Jobbet "Overlæge/afdelingslæge søges til Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

 

 • Du har interesse i den komplekse patient
 • Du har interesse i at udvikle vores akutkoncept
 • Du er speciallæge i akutmedicin eller har ønske om at blive det.

Akutafdelingen har i vores optik en enkel opgave: At lave nye kollegaer og gode patientforløb!

På Nordsjællands Hospital er Akutafdelingen en del af FAM. Her behandles og afsluttes et bredt udsnit af alle akutte indlæggelser, fraset fødsler og børnesygdomme. Sammen med hospitalets øvrige specialer varetager vi omkring 137.000 patientforløb årligt, heraf 44.000 indlæggelser og 93.000 akutambulante forløb. Vores ambition er enkel og klar: ikke alene at stille diagnosen og lave en behandlingsplan, men også på lidt længere sigt at sætte behandlingsmål, for at opnå gode patientforløb uden unødvendige genindlæggelser. Ikke mindst på grund af den ældre og ofte komplekse patientgruppe, så arbejder vi allerede nu i et tæt, fagligt og organisatorisk fællesskab på tværs af professioner, specialer og sektorer.

Afdelingen ekspanderer betydeligt både i fysisk størrelse, nye opgaver og i bemanding, og har derfor brug for at udvide holdet af speciallæger i 2021. Vi har selvstændigt behandlingsansvar for vores patienter og står i front når akutte patienter modtages i FAM.

Vores tydelige satsning på uddannelse af både læger og plejepersonale er central for at lykkes med gode patientforløb. Vi søger derfor nu en kollega, der har lyst til at være med til at løfte opgaverne sammen med os.

Akutafdelingen varetager uddannelse af læger i introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb i Akutmedicin. Vi består af 10 I-læger, 2 HU-læger, 10 speciallæger samt 110 sygeplejersker med 26 modtagesenge og en traumestue med 3 lejer.

Læger, sygeplejersker og sekretærer m.fl. i Akutafdelingen arbejder i teams omkring modtagelse og vurdering af patienter. Fokus er på hurtig diagnostik, bl.a. med et POCT-laboratorium og under etablering er også tilstedeværende radiologi. Dette med henblik på hurtigt og effektivt at stille rette diagnose, behandlingsplan og prognose for patienten i tæt samarbejde med de øvrige kliniske og parakliniske specialer.

I 2024 flytter Akutafdelingen ind i Nyt Nordsjællands Hospital, der med et helt unikt bygningsmiljø skal imødekomme kravene til fremtidens sundhedsvæsen.

Dine arbejdsopgaver vil være

 • At arbejde med modtagelse og stabilisering af den akutte patient – herunder skabe et trygt miljø på Traumestuen sådan at yngre kollegaer kan sidemands oplæres i processen.
 • Samarbejde med dine kollegaer i FAM om udredning og behandling af patienterne.
 • At styre flow og logistik samt være superviserende i forhold til dit vagthold.

Vores forventning til dig:

 • Du er speciallæge i akutmedicin eller andet relevant speciale
 • Du kan se dig selv udvikle det akutmedicinske speciale
 • Du er rollemodel og kulturskabende for uddannelseslæger gennem daglig, klinisk vejledning
 • Du trives i en travl afdeling, hvor der er fokus på opgaveløsning, flow og ældre medicinske patienter
 • Du deltager positivt i implementering af forbedringsarbejde også af den ældre medicinske patient

Vi tilbyder:

 • Mulighed for at vedligeholde eller opnå en massiv og bred klinisk erfaring
 • Opkvalificering med henblik på opnåelse af speciallægeanerkendelse i Akutmedicin eller videre opkvalificering
 • Tværfagligt samarbejde indenfor egen afdeling og på tværs af FAM og sektorovergange

Løn og ansættelse:

Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.

Tiltrædelse 1. august 2021 eller efter aftale.

Udgangspunktet er en fuldtidsstilling, hvor du forventes at kunne fungere som bagvagt. Vagtforpligtigelsen i henhold til gældende overenskomst. Vagten forløber fra 8-22 med tilkald fra hjemmet.

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis.

Ansøgning:

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af kompetencer fordelt på de 7 lægeroller.

Din ansøgning og dit CV skal være os i hænde senest den 26. april 2021.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 29. april 2021.

Yderligere information

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Jesper Juul Larsen på tlf. 48296301 eller jesper.juul.larsen@regionh.dk.