Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 6, 4000 Roskilde

Innovativ lægesekretær søges til kombi-stilling

Spændende kombi-stilling til dig, der gerne vil lidt mere

Lægesekretær søges til stilling som forskningssekretær;  med et ben i Urologisk klinisk forskningsenhed og det andet ben i Urologisk sekretariat i ambulatoriet i Roskilde. Stillingen er på 34-37 timer og heraf 3 dage i forskningsheden og 2 dage i sekretariatet. Arbejdstiden lægges i dagtiden mellem 8-16 efter aftale.

 

Hvis du kan nikke til nedenstående, så læs endelig videre

Du skal være uddannet lægesekretær. Du skal have erfaring fra tidligere lægesekretærarbejde og gerne også Sundhedsplatformen-erfaring, men dette er dog ikke et krav. Du kan lide at have medindflydelse og arbejde med kvalitet i det daglige arbejde. Du arbejder selvstændigt, struktureret og kan prioritere dine arbejdsopgaver ud fra givne rammer, hvor du også kan dygtiggøre dig. Du skal kunne arbejde med engelske dokumenter.

Du værner om det gode arbejdsmiljø, og deler gerne ud af dine erfaringer – ligesom du gerne lytter, når andre deler deres. Det, mener vi nemlig, skaber den respekt og tryghed, vi har på vores afdeling. Du skal kunne passe ind i en uformel ramme, hvor det gode humør og tværfaglige samarbejde er omdrejningspunktet. Her værner vi om vores fællesskab. Mødestabilitet er en forudsætning.

 

Urologisk afdeling

Urologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, varetager den samlede urologiske funktion i Region Sjælland på matriklerne i Næstved og Roskilde.

Afdelingen på Roskilde-matriklen modtager al den akutte urologi i Sjælland og varetager udover basisurologi i Region Sjælland de urologiske regionsfunktioner: nyrekirurgi, avanceret stenkirurgi, samt børneurologi. Derudover udredning, behandling og rehabilitering af urologiske cancersygdomme. Siden september 2018 har afdelingen hjemtaget den højtspecialiserede funktion, radikal prostatektomi.

Urologisk afdeling, Roskilde, råder over 38 senge fordelt på to sengeafsnit samt 10 dagkirurgiske senge i Næstved. Afdeling råder samlet over 29 operationslejer ugentligt samt 1 dagkirurgisk leje. Derudover et stort samlet ambulatorium med 23 daglige undersøgelses- og behandlingsrum.

Sjællands Universitetshospital er universitetshospital i samarbejde med Københavns Universitet. Urologisk afdeling varetager klinisk og teoretisk undervisning af lægestuderende på 2. semester kandidat og har p.t. to B-lektorater og et forskningslektorat.

 

Urologisk klinisk forskningsenhed

Afdelingen er forskningsaktiv. Urologisk klinisk forskningsenhed startede i 2017, hvor der er tilknyttet et forskningslektorat, 4 ph.d.-studerende, 2 kandidat studerende og en sekretær. En stor andel af lægerne i afdelingen er forskningsaktive med samarbejde både nationalt og internationalt. Vi er en lille forskningsenhed i vækst.

I øjeblikket har vi 7 igangværende prospektive projekter og flere retrospektive projekter:

 

Opgaver for forskningsenheden

 • Projekt-koordinering og sekretæropgaver ved projekter. Sende deltagerinformationer, kommunikation med patienterne, registrering i database, booking af patienter i Sundhedsplatformen, bestille varer i forbindelse med projekter inkl. filtrering af urin og evt. blodprøvetagning. Det vil blive lært op til denne funktion

 • Fondansøgninger – Ved opstart af projekter skal der skaffes midler til gennemførelse af projekterne. Derudover skal der ved støtte oprettes projektkonto og udgifter skal løbende administreres. Dette foregår på engelsk og dansk og i samarbejde med klinisk lektor Nessn Azawi

 • Korrekturlæsning af dokumenter

 • Sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om ulønnede praktikperioder i afdelingen. Det drejer sig om udenlandske læger, der er i gang med dansk autorisation for at kunne arbejde i det danske sundhedsvæsen.

 • Koordinering af kliniskophold af 5 ugers varighed for medicinstuderende fra Københavns Universitet

 • Ad hoc opgaver for klinisk lektor Nessn Azawi og andet personale i forskningsenheden

 

Om os i urologisk sekretariat

Vi er 31 lægesekretærer, som dækker alle klinisk administrative opgaver i urologisk afdeling. Vi arbejder sammen som et team, men sidder fysisk i mange grupper på 2 matrikler. Vi har både udredning af benigne og maligne patientforløb, hvilket gør, at vi er rigtig gode til registrering af kræftpakker, maksimale ventetider, udredningsret og behandlingsgaranti.

Du kan se frem til kolleger med forskellig alder og baggrund. Vi drager omsorg for alle, både patienter, pårørende og for hinanden både mono- og tværfagligt. Vi har et super samarbejde med læger og sygeplejersker i afdelingen, og vi har en Afdelingsledelse, som vægter alle fire faggrupper i afdelingen. Vi er gode til at hjælpe hinanden og prioriterer bl.a. at spise frokost sammen.

Vores arbejdsopgaver i ambulatoriet er tæt på patientforløbene. Vi dækker skrankefunktion, callcenter og vi følger op på alle ambulante besøg ved at læse notater, foretage ordinerede bestillinger, sende henvisninger, opfølgning på telefonkonsultationer og brevsvar m.v. Registreringsopgaven begge steder er stor. Desuden går alle prøvesvar i afdelingen gennem sekretærerne. Derudover fordeles specialfunktioner ved behov. Der stiles mod, at vi dækker specialfunktioner i par af to. Hvilke opgaver du skal dække, vil blive aftalt på forhånd, da det ikke er forventningen, at du skal rumme dem alle.

Hos os får du:

 • Indflydelse:  Du kan påvirke vigtige beslutninger og forhold omkring dit arbejde
 • Social støtte: Du får gode relationer til os, hvor vi interesserer os for hinanden og bakker hinanden op
 • Mening: Du vil opleve, at arbejdet er meningsfuldt og at du kan gøre en vigtig forskel
 • Belønning: Du får anerkendelse og feedback på dit arbejde og andre finder din indsats værdifuld
 • Forudsigelighed: Der er en vis forudsigelighed i dit arbejde
 • Krav: Kravene til dig balancerer imellem det nemme og det udfordrende

 

Hvad kan vi tilbyde dig?

Ansættelse pr. 01.06.21 eller efter aftale

Du vil få en mentor i begge funktioner, som viser dig opgaver og vejleder dig i den periode, du har brug for det.

Deadline for ansøgninger 22.04.21. Samtalerne foregår løbende. 

 

Stillingen refererer personalemæssigt til ledende lægesekretær Margit Winberg, men med tæt samarbejde med forskningslektor Nessn Azawi.

 

Hvis du er blevet nysgerrig, så er du velkommen til at kontakte enten mig på margw@regionsjaelland.dk eller tlf.nr. 47 32 35 03.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Nessn Azawi og Margit Winberg

 

Via nedenstående link kan høre lige om de forskellige opgaver, som lægesekretærerne udfører på Roskilde Universitetshospital. Iflg Region Sjællands sygehusplan skal urologisk afdeling samles i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge i primo 2025.

http://regionsjaelland.23video.com/secret/58800708/377b5c881022dfc50a2928c289e8dc8a

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Margit Winberg
  margw@regionsjaelland.dk
  47323503
 • Adresse
  Sygehusvej 6, 4000 Roskilde
 • Stillingstyper
  Lægesekretær, Ledende lægesekretær
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2021
 • Regionens jobnr.
  012259
 • Quick-nr.
  407453
 • Ansøgningsfrist
  22-04-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 6, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Margit Winberg
  margw@regionsjaelland.dk
  47323503
 • Stillingstyper
  Lægesekretær & Ledende lægesekretær
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2021
 • Regionens jobnr.
  012259
 • Quick-nr.
  407453
 • Ansøgningsfrist
  22-04-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Innovativ lægesekretær søges til kombi-stilling"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.