Jobbet "Bioanalytiker til histologisk laboratorium, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Winsløwparken 15, 2. sal, indgang 240, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Ved Afdeling for Klinisk Patologi, OUH, histologisk laboratorium, er 2 stillinger som bioanalytiker ledige til besættelse pr. 01-09-2021 eller efter aftale. 

De histologiske funktioner udgør basis for, at patologerne kan stille diagnoser på vævsmaterialet, og laboratoriet leverer analytisk diagnostik i forebyggelse og udrednings- og behandlingsøjemed i form af rutine- og specialundersøgelser samt kontrolmikroskopi.

Afdelingen er, som det første sted i Danmark, sammen med patologiafdelingerne i resten af regionen ved at overgå til at anvende digitale billeder - i stedet for mikroskopering - til at stille diagnoser på histologiske prøver. Generelt er afdelingen præget af en stigende grad af automatiserings- og digitaliseringsløsninger til at understøtte de forskellige arbejdsprocesser fra modtagelse af væv til svaret gives til rekvirenten. 

Som ansat i histologien bliver du en del af en stor gruppe (knap 50), hvor stort set alle er med til at varetage basisopgaverne. 

Funktioner som immunhistokemiske analyser, bioanalytikerudskæring, histokemiske analyser, fuldautomatisk skæring, digital patologi (arbejdet med skannerne), superbrugere/ressourcepersoner til diverse funktioner og instrumenter m.m. dækkes i regi af histologisk laboratorium. Nogle af få medarbejdere - andre op til 15-20 stykker. 

Vi betragter histologien som et samlet laboratorium, hvor vi samarbejder med de lægefaglige ekspertområder ud fra de forskellige opgaver. Bioanalytikerne arbejder derfor sammen om opgaverne i f.eks. fryserummet, udskæring, skæring, immunhistokemisk laboratorium osv. på tværs af de lægefaglige ekspertområder. Det er ikke i faste teams, da det har høj prioritet med variation i arbejdet. 

Dit arbejde bliver:

At indgå i den daglige drift i vores histologiske laboratorium. Det omfatter modtagelse af vævsprøver, selvstændig håndtering af og assistance ved udskæring af prøverne, støbning og mikrotomi af paraffinblokke, biobanks- og fryserumsarbejde på ufikserede prøver, uddeling af glas/digitale billeder, betjening og skift af diverse instrumenter m.m. På sigt vil der blive mulighed for at varetage opgaver i de mindre grupper. 

Vi ser gerne, at du:

  • har erfaring indenfor det patoanatomiske fagområde, specielt histologi
  • har gode samarbejdsevner og har mod på aktiv deltagelse på en afdeling i høj fart med en omskiftelig hverdag, er fleksibel og har et godt humør
  • er en aktiv deltager i tværfaglige teams
  • har et højt fagligt engagement
  • er ansvars- og kvalitetsbevidst

Vi tilbyder:

  • et selvstændigt, udfordrende og afvekslende job
  • et tæt samarbejde med de specialeanvsarlige overlæger og bioanalytikere
  • en travl og produktiv arbejdsplads med fokus på kvalitet, forbedringer og det gode arbejdsmiljø

Arbejdssted:

Afdeling for Klinisk Patologi, OUH, er en tværgående, klinisk serviceafdeling, der yder patoanatomisk diagnostik for Odense Universitetshospital, privathospitaler, almen praksis, speciallægepraksis og tandlægepraksis på Fyn. Endvidere udføres højt specialiserede undersøgelser for såvel Region Syddanmark som øvrige regioner i landet. Afdelingen er normeret med 145 personer bestående af læger, molekylærbiologer, bioanalytikere, laboranter, lægesekretærer og kapelassistenter. Heraf er ca. 50 bioanalytikere beskæftiget i det histologiske laboratorium. Afdelingen har uddannelsesforpligtelse for bioanalytikerstuderende, lægesekretærelever, medicinstuderende og bioanalytikerstuderende. 

Løn- og ansættelsesforhold:

I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet.

Yderligere oplysninger:

Du er velkommen til at kontakte afdelingsbioanalytiker Tina Rask, tlf. 4044 7531, afdelingsbioanalytiker Stig Hansen, tlf. 5142 7962, afdelingsbioanalytiker Nadia Tarp Nielsen, tlf. 2494 6003, eller ledende bioanalytiker Annelise Olsen, tlf. 6541 4851.

Ansøgningsfrist: Fredag den 06-08-2021.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via jobannoncen