Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Vil du være med til at styrke den psykologfaglige behandlingsindsats på det intensive døgnafsnit B2 på Psykiatrisk Center Amager?

Vil du være en vigtig ressource for mennesker med svære psykiske lidelser? Og er du interesseret i at arbejde for Danmarks største psykiatri? Så er det lige dig, vi står og mangler.

Vi har netop taget hul på en stor indsats i forhold til kompetenceudvikling i kognitiv adfærdsterapi (KAT) af medarbejderne i vores døgnafsnit. Som psykolog spiller du en væsentlig rolle i forhold til at fastholde de nye kompetencer.

Vi søger en psykolog til vores intensive afsnit B2. Afsnittene er placeret på Digevej 110. Du bliver en del af et dynamisk center, hvor patienten er i centrum. Vi har et vedvarende ønske om at dygtiggøre os, og om at forbedre behandlingstilbuddene for patienterne.

En styrket indsats

Vi ønsker at styrke bemandingen og behandlingen på døgnafsnittene. Derfor søger vi en psykolog med lyst til at påvirke udviklingen og kvalificeringen af den intensive behandling af mennesker med svære psykiske lidelser.

Der skal være psykologer til rådighed for de patienter, som er indlagt på vores intensive døgnafsnit. Du skal med andre ord være en del af medarbejdergruppen og den daglige bemanding på afsnittet.

En styrket psykologfaglig tilstedeværelse er et vigtigt element i kortere intensive indlæggelsesforløb, som et supplement til ambulant behandling.  

Hvad går rollen ud på?

Du skal være en synlig ressource for patienter og medarbejdere i dagligdagen. Dermed bidrager du til at reducere konfliktniveauet blandt patienter. Det sker ved at være tilstede, lyttende og tilgængelig for patienter og deres pårørende.

Sammen med dine kolleger i afsnittet skal du være med til undervisning, supervision og fastholdelse af KAT-kompetencer. Og du skal sikre, at der er sammenhæng for patienter i den kognitive miljøterapi, der anvendes af de forskellige medarbejdergrupper på afsnittene.

Konkret bliver nogle af dine vigtigste opgaver:

 • KAT-baseret psykologbehandling og supervision af personale i forhold til brug af KAT i behandlingen
 • Recoveryorienteret psykoedukation
 • Facilitere patientaktivitet på afsnittet - f.eks. samtaler i mindre grupper
 • Understøtte, at personalet har fokus på recovery- og Safewards-tilgangen i deres arbejde
 • Støttende og psykoedukative samtaler med pårørende

Kort sagt indgår du i det tværfaglige behandlingsteam og bidrager til en kvalificeret behandlingsindsats i dagligdagen. Du skal herigennem sikre, at psykologfaglig viden præger afsnittets behandlingstilbud.

Vores forventninger til dig

Du har en cand. psych og du har din autorisation, eller er tæt på at få den.

Derudover ser vi gerne, at du har:

 • Psykiatrisk erfaring og interesse for arbejdet i den intensive psykiatri
 • Erfaring med psykoterapi/samtalebehandling
 • Gerne erfaring med supervision
 • Lyst og evne til at indgå i et tværfagligt samarbejde med læger, plejepersonale, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere og lægesekretærer

Hvad kan vi tilbyde?

 • Et stærkt fagligt fundament. Vi sørger for, at du får en målrettet introduktion, der indebærer blandt andet uddannelse i kognitiv adfærdsterapi, Safeward-tilgangen, recovery-orienteret tilgang. Du bliver med andre ord klædt godt på til opgaven.
 • Udvikling og faglig sparring. Du får tæt kollegial kontakt med psykologer på vores andre døgnafsnit og ambulante enheder. Derudover indgår du i faglig sparring og supervision som en del af den daglige tilrettelæggelse af arbejdet.

Ansættelsesvilkår
Følger gældende overenskomst.

Tiltrædelse den 1. juni 2021.

Ansøgningsprocedure
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information vedrørende stillingen kan du kontakte Afdelingssygeplejerske Line Rahr på tlf. 38 64 16 28 eller på mobil 51 56 13 21 eller mail Line.Rahr@regionh.dk

Ansøgningsfristen er den 22. april 2021 kl. 12.00. Samtaler afholdes løbende.
Ansøgning, CV, uddannelsespapirer og andre relevante dokumenter sendes via linket på siden.

Vi indhenter altid referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. 

Om Psykiatrisk Center Amager

Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 250.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst.

Centeret har 9 døgnafsnit med i alt 129 sengepladser fordelt på fem intensive og fire åbne, subspecialiserede sengeafsnit.

Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i Psykoterapeutisk og Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et Gadeplansteam, OPUS Ambulatorium og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.

Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basisuddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer.

Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 10. semester ved Københavns Universitet.

Du kan læse mere om centret her.

Du kan også besøge vores onboardingsite og blive klogere på Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads: https://www.psykiatri-regionh.dk/onboarding/Sider/default.asp

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrisk Center Amager
 • Kontaktperson
  Line Rahr
  line.rahr@regionh.dk
 • Adresse
  Digevej 110, 2300 København S
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2021
 • Regionens jobnr.
  231184
 • Quick-nr.
  407818
 • Ansøgningsfrist
  22-04-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrisk Center Amager
 • Adresse
  Digevej 110, 2300 København S
 • Kontaktperson
  Line Rahr
  line.rahr@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Psykolog
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2021
 • Regionens jobnr.
  231184
 • Quick-nr.
  407818
 • Ansøgningsfrist
  22-04-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Vil du være med til at styrke den psykologfaglige behandlingsindsats på det intensive døgnafsnit B2 på Psykiatrisk Center Amager?"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.