Region Nordjylland

Fjordhuset

Studievej 17, 9400 Nørresundby

Pædagog eller ergoterapeut til Specialbørnehjemmet Fjordhuset i Nørresundby

Specialbørnehjemmet Fjordhuset, Studievej 17, 9400 Nørresundby søger pr. 1. december 2021 pædagoger eller ergoterapeuter til at arbejde med børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Om jobbet
Der er 3 faste stillinger med gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen. Stillingerne er med skiftende arbejdstider i henholdsvis dag- og aftentimerne samt med weekendarbejde i max 26 weekender om året. Natarbejde kan forekomme i forbindelse med ferieafvikling og sygdom. Vagtplanen vil være tilgængelig fire uger før.

Som pædagog/ergoterapeut arbejder du med pædagogiske, sundhedsfaglige, plejemæssige og praktiske opgaver vedrørende børnene/de unge på afdelingen.

Pædagogerne på afdelingen har det overordnede pædagogiske og sundhedsfaglige ansvar. Herudover er der ansat omsorgs- og pædagogmedhjælpere.

Om dig
 • Du kan i samarbejde med kolleger varetage de pædagogiske, sundhedsfaglige, plejemæssige og praktiske opgaver vedrørende børnene/de unge.
 • Du er aktivt opsøgende i forhold til at besidde eller tilegne dig de nødvendige kompetencer, som de pædagogiske og sundhedsfaglige metoder og tilgange til enhver tid kræver. Dette under hensyntagen til faglig baggrund og jobfunktion.
 • Du kan i mødet med børnene/de unge skabe et støttende og omsorgsfuldt miljø, og give det enkelte barn/den unge et godt liv set i forhold til handicap samt sørge for, at forældremyndighedsindehaverne inddrages mest muligt.
 • Du kan mentalisere, som det at kunne forstå andres og egen adfærd og indgå i relationen derefter.
 • Du har kendskab til/ erfaring med skærmning og struktur.
 • Du er fysisk og psykisk robust – og har erfaring med selvskadende og udadreagerende/ problemskabende adfærd.
 • Du kommunikerer professionelt i såvel den skriftlige dokumentation af arbejdet, som i den mundtlige kommunikation med forældre og andre samarbejdspartnere.
 • Du har evt. kendskab til/erfaring med neuropædagogik og arousalregulering.
 • Du tager medansvar for at skabe og fastholde et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø og bidrage til en positiv stemning på arbejdspladsen.
 • Du er sammen med lederteamet ansvarlig for at visioner, værdier og arbejdsopgaver udvikles løbende, og er loyal over for fælles beslutninger. Det betyder f.eks., at du udviser initiativ og lyst til at forbedre og skabe fornyelse, og du er konstruktiv i forhold til at pege på muligheder inden for de givne rammer.
 • Du kan arbejde selvstændig men er også en holdspiller, der formår at arbejde efter fælles mål og anerkende teamsamarbejde, herunder betydningen af at lytte og give hinanden personlig og faglig feedback på en god og konstruktiv måde.
 • Du har kørekort.

Vi tilbyder
 • Et grundigt introduktionsforløb, herunder vejledning/undervisning i f.eks. forflytning, medicinhåndtering, konflikthåndtering og relevante faglige tilgange og metoder.
 • Spændende udfordringer i en børnegruppe, der kræver høj grad af faglig indsigt og forståelse.
 • Dygtige og engagerede kolleger
 • Supervision.

Om os
Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands døgntilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i alderen 0-18 år.

Fjordhuset er et af Region Nordjyllands 4 specialbørnehjem og er beliggende i Nørresundby. På Fjordhuset er der to afdelinger, afdeling Muslingen og afdeling Krabben.

Børnenes/de unges fysiske og kognitive funktionsniveau varierer, og ingen af børnene/de unge fungerer alderssvarende.

Flere af børnene/de unge har intet eller begrænset verbalt sprog, hvorfor der arbejdes med alternativ og supplerende kommunikation, f.eks. Tegn til Tale og Boardmaker-symboler.

Alle børnene/de unge har brug for en individuelt tilrettelagt genkendelig, forudsigelig og struktureret hverdag, og der tages udgangspunkt i den professionelle relation, neuropædagogik og arousalregulering.

Alle børnene/de unge har et dagtilbud i børnehave eller skole, derfor ligger størstedelen af arbejdsopgaverne i morgen-, eftermiddags- og aftentimerne.

På Krabben er børnene/de unge, udover nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau, særligt udfordrede på det personlige, psykiske og sociale felt med bl.a. opmærksomhedsvanskeligheder og udadreagerende/problemskabende adfærd. Der kan forekomme slag, spark, spyt eller ukvemsord. Flere af børnene/de unge har diagnoser som ADHD og autismespektrumforstyrrelser. Børnene/de unge har behov for udvidet specialpædagogisk støtte i forhold til adfærd, kontakt og samspil med omverdenen.

Alle børnene/de unge på Krabben har en lav selvreguleringskompetence og har brug for en fast struktur, arousalregulering og megen skærmning fra ydre stimuli. Flere af børnene/de unge har brug for normeringen 1:1.
På Muslingen er børnenes/de unges fysiske funktionsniveau varierende fra mobile og fysisk aktive børn og unge til svært fysisk handicappede børn og unge i kørestol og med massivt behov for hjælp til alt fra personlig hygiejne til ernæring. En del af børnene/de unge får mad via sonde og en del har epilepsi.

På Specialbørnehjemmene arbejder vi for at have børnene/de unge i centrum i hjemlige omgivelser.

Samarbejdet med forældre og andre samarbejdspartnere er en væsentlig del af vores arbejde – vi arbejder alle hen mod det samme mål; at sikre barnet/den unge den optimale trivsel og tryghed.

Vil du vide mere
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Charlotte Ann Meyer på tlf. 2244 6027 på hverdage mellem kl. 10-12.

Du kan læse mere om Specialbørnehjemmene på vores hjemmeside www.specialbornehjem.rn.dk

Det praktiske
Vi afholder ansættelsessamtaler løbende.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Regionen og den forhandlingsberettigede organisation. I forbindelse med ansættelsen indhentes straffe- og børneattest.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Specialsektoren
 • Kontaktperson
  Charlotte Ann Meyer
  22446027
 • Adresse
  Studievej 17, 9400 Nørresundby
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2021
 • Regionens jobnr.
  11879
 • Quick-nr.
  418172
 • Ansøgningsfrist
  25-10-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Specialsektoren
 • Adresse
  Studievej 17, 9400 Nørresundby
 • Kontaktperson
  Charlotte Ann Meyer
  22446027
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2021
 • Regionens jobnr.
  11879
 • Quick-nr.
  418172
 • Ansøgningsfrist
  25-10-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Pædagog eller ergoterapeut til Specialbørnehjemmet Fjordhuset i Nørresundby"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.