Jobbet "Koordinerende jordemoder til Akutmodtagelsen for gravide (AMG) og Fødemodtagelsen, Herlev Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Brænder du for optimering af det samlede patientforløb, koordinering og sparring med jordemødre? så er det dig vi søger.

Stillingen er i udgangspunktet på 37 timer/uge, andet kan aftales, med opstart 1.1.22, eller før hvis muligt.

Vi er godt i gang med at optimere det samlede patientforløb for den akutte og ambulante svangrepatient samt at forbedre og udvikle vores Akutmodtagelse for Gravide (AMG) og Fødemodtagelse. Derfor søger vi en koordinerende jordemoder, som har særlig interesse for at arbejde i en akutmodtagelse for gravide. Arbejdstiden vil primært være i dagfunktion, med mulighed for arbejdsweekend hver 2. eller 3. weekend. Du vil også skulle have almindelige jordemodervagter aften og nat, ca. gennemsnitligt 1-2 om ugen. Funktionen som koordinerende jordemoder dækkes alle ugens dage fra kl. 7.00 - 15.30/17.00, så din primære arbejdstid vil ligge indenfor dette tidsrum fordelt på alle ugens dage.

I er tre koordinerende jordemødre i Akutmodtagelsen, som dækker funktionen.

Om afdelingen

Vi varetager graviditet-, fødsels- og barselsforløb for ca. 5.700 kvinder og deres familier om året.

Til december 2021 flytter vi ind i det flotte, nybyggede Kvinde-Barn-Center. Flytningen til den nye bygning, giver nye og spændende muligheder for vores måde at arbejde på. Vi er i fuld gang med at planlægge og træne nye arbejdsgange.

Som koordinerende jordemoder i AMG skal du håndtere mange forskellige arbejdsopgaver. Afsnittet rummer akutte, ambulante og planlagte patienter og der skal hele tiden være fokus på det gode patientforløb samt et optimalt patientflow. Arbejdsopgaverne i afsnittet fordrer en tæt og løbende tværfaglig dialog med det øvrige personale i vagt samt de koordinerende samarbejdspartnere i afdelingens andre afsnit. Du vil herudover have tæt et samarbejde med vicechefjordemoderen og afsnittets fagligt ansvarlige overlæge. Din funktion har til hensigt at styrke samarbejdet mellem afdelingens afsnit og sikre det gode patientforløb.

Lige nu arbejder vi på optimering af pp.med-forløb. Vi har lavet et stor databasseret analytisk arbejde, som skal ligge til grund for omstrukturering og optimering af flow og patientoplevelse med høj faglighed i centrum. Desuden har vi på tegnebrættet, at fødemodtagelse skal adskilles fra akutmodtagelse for gravide, da vi tror, det vil give bedre patientforløb og oplevelse for både de akutte svangre patienter og de fødende. Vi deltager bl.a. i et projekt med AHH, hvor vi skal implementere Artificial Intelligence som støtteredskab ved akutte telefonhenvendelser.

Du skal bl.a. dagligt sørge for at

 • Triagere og fagligt koordinere patientforløb
 • Have overblik over dagens og ugens pp.med-forløb
 • Der er den rette bemanding
 • Supervisere dine kolleger og tage imod nyansatte jordemødre
 • Have både telefonisk og klinisk patientkontakt
 • I et vist omfang at håndtere administrative og driftsmæssige opgaver knyttet til afsnittet

Derudover vil du få en rolle i udarbejdelse og vedligeholdelse af vejledninger, undervisning og introduktion.

  Vi kan tilbyde 

 • et spændende og varierende arbejde
 • en arbejdsplads, der tænker i innovative løsninger
 • mulighed for at påvirke den faglige og kvalitetsmæssige udvikling i afsnittet, f.eks. gennem tovholderfunktioner på specifikke faglige områder/udviklingsprojekter.
 • godt samarbejdsmiljø, såvel tværfagligt som tværsektorielt
 • en afdeling, der er optaget af at skabe sammenhæng og nærvær igennem hele graviditeten
 • en afdeling med højt fagligt fokus og dygtige, engagerede medarbejdere 
 • en dynamisk arbejdsplads med en god kollegial kultur 
 • mulighed for at bidrage til kompetenceudvikling af jordemødre og uddannelse af dygtige studerende. 

Vi ønsker, at du

 • har minimum 3 års klinisk erfaring og gerne erfaring med arbejde i en akutmodtagelse/fødemodtagelse
 • er god til at skabe overblik og holde roen i en kompleks og til tider travl hverdag
 • har en særlig interesse for og viden om den akutte svangre-patient
 • er jordemoderfagligt visionær med stort fokus på patientinddragelse og sammenhæng
 • har gode pædagogiske, empatiske og kommunikative evner
 • er positiv, imødekommende og initiativrig
 • er stabil, fleksibel og engageret
 • er en god teamspiller
 • kan bidrage positivt til arbejdsmiljøet og til vores fælles trivsel i afdelingen

Se evt. mere om vores afdeling her https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-og-foedsel/Sider/default.aspx

 

Send venligst din ansøgning via linket.

 

Ansøgningsfrist er 1.november 2021

Samtaler forventes afholdt 4. december 2021

 

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Vicechefjordemoder Maj-Britt Schulze Romme 29 21 39 58, hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker en rundvisning og snak i afdelingen.

 

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.