Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

3 terapeuter (ergo- eller fysioterapeuter) søges til nyoprettede tidsbegrænsede stillinger på Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital, Skejby

Med tiltrædelse den 1. februar 2022 søger vi 3 terapeuter (ergo- eller fysioterapeuter) til nyoprettede stillinger, som har lyst og mod på at arbejde med en højere grad af tværprofessionelt fokus, som kan være med til at optimere patientforløbene.

Stillingerne er tidsbegrænsede frem til den 31. januar 2024 og er på 37 timer pr. uge.

Hjerne- og Rygkirurgi er et højt specialiseret afsnit med 24 senge. Vi udreder, plejer og behandler patienter over 18 år med forskellige problemstillinger
 • Traumatisk hjerneskade
 • Tumor i centralnervesystemet
 • Hjerneblødninger
 • Hydrocephalus
 • Rygmarvsskadede
 • Discusprolaps, spinalstenose og stivgørende rygoperationer.

Vores patienter har komplekse sygeplejefaglige problemstillinger, som kræver et tæt samarbejde mellem forskellige faggrupper.

Det overordnede formål med stillingerne er at understøtte patientforløbene på sengeafdelingen ved at bidrage med  ergo- og fysioterapeutiske kompetencer i de rehabiliterende indsatser under indlæggelsen i samarbejde med plejepersonalet. Arbejdsopgaverne er bl.a.
 • Lejring og forflytning
 • Opmærksomhed mod opsporing af dysfagi
 • Gradueret rehabilitering under indlæggelse;
 • Træning relateret til kognition, mobilisering og ADL
 • Supplerende træning af dysfagi / respirationsfysioterapi
 • Nr. 2 ved komplekse plejeopgaver.
 • Udskrivning og sektorovergang:
 •  Bidrage med beskrivelser til GOP og plejeforløbsplaner
 •  Koordinerende kontakter.
 • Supplerende træning til langtidsindlagte patienter
 • TOKS
 • Smertelindring og velvære for pt.
 • Videns- og erfaringsdeling med tværfaglige kolleger. Patientnært og klinik-nært
 • Eventuelt undervisning i afgrænsede emner til tværfaglige kolleger
 • Deltagelse i konferencer og stuegange.  

Funktionsbeskrivelse kan fåes ved henvendelse til ledende terapeut.

Ansættelsen er tilknyttet Fysio- og Ergoterapi afdelingen, afsnit 5, hvor den ledende terapeut vil være faglig leder og hvor du vil have et fagligt tilhørsforhold. Den daglige personaleledelse og arbejdstidstilrettelæggelsen er afdelingssygeplejerskerne på Hjerne- og Rygkirurgi ansvarlige for.

Du vil indgå i tæt samarbejde med afdelingens plejepersonale samt de ergo- og fysioterapeuter, der har deres daglige gang på afdelingen. Arbejdsplanen indebærer dag-, aften-, helligdags- og weekendvagter i følgende tidsrum:
Dagvagt: 07.00-15.00
Aftenvagt: 12.00-20.00 / 15.00-23.00
Weekendvagt: gennemsnitligt hver 3. uge.

Vi forventer
 • At du er uddannet ergo- eller fysioterapeut
 • At du gerne har erfaring med patientarbejde i hospitalsregi
 • At du er empatisk, åben og realistisk i mødet med og behandlingen af mennesker med livstruende/kroniske sygdomme
 • At du har lyst til at indgå i et tværprofessionelt  samarbejde
 • At du ser en spændende udfordring og potentiale i at være med til at udvikle og ny-skabe udmøntning af tværproffesionelt samarbejde i hospitalsregi
 • At du har gode kompetencer mht fleksibilitet og evne til at bevare overblikket i en travl hverdag, som ofte er uforudsigelig, og hvor lagte planer ofte må revideres
 • At du kan trives på en arbejdsplads, der er i konstant forandring, og at du ser muligheder frem for begrænsninger.

Vi tilbyder
 • et velstruktureret og veltilrettelagt introduktionsprogram
 • rum og plads til læring og sparring uanset alder og erfaring
 • engageret kollegaskab.

Visionen for Aarhus Universitetshospital er ”Danmarks komplette hospital på højeste internationale niveau”, som understøttes af forskning samt udvikling i det nære. Ligeledes understøtter vi visionen med afholdelse af årlige MUS samtaler med udarbejdelse af individuelle handleplaner.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Der må påregnes prøvetid i de første 3 måneder af ansættelsen.
 
Nærmere oplysninger kan fås ved afdelingssygeplejerske Hjerne- og Rygkirurgi Dorthe Nass på 2388 2160 eller ledende terapeut Karen Schneider 2494 1281 eller på karesh@rm.dk, hvor det også er muligt at rekvirere en funktionsbeskrivelse.

Ansøgningsfrist er 12. december 2021. Vi forventer afholdelse af ansættelsessamtaler fredag den 17. december 2021.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Kontaktperson
  Dorthe Nass
  2388 2160
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2022
 • Regionens jobnr.
  33364
 • Quick-nr.
  420650
 • Ansøgningsfrist
  12-12-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Kontaktperson
  Dorthe Nass
  2388 2160
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-02-2022
 • Regionens jobnr.
  33364
 • Quick-nr.
  420650
 • Ansøgningsfrist
  12-12-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "3 terapeuter (ergo- eller fysioterapeuter) søges til nyoprettede tidsbegrænsede stillinger på Hjerne- og Rygkirurgi, Aarhus Universitetshospital, Skejby"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.