Jobbet "Akut Modtageafsnit AMA-A søger sygeplejerske" er udløbet

Region Nordjylland

Akut Modtageafsnit A

Hobrovej 18 - 22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Akut Modtageafsnit AMA-A søger sygeplejerske til fast stilling
 
Har du lyst til at arbejde på et akut modtageafsnit og samtidig sætte dit præg på en spændende afdeling?
 
AMA-A er et akut modtageafsnit med 14 senge, hvor primært patienter med abdominal kirurgiske problemstillinger bliver indlagt. Afsnittet har desuden 6 stationære senge til kirurgiske patienter.
Vi har et tæt samarbejde med AMA1 og AMA 2, hvorfor der kan forekomme medicinske patienter i afsnittet. Foruden et tæt samarbejde med AMA arbejder vi også tæt sammen med de abdominal kirurgiske sengeafsnit, der varetager det videre forløb for de kirurgiske patienter.
Patienterne forbliver indlagt i AMA-A i ca. 2-3 døgn, imens der lægges en behandlingsplan for patienten inden eventuel udskrivelse eller overflyttelse til et sengeafsnit. Sygeplejen tager udgangspunkt i observation og pleje til den akutte kirurgiske patient samt evt. klargørelse til den præ- og postoperative patient.
Afsnittet har et stort patientflow, hvilket bevirker en alsidig og spændende hverdag, hvor ingen dage er ens.  
 
Hvem er vi?
Vi er en nyetableret afdeling fra marts 2021, og vores personalegruppe består af både sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Der er desuden en gruppe af sygeplejersker, der indgår i rotation fra hhv. AMA og abdominal kirurgiske sengeafsnit, hvilket giver en god dynamik ift. faglighed og kompetence.
Vi søger derfor efter dig, der har lyst og mod på at være med til dette udviklingsarbejde gennem dine gode ideer og nye øjne på opgaverne.
På afdelingen har vi meget fokus på undervisning i forskellige sygdomme og behandlinger, idet vi vægter udvikling af et højt fagligt miljø præget af sygeplejefaglige kundskaber og professionalisme.
Her er godt humør og stor åbenhed, og vores personalegruppe er en personalegruppe, der kan lide det sociale samvær.
 
Hvad kan vi tilbyde:
 • Et spændende speciale i rivende udvikling
 • Engagerede og fagligt dygtige kollegaer, som vægter sammenhængende og individuelle patientforløb af høj kvalitet
 • En arbejdsplads der vægter trivsel og faglig udvikling
 • En mulighed for at sætte sit eget præg på den sygeplejefaglige udvikling
 • ”Godt fra start” til nyuddannede
 • En arbejdsplads hvor der er plads til forskellighed, og hvor kollegial sparring er en selvfølge
 • En arbejdsplads med masser af godt humør og humor
 • Mulighed for ”Akut uddannelsen” og kompetenceudvikling
   
Vi søger en kollega, der:
 • Har lyst til at arbejde med den akutte sygepleje, og finder sig tilpas med en uforudsigelig hverdag
 • ønsker at være med til at skabe det gode patientforløb
 • Inspirerende samarbejdsevner og vilje til at værne om et godt fagligt arbejdsmiljø
 • Har lyst til at arbejde med sygepleje til patienter med primært abdominal kirurgiske problemstillinger.
 • Har lyst til at opretholde samt udvikle sine kompetencer og fagligt engagere sig i afdelingen
 • Kan arbejde selvstændigt samtidig med et tæt kollegialt samarbejde
   
Opstarten og din videre vej hos os 
Du får en grundig oplæring og introduktion til specialet og til dine opgaver, tilpasset din baggrund.
Du vil få tildelt en ”makker”, og vil være ekstra de første 14 dage, så du kan få en rolig introduktion til hverdagen og specialet.
Vi er en åben og udviklingsorienteret personalegruppe med et godt mono- og tværfagligt samarbejde. Vi vægter løbende kompetenceudvikling højt, og vores arbejdsmiljø er præget af, at vi hjælper hinanden i hverdagen, og søger råd og vejledning hos hinanden med øje for de forskellige kompetencer, vi alle har.
Du får mulighed for indflydelse og tæt samarbejde med en ledelse, der har en løsningsorienteret tilgang baseret på gensidig tillid og dialog. Du får fortrinsvis to-hold skift med enten dag/aften eller dag/nat.
 
Praktisk
Ansøgningsfrist: 19 september 2021
Opstart: d. 1 November eller efter aftale
Ansættelsessamtaler: løbende
Arbejdstid: Vi tilbyder fuldtid. Stillingen er på 37 timer/uge med skiftende vagter. Hvis andet timeantal ønskes, er dette også muligt. Der tilstræbes at arbejde hver 3. weekend i 8 timers vagt. Du har medindflydelse på vagtplanen, således din vagtplan kan tilpasses dine behov.


Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Afsnitsledende Sygeplejerske Rikke Firring Thomsen på tlf. 97656151 eller mail rifa@rn.dk eller Afsnitskoordinator Nadia Palsgaard på tlf. 97656152
 
Om din ansættelse
På Aalborg Universitetshospital har vi besluttet, at vores sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter fremadrettet ansættes på afdelingsniveau frem for afsnitsniveau. Formålet med denne ændring handler om:
 
 • At skabe en attraktiv og fremtidssikret arbejdsplads, hvor du kan udvikle dig fagligt både i dybden og i bredden.
 • At skabe sammenhæng i patientforløbene inden for specialerne.
 • At styrke din faglighed og dine sygeplejefaglige kompetencer inden for det samlede speciale.
 • At give dig mulighed for fleksibilitet i arbejdsforholdene.
 
Dit primære ansættelsessted er AMA-A, men du kan forvente ud fra en faglig begrundelse, eventuelt, også at skulle gøre tjeneste ved andre afsnit under ATC. Det drejer sig for nuværende om følgende afsnit: AMA.
 
Indtil videre vil du være ansat i skiftende tjeneste. Arbejdstidens placering kan ændres med 4 ugers varsel, jævnfør det overenskomstmæssige varsel for ændring af vagtplaner. Nærmere information følger til ansættelsessamtalen.
 
 
 
 
 
 

 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.