalitet. Det er her, du kommer ind i billedet.

Hvem er du?
Du er speciallæge i almen medicin eller et grenspeciale til intern medicin, og har stor faglig selvstændighed.
Du har bred indsigt i somatiske problemstillinger, og du har engagement og drive til at gøre en forskel for de psykiatriske patienter og arbejde for at højne den generelle kvalitet i de somatiske behandlingsforløb.
Du skal være opsøgende og interesseret i at skabe en stor samarbejdsplatform til mange forskellige lægefaglige specialer, men med fokus på dine kolleger i Psykiatrien.
Du ser den enkelte psykiatriske patient som et helt menneske, og har en generel forståelse for sygdomsforebyggelse og den grundlæggende behandling og udredning.
Du har et ønske om at bidrage til primær profylakse og med en stor grad af forståelse for situationsrelateret vejledning. 
Du er interesseret i løbende at kompetenceudvikle dine kolleger i Psykiatrien i forhold til somatisk diagnosticering og behandling af patienter.

Om stillingen
Stillingen er forankret i en Medicinsk Afdeling med stor sammenhæng mellem specialerne, og dermed let tilgængelig faglig sparring. Den primære arbejdstid fordeler sig imidlertid på de psykiatriske sengeafsnit og ambulatorier i Klinik Psykiatri Nord. Stillingen er i dagtid og vagtfri.
Du kommer til at arbejde i et team med psykiatriske læger og sygeplejersker, der har et indgående kendskab til patientgruppen, og som i samarbejde med dig skal være opsøgende i forhold til somatiske helbredsproblemer blandt patienterne. I dette team vil du besidde en unik viden i forhold til det somatiske. Det er helt centralt, at du sideløbende med arbejdet i psykiatrien opretholder en tæt tilknytning til dine kollegaer i Medicinsk Afdeling, f.eks. ved fast deltagelse i fælleskonferencer, hvor du sikres faglig sparring og udvikling.

Vi tilbyder:
  • En enestående stilling, hvor du som brobygger mellem det psykiatriske og det somatiske kan være pioner for et nyt og spændende område, der i høj grad har brug for en engageret læge, til at sætte sit præg på samarbejdet med Psykiatrien
  • Mulighed for at skabe varige forbedringer for en udsat patientgruppe
  • Mulighed for at følge patienter i længere forløb
  • En vedvarende tilknytning til dit medicinske speciale, og en tæt faglig sparring med medicinske speciallæger
  • Relevant og nødvendig introduktion i samarbejde med det psykiatriske personale
  • Mulighed for opkvalificering på baggrund af et personligt kursusbudget
  • En attraktiv vagtfri ansættelse med mulighed for nedsat tid
 
Det er som udgangspunkt en 37 timers stilling, med mulighed for nedsat tid efter ønske.
Stillingen ønskes besat med tiltrædelse den 1. august 2021, eller efter anden aftale.
Ansættelsessamtale afholdes i uge 17.
 
 
 
 
 
 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.