Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000

Overlæge til Kardiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Kardiologisk Afdeling søger en overlæge med stærke kliniske kompetencer indenfor avanceret og invasiv behandling af arytmier. Det forventes at ansøger på ansættelsestidspunktet har stiftet bekendtskab med alle grene af arytmibehandling inklusiv den højt specialiserede behandling med radiofrekvensablation (RFA) samt anlæggelse af ICD og bradypacemakere. Ansøger skal kunne indgå som en selvstændig og central del af vores radiofrekvensablationsteam. Ansøger vil desuden forventes at skulle indgå som en del af vagtlaget med pacemakerfunktion.

Slutteligt vægtes fortsat forskningsaktivitet indenfor emnet, gerne i samarbejde med afdelinger med centerfunktion. Det forventes, at ansøger vil bidrage både med selvstændig forskning, men i høj grad også i vejledende funktion.

Den Kardiologiske Afdeling på Sjællands Universitetshospital har igennem de seneste år været igennem en større udvikling. Afdelingen er karakteriseret ved, at den i henhold til specialeplanen varetager højt specialiserede funktioner, regionsfunktioner samt funktioner på lige fod med de andre kardiologiske afdelinger i Region Sjælland. Det betyder, at afdelingens optageområde og ekspertiseområde skal dække alle borgere i regionen. Det betyder også, at der samtidigt påhviler afdelingen et større ansvar for at sikre sammenhængskraften mellem de omkringliggende regioners centerkompetencer og den generelle kardiologi i Region Sjælland, således at vi sikrer den nødvendige kontinuitet i det samlede patientforløb. Afdelingen har med afsæt her i over en årrække konsolideret sig som en organisation, der lægger stor vægt på et produkt med høj faglig kvalitet.

Afdelingen har efter fusionen i Roskilde 2 monitorerede døgnafsnit med tilsammen 48 senge, 8 deldøgns senge, samt 12 monitorerede dagpladser i Kardiologisk Laboratorium. Ambulatoriet i Roskilde har både almene kardiologiske funktioner samt specialiserede kardiologiske funktioner, som udredning af patienter til hjerteklapkirurgi, kontrol og udredning af endokarditis, voksne med medfødte hjertesygdomme, familie-udredning af arvelige hjertesygdomme, pacemakerkontrol, arytmi- og elektrofysiologisk ambulatorium, CT-KAG, hjerte-MR og kompleks iskæmi samt synkopeudredning i samarbejde med Neurologisk Afdeling. Den 1. januar 2020 blev afdelingen udvidet til en kardiovaskulær enhed da den karkirurgiske afdeling flyttede fra Slagelse Sygehus til SUH, Kardiologisk Afdeling.

Afdelingen råder i Roskilde over et moderne Kardiologisk Laboratorium med 5 katerisationsrum til udførelse af KAG, elektiv PCI, pacemaker- og ICD-implantation samt elektrofysiologi og radiofrekvensablation.

Afdelingens lægestab og vagtbemanding

Vi er 1 professor, 30 overlæger, 4 afdelingslæger, 4 1. reservelæger og 20 reservelæger. Afdelingen havde i 2020 37.000 ambulante konsultationer og mere end 4000 invasive undersøgelser og procedurer og 8200 indlæggelser. Overlæger med non-invasiv funktion har udefunktion i Køge i dag-tiden. Overlæger, afdelingslæger og H-læger i bagvagt deltager i 12 skiftet rådighedsvagt fra bolig. Der er 5 skiftet PCI vagt og 5 skiftet arytmi vagt betjent af speciallæger samt kardiologisk tilstedeværelses vagt for reservelæger i Roskilde og Køge

Forskning

Afdelingen er forskningsaktiv og har udover et lærestols-professorat i kardiologi, tilknyttet Ph.d. studerende, Post.doc sygeplejerske og en velfungerende forskningsenhed med flere projektsygeplejersker ansat. En stor andel af overlægerne i afdelingen er aktive forskere og med i større forskningsmiljøer både nationalt og internationalt inden for blandt andet invasiv kardiologi og endokarditis. Forskningen i sygeplejen omhandler screening for hjertekarsygdom og multicenterprojekter, der ser på patientforløb efter PCI. Det indebærer publikationer inden for en bred vifte af kardiologiske problemstillinger.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansættelsen vil ske indenfor den interregionale aftale om ansættelse af overlæger og afdelingslæger.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 3. november 2021.

Tiltrædelse per d. 1. december 2021 eller snarest derefter.

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Matias Lindholm
  mgl@regionsjaelland.dk
  47326001
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000
 • Stillingstype
  Læge, Overlæge, Afdelingslæge, Leder
 • Speciale
  Intern medicin: Kardiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2021
 • Regionens jobnr.
  013967
 • Quick-nr.
  416034
 • Ansøgningsfrist
  01-10-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000
 • Kontaktperson
  Matias Lindholm
  mgl@regionsjaelland.dk
  47326001
 • Stillingstype
  Læge & Overlæge & Afdelingslæge & Leder
 • Speciale
  Intern medicin: Kardiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2021
 • Regionens jobnr.
  013967
 • Quick-nr.
  416034
 • Ansøgningsfrist
  01-10-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge til Kardiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.