Jobbet "Afsnitsledende sygeplejerske til Intensivt afsnit TIA, Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Intensiv TIA

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Vores afsnitsledende sygeplejerske gennem mange år stopper, og vi søger derfor en ny visionær, innovativ og dygtig leder til vores velfungerende intensive afsnit. En som kan varetage den daglige drift, et fortsat godt arbejdsmiljø, og som kan lede afsnittet i fremtiden. Er det dig?

Vi søger en leder, der kan motivere og skabe retning i en hverdag med et stort patientflow og med mange specialiserede funktioner. En leder, der kan skabe en kultur, hvor fagligheden er i bevægelse, hvor det mono- og tværfaglige samarbejde er nøgleparametre, og hvor udfordringer er udviklende.

Afdelingen og opgaven
I Intensivt afsnit TIA behandles patienter med lidelser i hjerte, thorax og kar. Afsnittet modtager elektive og akutte specialepatienter fra Hjerte-Lungekirurgisk afdeling T, Kardiologisk afdeling S og Karkirurgisk afdeling V. Derudover modtager TIA patienter fra andre specialer ved behov.

TIA er et højteknologisk afsnit, der bl.a. varetager behandling med dialyse, terapeutisk hypotermi samt kardiopulmonal support (CPS) i form af aortaballonpumpe, Impella samt Veno-arteriel ECMO.

Vi har i TIA ca. 800 indlæggelser om året, og den gennemsnitlige liggetid er på 2,5 døgn, varierende fra korte ophold til ophold af mange ugers varighed. I 2020 blev 375 patienter indlagt efter hjertekirurgi (341 elektive plus 34 akutte operationer).

I TIA har vi fokus på faglighed, samarbejde, arbejdsmiljø, og fælles retning og mål for patientbehandling og -forløb. Vi har arbejdet målrettet med minimal sedation, og har næsten udelukkende vågne, ikke-sederede patienter. Som led i dette etablering af samarbejdsaftaler med vores nærmeste samarbejdspartnere, som løbende er revideret og udviklet siden.

I TIA uddanner vi Intensivkursister og sygeplejestuderende på 2. og 6. semester.

Som afsnitsledende sygeplejerske i TIA bliver du leder for ca. 50 sygeplejersker og 2 serviceassistenter.

Du er samtidig en del af afdelingsledelsen i Intensiv afdeling Aalborg. Du vil indgå i et samarbejde med den ledende overlæge, den specialeansvarlige overlæge, den ledende lægesekretær og de afsnitsledende sygeplejersker fra de øvrige intensive afsnit samt Intermediært afsnit. Det er jer, der sammen skal sikre den kliniske drift, uddannelse, udvikling og forskning i området.

Som ny leder bliver dine første konkrete opgaver at
 • Lære speciale, personale og samarbejdspartnere godt at kende, og i det hele taget få skabt en god platform for din ledelse.
 • I samarbejde med afdelingsledelsen og afsnittet implementere den udarbejdede handleplan indenfor det intensive område.
 • Involvere personalet i arbejdet frem mod Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU), herunder forberedelse på at arbejde på enestue.
 • Implementere NordEPJ i samarbejde med afsnittets og afdelingens læringsteam. NordEPJ er et IT-system, som understøtter alle kliniske arbejdsgange.
 Vi tilbyder
 • Mulighed for at præge fremtidens tilbud til patienterne, og inden for en kort årrække sætte nye standarder for sammenhængskraft og patientforløb med udflytningen til NAU.
 • Mulighed for at sætte normen for det gode tværfaglige samarbejde i afsnittet.
 • Mange forskellige samarbejdspartnere både internt og på tværs af specialer og sektorer.                   
 • Muligheden for en formaliseret lederuddannelse.
 • Mulighed for at blive en del af et velfungerende Intensivt afsnit, der har stor fokus på faglighed, patientfokuseret sygepleje, arbejdsmiljø, samt mono- og tværfagligt samarbejde.
Vi forventer
 • Du kan dokumentere gode lederevner og resultater.
 • Du lever op til vores personalepolitiske værdier (Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme).
 • Du har gennemslagskraft og evner såvel samarbejde som konflikthåndtering.
 • Du er synlig og nærværende i kontakten med personalet.
 • Du lægger planer og fører dem ud livet sammen med andre.
 • Du tør og kan udfordre vante tankegange og arbejdsgange, eksempelvis i forhold til drift og arbejdsplanlægning.
 • Du har visioner for udvikling med fokus på faglighed, tværfaglighed, kompetenceudvikling og forskning.
Samtaler forventes afholdt den 15. juni.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte Viceklinikchef Jytte Heidmann, tlf. 9766 2908 / mail jyhe@rn.dk, eller afsnitsledende sygeplejerske på TIA Bente Sørensen, tlf. 9766 1851 / mail bente.soerensen@rn.dk.
 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.