Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Afdelingsjordemoder på Rigshospitalets fødegang

Juliane Marie Centret

Vil du være med til at være en del af holdet på Rigshospitalets fødegang?
Vi er et dynamisk sted med meget kompleks obstetrik, høj faglighed og vedvarende fokus på trivsel og udvikling. 

Vi søger:

 • 2 afdelingsjordemødre til fastansættelse på 32- 37 timer pr. uge med ansættelse efter aftale, seneste 2.2. 2022

Vi har fået mulighed for at opgradere og udvide vores afdelingsjordemodergruppe, så vi kan styrke fagligheden omkring fødslerne og give endnu mere faglig support og sparring til vores basisjordemødre i afdelingen.
2 afdelingsjordemødre skal med den nye struktur møde i 12 timers dagvagt alle ugens dage, med henblik på at styrke faglighed og udvikling i afdelingen. Den ene afdelingsjordemoder varetager primært fødegangen, mens den anden har en mere fleksibel opgaverække både på fødegang og fødemodtagelse. Hele afdelingsjordemodergruppen skal deles om de forskellige vagttyper.
Vi planlægger at justere den nye struktur henad vejen alt efter de opnåede erfaringer.

Obstetrisk Afdeling
Rigshospitalet varetager 25 % af Region Hovedstadens fødsler, hvilket svarer til ca. 5.500 fødsler om året. Udover ukomplicerede fødsler, varetager vi behandling, rådgivning, pleje og fødselsbetjening af en række højtspecialiserede funktioner, herunder diabetes, hjertesygdom, immuniserede samt fødsler af ekstremt tidlig fødte. Obstetrisk Afdeling har desuden et afsnit for sårbare barselspatienter og en in-house fødeklinik.

Fødeafdelingen er organisatorisk opdelt i en føde- og akutmodtagelse, et igangsættelsesafsnit, ni fødestuer, fødeklinik med 6-700 fødsler og et svangre afsnit med 10 senge. Vi har et tæt samarbejde med Neonatalklinikken på Rigshospitalet.
Der er tilstedeværelse af afdelingsjordemoder hele døgnet.

Afdelingen har forsknings- og uddannelsesmæssige forpligtigelser og interesser. Obstetrisk Afdeling varetager uddannelsen af ca. 80 jordemoderstuderende om året. Vi uddanner jordemoderstuderende på alle niveauer af uddannelsen.

Vi har et velfungerende introprogram, Grønhjerteprogrammet, for vores nyuddannede jordemødre.
Der holdes afdelingsjordemodermøder ca. hver 6. uge i fem timer.

Vi tilbyder:

 • et dynamisk og fagligt meget stærkt fødested
 • en fantastisk personalegruppe
 • inspirerende tværfagligt samarbejde
 • teammøder i mindre enheder
 • obstetrisk træning og undervisning
 • grundig introduktion til afdelingen

Du skal:

 • have bred alsidig erfaring, fra specialafdeling og være stærkt fagligt forankret
 • have flair for kommunikation og vejledning
 • evne at analysere, reflektere og handle på komplekse problemstillinger
 • være fleksibel, omstillingsparat og have gode samarbejdsevner
 • trives med at koordinere og have mange bolde i luften
 • kunne bevare overblikket i en stor og travl afdeling

Afdelingsjordemoderens opgaver:

 • at give faglig vejledning og være sparringspartner for jordemødre og læger
 • at have overblik over patienterne i afdelingen i relation til ressourcer, så der ydes en faglig god indsats
 • have overblik og have medansvar for den akutte håndtering af afdelingens daglige drift
 • administrative opgaver, herunder vagtdækning ved akut sygdom i vagterne
 • introduktion af nye medarbejdere
 • deltage aktivt i at videreudvikle et godt arbejdsmiljø både mono – og tværfagligt
 • koordinator i dagtiden på akut modtagelsen i 8 timers vagter

Afdelingsjordemoderen er værdibærende og understøtter det gode arbejdsmiljø. Vi stiler mod dagligt at samles på fødegangen til ” tea time”, som er 15 minutters faglige minutter, der faciliteres af afdelingsjordemoderen.
Afdelingsjordemoderen varetager faglig sparring på fødegangen – herunder alle planlagte indgreb og akutte henvendelser.

Afdelingsjordemødrene arbejder i tilstedeværelsesvagt (dag og nat) og hver anden weekend.
Afdelingsjordemoderen indgår i stabsfunktion til chefjordemoderen, og refererer i det daglige til vicechefjordemødrene på fødegangen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Ansøgningsfrist: 15.11.2021.
Samtaler vil blive gennemført i uge 47.
Søg stillingen via linket.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne, kan du kontakte
Vicechefjordemoder Lise Jul Scharff 35451339 eller ledende overlæge Heidi Sharif 35451309.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Lise Jul Scharff
  lise.jul.scharff@regionh.dk
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  02-02-2022
 • Regionens jobnr.
  235649
 • Quick-nr.
  418337
 • Ansøgningsfrist
  15-11-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Lise Jul Scharff
  lise.jul.scharff@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  02-02-2022
 • Regionens jobnr.
  235649
 • Quick-nr.
  418337
 • Ansøgningsfrist
  15-11-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afdelingsjordemoder på Rigshospitalets fødegang"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.