Jobbet "Afdelingslæge med funktion i Afsnit Neuro, Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
En stilling som afdelingslæge ved Afsnit Neuro, Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. november 2021 eller efter aftale.

Stillingen ønskes besat af en engageret speciallæge i diagnostisk radiologi med interesse for neuroradiologi. Neuroradiologisk erfaring er en fordel, men ikke et krav. Der planlægges oplæring efter fagligt udgangspunkt.

Vi tilbyder et job med mange spændende udfordringer, hvor du vil indgå i afsnittets kliniske arbejde, undervisning, forskning og udvikling. Stillingen er i afdelingens diagnostiske team. Der er god mulighed for udviklingsprojekter i samarbejde med Neuroradiologisk Forskningsenhed. I Afsnit Neuro vægtes evner til samarbejde og supervision højt.

Afdelingslægen vil få funktion i Afsnit Neuro, som betjener de kliniske afdelinger i område NORD af Aarhus Universitetshospital, Neurologi, Hjerne- og Rygkirurgi, Øre-Næse-Halssygdomme og Øjensygdomme. Herudover udføres undersøgelser for især Kræftafdelingen og hospitalets øvrige afdelinger, og der er et samarbejde med afdelinger på hospitalerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Afsnittet dækker opgaver på både hoved-, regions- og højt specialiseret funktionsniveau. Afsnittet har CT, MR og konventionel røntgen samt interventionsstuer tilknyttet.

Lægestaben i Afsnit Neuro omfatter 9 overlæger, hvoraf 1 er afsnitsleder og 1 er forskningsprofessor, 5 afdelingslæger og 4-5 reservelæger i hoveduddannelse (HU-læger). Af overlægerne er 4 tilknyttet det diagnostiske team og 3 tilknyttet interventionsteam. Øvrigt personale i den kliniske del af afsnittet udgør i alt 50 ansatte.

Afdelingslægen har hovedfunktion i det diagnostiske team og indgår i driften af hele det neuroradiologiske område, herunder vejlederfunktion for yngre radiologer. Afdelingslægen deltager i varetagelse af specialiserede konferencer og bidrager til den daglige drift. Afdelinglægen er en del af forvagtslaget (7-skiftet tilstedeværelsesvagt) sammen med HU-læger.

Afsnit Neuro er samlet under 1 afsnitsledelse med Afsnit 6, hvorfra 5 af afdelingens 11 MR-skannere driftes. I Afsnit Neuro er der yderligere 2 MR-skannere samt adgang til 0,5 forskningsskanner tilknyttet den Neuroradiologiske Forskningsenhed. Røntgen og Skanning er opdelt i afsnit, men er i praksis en samlet enhed. Det betyder, at du som afdelingslæge skal indgå i et større fagligt fællesskab og via dette understøtte patientforløb, afdelingens drift og kolleger i andre afsnit.

Foruden Afsnit Neuro er der et stort neuroforskningsafsnit med ca. 40 medarbejdere. Forskningsafsnittet ledes af forskningsprofessoren og indgår i Center for Funktionel Integreret Neuroforskning (CFIN).

Funktions- og opgavebeskrivelsen kan hentes her.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til aftale vedrørende afdelingslæger indgået mellem Danske Regioner og FAS. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema til faglig bedømmelse skal udfyldes elektronisk i forbindelse med ansøgningen.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Nærmere oplysning om stillingen fås hos afsnitsledende overlæge Brian Stausbøl-Grøn brista@rm.dk tlf. 4046 5592 eller ledende overlæge Vibeke Fink-Jensen vibfin@rm.dk
tlf. 2475 1179.

Hvis ovenstående har din interesse, så glæder vi os til din ansøgning.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 7. september 2021.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.